Terug naar overzicht
± min

Wat kan ik bij letselschade nu claimen in Nederland?

De site letselschade.nl en whiplash.nl zijn de meest uitgebreide informatiesites in Nederland op het gebeid van letselschade en whiplash. U vindt op onze site de meest uiteenlopende zaken en actualiteiten.

Bij ons secretariaat komen dagelijks vragen binnen over wat slachtoffers van letselschade nu kunnen claimen en bij wie zij precies moeten zijn. Wij proberen hier een kort beeld te geven over wat u kunt claimen bij letselschade in Nederland.

Aansprakelijk stellen

In beginsel moet u zich bij schade melden bij de aansprakelijke partij, vrijwel altijd dus de veroorzaker van het letsel. Bij verkeersongevallen met motorvoertuigen bestaat een uitzondering. Weet u wie de verzekeraar is van het motorvoertuig, dan kunt u zich rechtstreeks tot de verzekeraar wenden. Zij zal alles in het werk moeten stellen om van haar verzekerde een schademelding te krijgen. U moet echter wel de betrokkenheid en de aansprakelijkheid van de wederpartij aantonen. In vrijwel alle andere situaties moet u zich rechtstreeks tot de veroorzaker van het letsel wenden. U kunt de veroorzaker van het letsel formeel aansprakelijk stellen. Indien u dit wenst, kunt u na opgave van uw mailadres een voorbeeldbrief krijgen van een aansprakelijkstelling.

Letselschade claimen

In beginsel dient de aansprakelijke partij alle schade te vergoeden die u lijdt. Hierbij kunt u natuurlijk denken aan alle materiële schade, zoals bijvoorbeeld een kapotte auto of fiets, maar evenzo kunt u denken aan huishoudelijke hulp, omdat u door het letsel uw huishoudelijke taken niet meer (geheel)  zelf kon verrichten. U heeft een verbouwing niet kunnen afronden en langer uitstel, tot na uw herstel, is bijvoorbeeld niet mogelijk. Anderen moeten tuinwerkzaamheden verrichten omdat u het tijdelijk of blijvend niet meer kunt doen, et cetera. Het is vrijwel altijd belangrijk dat u zich in dit soort situaties goed laat bijstaan door echte deskundige mensen. Neem gerust contact met ons op; wij helpen u verder met het claimen van letselschade!

Letselschade berekenen

Wanneer u zelf uw letselschade wilt berekenen, dan kan u gebruik maken van onze gratis rekentools voor het berekenen van de constante waarde van en de wettelijke rente over uw letselschade.

Afwikkeling letselschade claim

Bij het afronden van een schade, moet u goed bedacht zijn op vele factoren waar een slachtoffer vaak geen weet van heeft. Laat u juist altijd bijstaan door een letselschade specialist, ook als u meent restloos hersteld te zijn. Het komt niet zelden voor dat de medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij van mening is dat een slachtoffer restloos hersteld is en hij/zij geen risico meer loopt in de toekomst. Dit wordt vanuit een bepaalde hoek bekeken. Medisch adviseurs die optreden voor slachtoffers zijn, geheel begrijpelijk, veel voorzichtiger in hun uitlatingen en zien vaker 'beren op de weg'. Zijn er risico's die blijven bestaan, ookal voelt u zich hersteld, dan zal een verzekeraar dit risico ook voor de toekomst moeten afdekken. Dit kan door het risico af te kopen, of dit risico te clausuleren. Dit laatste houdt in dat de verzekeraar zich schriftelijk garant stelt om een onverhoopt toekomstig risico op schade door toename van klachten/uitval ook te zullen betalen. Het bewijs van de relatie tussen de eventueel in de toekomst optredende klachten en het ongeval waar dat uit zou voortvloeien, rust wel op het slachtoffer. Goede juridische hulp hierbij is een 'must'.

Enkele voorbeelden letselschadevergoeding

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze korte toelichting nog vragen hebben, bel ons dan gerust. Wij helpen u altijd kosteloos verder!