Paul Scholten schreef in 1949

"Wie niet bewijzen kan, wat hij bewijzen moet, verliest, hij mag het grootste gelijk van de wereld hebben”,

Lees meer

Van Hugo de Groot in zijn boek ‘‘ Inleydinge tot de Hollandsche Rechtgeleertheyt 1620:

'' Misdaed tegen ''t lichaam is waer door yemand eenig lid werd afgeslagen, verminkt, gebloedrift, ofte anderszins gekrenkt. Hier uyt ontstaat verbintenissen tot vergoeding van ''t meesterloon, schade en de winstverzuim ''t zy ook daarna, zoo wanneer het gebrek is gedurig.

Lees meer

Zegswijze oud minister van justitie van Agt over smartengeld

Dries van Agt, de toenmalige minister van justitie heeft eens de compensatie gedachte van het smartengeld heel aansprekend aangegeven:

Lees meer

Zegswijze Hugo de Groot over smartengeld

Van Hugo de Groot in zijn boek ‘ Inleydinge tot de Hollandsche Rechtgeleertheyt 1620: ’

‘ Misdaed tegen ‘t lichaam is waer door yemand eenig lid werd afgeslagen, verminkt, gebloedrift, ofte anderszins gekrenkt. Hier uyt ontstaat verbintenissen tot vergoeding van ‘t meesterloon, schade en de winstverzuim ‘t zy ook daarna, zoo wanneer het gebrek is gedurig.

Lees meer

Dries van Agt

De compensatie gedachte van het smartengeld :

"Het ware zoveel beter indien in het verkeer tussen mensen toegebracht leed kon worden goedgemaakt door het aandragen van vreugde. Aangezien dat echter in veel, zo niet de meeste gevallen niet kan, vallen wij terug op het substituut van de materiele schadeloosstelling. Hieraan is wellicht nog deze justificatie gegeven.

Lees meer