Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Ook Denktank vindt geen oplossing voor discussie over smartengeld

De vaststelling van smartengeldvergoedingen staat al jaren ter discussie. Voorlopig komt er geen duidelijkheid. De Denktank Smartengeld die De Letselschade Raad instelde, is namelijk recent opgeheven. Meer hierover in vier vragen en antwoorden.

1. Wanneer werd de Denktank Smartengeld opgericht?
De Denktank Smartengeld werd in 2016 in het leven geroepen door De Letselschade Raad om een antwoord te geven op de discussie over smartengeld. De Denktank was de opvolger van een Werkgroep Smartengeld van De Letselschade Raad die zich al eerder over dit onderwerp boog. In de denktank zaten vertegenwoordigers van de letselschadebranche, die met input vanuit de rechterlijke macht en de wetenschap het onderwerp zo breed mogelijk benaderden.

Leestip!
Letselschade richtlijnen van de Letselschade Raad 

2. Wat was het doel?
De Denktank had tot doel een oplossing te vinden voor de klacht dat de smartengeldvergoedingen in Nederland te laag zijn en ook dat de manier van vaststellen niet transparant is. Al jaren is er discussie over de vaststelling van smartengeldvergoedingen in Nederland. Deze zijn aanmerkelijk lager dan in omringende landen. De rechtspraak is op dit punt weinig richtinggevend; het beperkt zich veelal tot algemene richtlijnen. De enige bron van informatie is het Smartengeldboek, dat wordt uitgegeven door de ANWB. Dit boek geeft een overzicht van smartengeldbedragen die in het verleden door rechters toegewezen zijn bij letselschade.

Leestip!
Bedragen in Smartengeldzaken stijgen voorzichtig

3. Waarom is de Denktank opgeheven?
De Denktank is gestopt omdat het er niet in slaagde een oplossing te vinden in de discussie. De Letselschade Raad zegt hierover: “De visies van de verschillende relevante marktpartijen blijken helaas te onverenigbaar met elkaar.” De Letselschade Raad geeft aan voorlopig geen nieuwe activiteiten op te zetten om verbetering te brengen in de huidige gang van zaken rond de vaststelling van smartengeldvergoedingen.

Leestip!
Wat is de hoogte van smartengeld? 

4. Wat is er niet goed aan de huidige gang van zaken?
De vaststelling van het smartengeld is in elke concrete letselschadezaak een mogelijk punt van geschil. Er is namelijk weinig houvast vanuit de wet en dus veel ruimte voor verschil van inzicht. Rechtshulpverleners hebben moeite om cliënten te voorspellen wat hun letsel voor schadevergoeding zal opleveren, en vervolgens om uit te leggen waarom het uiteindelijk toegekende bedrag ‘passend’ is. Bij de vaststelling van smartengeld wordt nu vaak gekeken naar eerdere rechterlijke uitspraken. Dit zorgt ervoor dat de omvang van het smartengeld zich niet ontwikkelt en dus laag blijft.

Leestip!
Hoe wordt smartengeld vastgesteld?

Bronnen: AM:web / Riskenbusiness.nl

Gratis hulp en advies 
Bij het claimen van een vergoeding voor (licht) letsel en smartengeld is het verstandig om een letselschadebureau of advocaat in te schakelen. Zij geven u advies over de schadevergoeding, helpen u bij de aansprakelijkheidstelling, verzorgen de volledige communicatie en correspondentie met de tegenpartij en verhalen voor u de opgelopen schade. Heeft u vragen over de hoogte van smartengeldbedragen of het claimen van letselschade? Neem contact op met onze helpdesk.

Bel onze helpdesk gratis op 0800–0112. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met u op.