Terug naar overzicht
± min

Racefietser stelt gemeente aansprakelijk na letsel door paaltje

Een racefietser heeft de gemeente aansprakelijk gesteld nadat hij met zijn fiets op een rood-wit gekleurd paaltje klapte. Het paaltje was slecht zichtbaar en stond op een gevaarlijke plaats, aldus de racefietser. Heeft hij gelijk?

Het rood-witte paaltje stond midden op een fietspad, aan het einde van het fietspad op een plaats waar dit met een ander fietspad en met een weg samenkwam. De racefietser liep na het fietsongeval letsel op en heeft de gemeente aansprakelijk gesteld op grond van artikel 6:174 BW. Dit artikel bepaalt, kort gezegd, dat de bezitter van een opstal (de gemeente in dit geval) die niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert aansprakelijk is. De gemeente heeft het paaltje destijds geplaatst om de fietsers die het pad opgaan en die het pad verlaten te scheiden. Daarnaast is het paaltje geplaatst om sluipverkeer van auto's tegen te gaan.

Leestip!
Obstakels en gevaarlijke situaties op fietspaden onder de loep

Wat is de aanklacht van de racefietser?
De racefietser stelt dat het paaltje op een gevaarlijke plaats staat, terwijl er onvoldoende voor wordt gewaarschuwd. Om verschillende redenen, zoals: verkleuring, vies en in de schaduw van bomen staand) is het paaltje niet goed zichtbaar. De racefietser haalt daarom verschillende aanbevelingen aan van het kenniscentrum CROW-Fietsberaad aan ten aanzien van paaltjes op fietspaden.

Wat is het verweer van de gemeente?
De gemeente bestrijdt dat de verkeerssituatie onoverzichtelijk is en het paaltje niet goed zichtbaar zou zijn geweest. Als bewijsmateriaal heeft de gemeente foto’s overgelegd van de situatie ter plaatse tijdens het ongeval. Dat er met enige regelmaat ongelukken gebeuren met fietsers en paaltjes op een fietspad is algemeen bekend. Niet voor niets heeft het CROW daarom aanbevelingen gedaan. De gemeente had bijvoorbeeld meer kúnnen doen om fietsers te waarschuwen voor de aanwezigheid van het paaltje, bijvoorbeeld door het aanbrengen van ribbelmarkering. Niet iedere kans op letselschade brengt mee dat de gemeente bij verwezenlijking van zo’n kans aansprakelijk is.

Leestip!
Steeds meer gemeenten verwijderen fietspadpaaltjes

Wat zegt de rechtbank?
De rechtbank stelt dat (aan de hand van de foto’s) te zien is dat de verkeerssituatie ter plekke overzichtelijk is, ondanks de door racefietser genoemde omstandigheden. Op de foto’s zou te zien zijn dat het paaltje duidelijk zichtbaar is. Zeker omdat het paaltje onderdeel is van een rij van paaltjes aan de zijkant van het fietspad. De racefietser zou zijn stelling dat het paaltje wegens de verkeerssituatie ter plaatse eenvoudig over het hoofd kan worden gezien onvoldoende hebben onderbouwd. De rechtbank oordeelt dat het fietspad met het paaltje in dit geval voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen. Dat de gemeente het paaltje na het ongeval iets verder naar achteren heeft verplaatst, maakt dit niet anders. De vordering van de racefietser is dus afgewezen.

Bron: Schade magazine

Letselschade door (Race)fietsongeval?
Heeft u onverhoopt letselschade opgelopen door een (race)fietsongeval en wilt u de tegenpartij aansprakelijk stellen?  Neem gerust telefonisch contact op met onze helpdesk. Bel gratis 0880 112 129 en wij geven u direct advies.