Onzichtbaar hersenletsel teistert 230.000 Amerikaanse militairen

Zo’n 230.000 Amerikaanse militairen hebben op missie in Irak en Afghanistan hersenletsel opgelopen als gevolg van zware explosies. De impact op hun leven is groot.

Lees meer

Luchtvaartmaatschappijen vrezen letselschade claims in toekomst

Recentelijk heeft een 47 jarige KLM piloot een Kort Geding aangespannen tegen zijn werkgever. Hij klaagde van hoofdpijn en evenwichtsstoornissen tijdens en na zijn werk. Naar de mening van de piloot werd zijn letselschade veroorzaakt door giftige deeltjes (zogenaamde TCP’s) die door motorolie van vliegtuigen, via de airconditioning, het vliegtuig in worden geblazen. Hij stelt dat er een causaal verband bestaat tussen deze klachten en zijn werk, omdat de klachten verdwenen toen hij ziek thuisbleef.

Lees meer

Piloten lopen tijdens hun werk letselschade op door giftige dampen.

De zogenaamde Inspectie voor Leefomgeving en Transport is doende goed te inventariseren hoeveel piloten er de laatste jaren ziek zijn geworden. Zij doet derhalve een beroep op zieke piloten om zich te melden.

Lees meer

Hogere boete voor werkgevers die bedrijfsongeval met letselschade niet melden bij de arbeidsinspectie!

De Inspectie SZW heeft een nieuwe brochure uitgebracht waarmee zij werkgevers informeert over het melden van arbeidsongevallen / bedrijfsongevallen met letsel. Werkgevers melden vaak niet of erg laat een bedrijfsongeval, omdat men er van uit gaat dat het haar fout niet is. De boete die men dan kreeg nam men voor lief; beter gezegd, men voelde de boete eigenlijk niet in de portemonnaie.

Lees meer

Toename letselschade claims door bedrijfsongevallen.

Volgens diverse bronnen binnen de letselschade branche, is het opmerkelijk dat het aantal letselschade claims, als gevolg van een slachtoffer overkomen ongeval tijdens werktijd, hetgeen een zogenaamd 'bedrijfsongeval' wordt genoemd, ook in 2013 aanzienlijk lijkt toe te nemen.

Lees meer

Reïntegratie bij letselschade verloopt uiterst moeizaam anno 2013!

Steeds vaker blijkt dat letselschade slachtoffers moeilijker te reïntegreren zijn. Ook in tijden met een zogenaamde hoogconjunctuur, was het vaak lastig mensen terug te brengen in een arbeidsmarkt, heden ten dage is dat alleen maar nog moeilijker geworden.

Lees meer

Verloskundigen mogen in Groningen per mei 2013 gebruik maken van de busbaan; dit voorkomt letsel bij geboorten

Bij wijze van proef gaat de gemeente Groningen starten met het toelaten van verloskundigen op busbanen in de stad. Als eerste gaan de busbanen open op de Verlengde Hereweg en de Oosterhamrikkade. Als gemeente ben je er dan nog niet. Je moet ook goed regelen dat de busbanen voor verloskundigen vrij komen, waartoe bepaalde beleidsmatige stappen nodig zijn. Niet alle busstroken en bussluizen zijn geschikt voor gebruik door verloskundigen. De gemeente Groningen onderzoekt voorts wat de kosten zijn om e.e.a. te realiseren. Zo is zij in gesprek gegaan met het gemeentelijk vervoersbedrijf, ziekenhuizen en hulpdiensten. Voorts vindt onderzoek plaats welke (verkeers-)regels moeten worden aangepast en wat het effect hiervan is op de andere verkeersdeelnemers. Aan het einde van dit jaar hoopt het college van Burgemeester en Wethouders de resultaten van het onderzoek te kunnen presenteren.

Lees meer

Psychiatrische patiënten vaak in bescherming genomen door hulpverleners!

Het komt regelmatig voor dat hulpverleners in psychiatrische instellingen door patiënten worden aangevallen. Vaak is daaraan geen enkele aanleiding vooraf gegaan. Het gaat hierbij niet alleen om bedreigingen, maar evenzo om daadwerkelijke mishandelingen.

Lees meer

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp - NPP

NPP -31-03-2009
Aanbeveling die de vergoeding van Huishoudelijke Hulp in de eerste zes weken na het verkeersongeval regelt [laatste wijziging per 1 oktober 2007][versie 2].

Lees meer

Nederlands Instituut van Register Experts

Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) beheert de Registers van schade-experts, risicodeskundigen en coördinatoren fraudebeheersing. Om ingeschreven te zijn in het NIVRE moet men voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen en opleidingseisen.

Lees meer

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft als doelstelling het vergroten van de duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq letselschade. Hierbij staan een meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer en een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling voorop. Het uitgangspunt bij het behandelen van een letselschade is het gegeven dat het slachtoffer centraal staat.

Lees meer