Terug naar overzicht
± min

Racefietser stelt gemeente aansprakelijk na letsel door paaltje

Een racefietser heeft de gemeente aansprakelijk gesteld nadat hij met zijn fiets op een rood-wit gekleurd paaltje klapte. Het paaltje was slecht zichtbaar en stond op een gevaarlijke plaats, aldus de racefietser. Heeft hij gelijk?

Het rood-witte paaltje stond midden op een fietspad, aan het einde van het fietspad op een plaats waar dit met een ander fietspad en met een weg samenkwam. De racefietser liep na het fietsongeval letsel op en heeft de gemeente aansprakelijk gesteld op grond van artikel 6:174 BW. Dit artikel bepaalt, kort gezegd, dat de bezitter van een opstal (de gemeente in dit geval) die niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert aansprakelijk is. De gemeente heeft het paaltje destijds geplaatst om de fietsers die het pad opgaan en die het pad verlaten te scheiden. Daarnaast is het paaltje geplaatst om sluipverkeer van auto's tegen te gaan.

Leestip!
Obstakels en gevaarlijke situaties op fietspaden onder de loep

Wat is de aanklacht van de racefietser?
De racefietser stelt dat het paaltje op een gevaarlijke plaats staat, terwijl er onvoldoende voor wordt gewaarschuwd. Om verschillende redenen, zoals: verkleuring, vies en in de schaduw van bomen staand) is het paaltje niet goed zichtbaar. De racefietser haalt daarom verschillende aanbevelingen aan van het kenniscentrum CROW-Fietsberaad aan ten aanzien van paaltjes op fietspaden.

Wat is het verweer van de gemeente?
De gemeente bestrijdt dat de verkeerssituatie onoverzichtelijk is en het paaltje niet goed zichtbaar zou zijn geweest. Als bewijsmateriaal heeft de gemeente foto’s overgelegd van de situatie ter plaatse tijdens het ongeval. Dat er met enige regelmaat ongelukken gebeuren met fietsers en paaltjes op een fietspad is algemeen bekend. Niet voor niets heeft het CROW daarom aanbevelingen gedaan. De gemeente had bijvoorbeeld meer kúnnen doen om fietsers te waarschuwen voor de aanwezigheid van het paaltje, bijvoorbeeld door het aanbrengen van ribbelmarkering. Niet iedere kans op letselschade brengt mee dat de gemeente bij verwezenlijking van zo’n kans aansprakelijk is.

Leestip!
Steeds meer gemeenten verwijderen fietspadpaaltjes

Wat zegt de rechtbank?
De rechtbank stelt dat (aan de hand van de foto’s) te zien is dat de verkeerssituatie ter plekke overzichtelijk is, ondanks de door racefietser genoemde omstandigheden. Op de foto’s zou te zien zijn dat het paaltje duidelijk zichtbaar is. Zeker omdat het paaltje onderdeel is van een rij van paaltjes aan de zijkant van het fietspad. De racefietser zou zijn stelling dat het paaltje wegens de verkeerssituatie ter plaatse eenvoudig over het hoofd kan worden gezien onvoldoende hebben onderbouwd. De rechtbank oordeelt dat het fietspad met het paaltje in dit geval voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen. Dat de gemeente het paaltje na het ongeval iets verder naar achteren heeft verplaatst, maakt dit niet anders. De vordering van de racefietser is dus afgewezen.

Bron: Schade magazine

Letselschade door (Race)fietsongeval?
Heeft u onverhoopt letselschade opgelopen door een (race)fietsongeval en wilt u de tegenpartij aansprakelijk stellen?  Neem gerust telefonisch contact op met onze helpdesk. Bel gratis 0880 112 129 en wij geven u direct advies.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.