Administratieve rompslomp dreigt voor thuiswonende PGB-houders met letsel

De nieuwe PGB-regeling (Persoons Gebonden Budget) stuit vanwege de grote administratieve rompslomp en bureaucratie op weerstand van met name de zelfstandig wonende mensen met letsel die gebruik maken van een PGB.

Lees meer

AWBZ ontwikkelingen zijn negatief voor letsel branche

Zoals al landelijk bekend is, voert het kabinet hervormingen (lees: bezuinigingen) door om, zoals zij zegt, de zorg toegankelijk te houden voor degenen die daar noodgedwongen een beroep op moeten doen. De zorg moet van een goede kwaliteit zijn, c.q. blijven en het moet betaalbaar blijven c.q. worden. De overheid neemt derhalve maatregelen om er voor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en zodoende de zorg thuis krijgen. Dit resulteert er in dat de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) met ingang van 2015 via de gemeenten of de zorgverzekeraar wordt uitgevoerd.

Lees meer

Letselschade vergoedingen worden aangemerkt als 'vermogen'.

De Letselschade Raad vindt het onacceptabel dat letselschadevergoedingen vanaf 1 januari worden aangemerkt als vermogen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor de AWBZ. De raad wijst op de negatieve inkomensgevolgen voor slachtoffers en stelt ook dat de bijtelling de schadeafhandeling kan bemoeilijken.

Lees meer

PGB Tarieven voor Huishoudelijke hulp

Persoonsgebonden budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke hulp kunt u iemand inhuren die u helpt in het huishouden. Dat kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of familielid. Met een pgb krijgt u een bedrag van de gemeente om zelf huishoudelijke hulp te regelen. De gemeente bepaalt de hoogte van dit bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van uw indicatie en het aantal uren. Gemeenten hebben besloten dat compensatie bij hulp in het huishouden kan bestaan op twee niveaus:

Lees meer

Wijzigingen kabinet in PGB zorgt voor stortvloed aan klachten

Via vrijwel alle media wordt melding gemaakt van de op handen zijnde wijzigingen in het Persoons Gebonden Budget. Het PGB gaat ten onder aan haar eigen succes. Veel letselschade slachtoffers zullen hiervan wederom slachtoffer worden.

Lees meer

Eenvoudiger en sneller hulp via AWBZ voor ernstig zieke mensen

6 november 2009 - Mensen met een handicap of mensen die ernstig ziek zijn moet het eenvoudiger worden om in een verzorgingshuis te worden opgenomen Voorheen diende men steeds aan te tonen dat men deze zorg nodig had. Het gaat hierbij om mensen die in ernstige mate dementerend zijn of een zware handicap hebben of om mensen met de ziekte van Huntington (neurologische aandoening) of om kinderen die ernstig ziek zijn.

Lees meer