PTSS eindelijk erkende beroepsziekte politieagenten! Letselschade claims volgen!

Een PTSS, ofwel een posttraumatische stressstoornis, is voor agenten eindelijk een erkende beroepsziekte. Naar het zich laat aanzien zullen de diverse korpsen een toename van het aantal letselschade claims tegemoet kunnen zien, hetgeen de korpsen vele miljoenen euro's zal gaan kosten.

Lees meer

Aldi moet een letselclaim voldoen van € 12.500,00!

Een 57 jarige Aldi medewerker die aldaar werkzaam was als chauffeur/magazijnbediende bij de vestiging van Aldi te Best, heeft door bemiddeling van zijn letselschade deskundigen een schadevergoeding ontvangen van € 12.500,- . Het slachtoffer de heer J. de Laat liep door zijn werkzaamheden meerdere klachten op zoals meerdere hernia's en klachten aan het bewegingsapparaat. Door deze aandoeningen werd hij uiteindelijk arbeidsongeschikt verklaard. Uit onderzoek bleek vervolgens dat tijdens zijn arbeidszame leven bij Aldi het bedrijf nooit voor doelmatige hulpmiddelen gezorgd heeft om de verschillende ziekteverschijnselen te voorkomen.

Lees meer

Veel Limburgers lopen letselschade op door besmettelijk virus

Een aantal mensen uit Limburg, naar verluid enkele tientallen, zijn in ernstige mate ziek geworden door een besmettelijk virus met de naam Noro. 

Lees meer

Letselclaim defensiepersoneel inzake PX-10 lijkt ongegrond!

Volgens onderzoeken van het RIVM is het naar haar mening nagenoeg uit te sluiten dat bij militair personeel acute myeloïde leukemie of hieraan verwante vormen van kanker heeft ontwikkeld door te werken met het wapenonderhoudsmiddel PX-10. Zoals al langer bekend bevatte dit schoonmaakmiddel tot de jaren ‘70 lage concentraties van de stof benzeen dat kankerverwekkend is. Na 1970 daalde de concentratie benzeen aanzienlijk waardoor de blootstelling aan deze stof gering is voor mensen die met dit schoonmaakmiddel PX-10 werkzaam zijn.

Lees meer

Beroepsziekten 2011 onder de loep!

Werk is belangrijk voor de gezondheid, maar kan ook ziekmakend zijn. Het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2011’ schat dat 260 per 100.000 werkenden een beroepsziekte hebben opgelopen in 2010. Dat komt neer op zo’n 20.000 nieuwe gevallen in Nederland. Dit blijkt uit het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2011 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), gevestigd in het AMC.

Lees meer