Terug naar overzicht
± min

Hoe bereken ik de contante waarde van mijn letselschade?

Het bedrag dat een aansprakelijke partij aan het letselslachtoffer op een bepaald (de kapitalisatiedatum) moment moet betalen, wordt de contante waarde genoemd. Uit dat bedrag kan het slachtoffer zowel de verschenen (geleden) als de toekomstige schade betalen. De geleden schade is voor deze kapitalisatiedatum, de toekomstige schade is erna.

Berekening contante waarde De contante waarde is exclusief belastingschade. U moet de contante waarde dus aangeven (in box 3) bij de Belastingdienst. Zou u alleen de contante waarde krijgen, dan kan u daarvan niet de geleden schade en de toekomstige schade voldoen. Daarom krijgt u zowel de contante waarde als de belastingschade uitgekeerd. In totaal is dit de schadevergoeding.

Bedrag schadevergoeding (= contante waarde + belastingschade) Om ervoor te zorgen, dat u zowel de geleden schade als de toekomstige schade kan betalen, moet de aansprakelijke partij een bedrag aan schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de Contante waarde en de Belastingschade.

BEREKENING

De contante waarde van toekomstige schade wordt berekend met behulp van de contante waardetabel/schijf. Hierin moet u de volgende gegevens invullen:

Onder 1. Netto schadebedrag:

 • 1e kolom: voer het Bedrag in van de jaarlijks terugkomende schadepost
 • 2e kolom: voer onder Van de datum (dd-mm-yyyy) in de datum waarop de Schadepost is aangevangen
 • 3e kolom: voer onder Tot de datum in (dd-mm-yyyyy) waarop de schadepost eindig
 • 4e kolom: (optioneel) voer onder Omschrijving het soort schadepost in

Herhaal het hiervoor vermelde (onder 1e kolom t/m 4e kolom) voor elke (jaarlijks terugkomende) Schadepost.

Onder 2. Persoonsgegevens:

 • 1e kolom: voer achter Geslacht d.m.v. een klik het juiste alternatief in
 • 2e kolom: voer achter Geboortedatum uw geboortedatum (dd-mm-yyyy) in
 • 3e kolom: voer achter Jaarlijkse sterftekanscorrectie d.m.v. een klik het juiste alternatief in
 • (NB: in geval van alternatief Ja vindt per jaar een sterftekanscorrectie plaats; in geval van alternatief Nee vindt in de berekening geen jaarlijkse sterftekanscorrectie plaats, maar wordt uitgegaan van een statisch bepaalde overlijdensdatum).

Onder 3. Kapitalisatiegegevens:

Toelichting: in de rechtspraak gaat men over het algemeen uit van een verondersteld rendement van 6% per jaar en een veronderstelde inflatie van 3% per jaar. In de kolommen bij  rendement achter de letters A, B en C kunt u elk gewenst percentage per jaar kiezen als rendement. In de kolommen bij inflatie achter de letters A, B en C kunt u elk gewenst percentage per jaar kiezen als inflatie. Achter de letters A, B en C kunt u de periode kiezen (yyyy-yyyy).

Bij Belastingschade:

Belastingschade Ja/Nee

 Bij Heffingsvrij Vermogen:

Toelichting: voor iedere belastingplichtige geldt een heffingsvrij vermogen. Bij de aangifte van beide partners kunt u ervoor kiezen het heffingsvrije vermogen van of uw partner te verdubbelen.

Voer achter Heffingsvrij Vermogen d.m.v. een klik de gewenste optie in

 • I u kiest optie Geen als:
  • u ook zonder schadevergoeding een vermogen heeft groter dan het bedrag van het Heffingsvrij vermogen
  • u en uw partner hebben gekozen voor verdubbeling van het heffingsvrij vermogen van de partner
 • II u kiest optie Eenmaal als u (zonder schadevergoeding) een vermogen heeft lager dan het Heffingsvrij Vermogen
 • III u kiest optie Tweemaal als (cumulatief):
  • zowel u als uw partner hebben gekozen voor verdubbeling van het heffingsvrij vermogen van het slachtoffer
  • u (zonder Schadevergoeding) een vermogen heeft lager dan Tweemaal het Heffingsvrij Vermogen

Uitkomst:

 • Klik nadat u de verplichte invoervelden heeft ingevuld, op Contante Waarde Berekening, waarna het bedrag van de Totale Schade wordt vermeld, gesplitst in de navolgende bedragen:
  • I Verschenen (geleden) Schade
  • II Toekomstige Schade
  • III Fiscale Component Box 3
 • indien gewenst kunt u een print maken door te klikken op PDF Print Versie.

 

Hulp nodig bij de berekening van de contante waarde? Vraag vrijblijvend advies via onze LetselHelpdesk: 0880 - 112 130 (GRATIS).