Terug naar overzicht
± 0 min

Ook Denktank vindt geen oplossing voor discussie over smartengeld

De vaststelling van smartengeldvergoedingen staat al jaren ter discussie. Voorlopig komt er geen duidelijkheid. De Denktank Smartengeld die De Letselschade Raad instelde, is namelijk recent opgeheven. Meer hierover in vier vragen en antwoorden.

1. Wanneer werd de Denktank Smartengeld opgericht?
De Denktank Smartengeld werd in 2016 in het leven geroepen door De Letselschade Raad om een antwoord te geven op de discussie over smartengeld. De Denktank was de opvolger van een Werkgroep Smartengeld van De Letselschade Raad die zich al eerder over dit onderwerp boog. In de denktank zaten vertegenwoordigers van de letselschadebranche, die met input vanuit de rechterlijke macht en de wetenschap het onderwerp zo breed mogelijk benaderden.

Leestip!
Letselschade richtlijnen van de Letselschade Raad 

2. Wat was het doel?
De Denktank had tot doel een oplossing te vinden voor de klacht dat de smartengeldvergoedingen in Nederland te laag zijn en ook dat de manier van vaststellen niet transparant is. Al jaren is er discussie over de vaststelling van smartengeldvergoedingen in Nederland. Deze zijn aanmerkelijk lager dan in omringende landen. De rechtspraak is op dit punt weinig richtinggevend; het beperkt zich veelal tot algemene richtlijnen. De enige bron van informatie is het Smartengeldboek, dat wordt uitgegeven door de ANWB. Dit boek geeft een overzicht van smartengeldbedragen die in het verleden door rechters toegewezen zijn bij letselschade.

Leestip!
Bedragen in Smartengeldzaken stijgen voorzichtig

3. Waarom is de Denktank opgeheven?
De Denktank is gestopt omdat het er niet in slaagde een oplossing te vinden in de discussie. De Letselschade Raad zegt hierover: “De visies van de verschillende relevante marktpartijen blijken helaas te onverenigbaar met elkaar.” De Letselschade Raad geeft aan voorlopig geen nieuwe activiteiten op te zetten om verbetering te brengen in de huidige gang van zaken rond de vaststelling van smartengeldvergoedingen.

Leestip!
Wat is de hoogte van smartengeld? 

4. Wat is er niet goed aan de huidige gang van zaken?
De vaststelling van het smartengeld is in elke concrete letselschadezaak een mogelijk punt van geschil. Er is namelijk weinig houvast vanuit de wet en dus veel ruimte voor verschil van inzicht. Rechtshulpverleners hebben moeite om cliënten te voorspellen wat hun letsel voor schadevergoeding zal opleveren, en vervolgens om uit te leggen waarom het uiteindelijk toegekende bedrag ‘passend’ is. Bij de vaststelling van smartengeld wordt nu vaak gekeken naar eerdere rechterlijke uitspraken. Dit zorgt ervoor dat de omvang van het smartengeld zich niet ontwikkelt en dus laag blijft.

Leestip!
Hoe wordt smartengeld vastgesteld?

Bronnen: AM:web / Riskenbusiness.nl

Gratis hulp en advies 
Bij het claimen van een vergoeding voor (licht) letsel en smartengeld is het verstandig om een letselschadebureau of advocaat in te schakelen. Zij geven u advies over de schadevergoeding, helpen u bij de aansprakelijkheidstelling, verzorgen de volledige communicatie en correspondentie met de tegenpartij en verhalen voor u de opgelopen schade. Heeft u vragen over de hoogte van smartengeldbedragen of het claimen van letselschade? Neem contact op met onze helpdesk.

Bel onze helpdesk gratis op 0880 - 112 130. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met u op.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 - 112 112 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.