Terug naar overzicht
± min

Gedragscode voor snellere afhandeling van claims beroepsziekten

Hoe kun je de afhandeling van financiële claims vereenvoudigen voor mensen met een beroepsziekte? Stel een gedragscode op voor werkgevers, stelt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) in een brief aan De Tweede Kamer.

De afhandeling van claims bij beroepsziekten duurt volgens de minister nu vaak veel te lang. De Letselschade Raad is daarom gevraagd gedragsregels op te stellen die de basis moeten vormen voor de behandeling van de zaken. De code moet processen beschrijven zoals afhandeling van een claim, de te volgen stappen, de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in het veld en de te hanteren termijnen. Ook het Verbond van Verzekeraars, de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en letselschade-experts worden betrokken bij het opstellen van de gedragscode.

Beroepsziekten
Beroepsziekten vragen speciale aandacht en andere regels. Een werkgever is doorgaans (goed) verzekerd, maar werknemers willen de onderlinge verhoudingen met hun baas niet verpesten met een letselschadeclaim.

Veel voorkomende beroepsziekten zijn:

  • doofheid
  • longkanker
  • nekklachten
  • ziektes door werken met lood of asbest.

Twee bestaande gedragscodes
Eerder ontwikkelde De Letselschade Raad twee gedragscodes voor verzekeraars, belangenbehartigers en zorgverleners. De eerste is voor letselschade in het algemeen, dus niet voor beroepsziekten, de andere is specifiek voor medische missers in bijvoorbeeld ziekenhuizen. Eerder kwam een expertisecentrum over beroepsziekten niet van de grond omdat er volgens Asscher van werkgeverszijde geen draagvlak was.

Leestip!
Aantal letselschadeclaims door medische missers fors gestegen

Bron: ANP