5 maatregelen om ongevallen op spoorwegovergang te voorkomen

Om ongevallen op de overweg van het spoor te voorkomen, moet Prorail zorgen voor instructies voor bestuurders van met name zware en langzame voertuigen. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Lees meer

Verdere daling ongevallen met letsel op spoorwegovergang

Soms is er ook goed nieuws over het spoor te melden. Zoals het aantal ongevallen met letsel dat daalt op de Nederlandse spoorwegovergangen.

Lees meer

Mogelijk minder kans op ongevallen met letsel door lichtgevende weg

Op de N329 bij Oss is recent  Glow-belijning aangebracht. Deze wegmarkeringen absorberen  overdag licht en geven dit licht in het donker weer af. Het risico op ongevallen met (ernstige) letselschade neemt hierdoor mogelijk af.   

Lees meer

Wegbeheerders vaker aansprakelijk voor letselschade door toename aantal ongevallen

Nu de strengere winterperikelen achter de rug lijken te zijn, wordt door diverse gemeenten de balans al opgemaakt. Iedereen die regelmatig de weg op gaat zal moeten beamen dat gaten in de wegen geen uitzondering zijn en gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Met enige regelmaat komen voetgangers, fietsers en motorrijders ten val en lopen letselschade op door het slechte onderhoud van voetpaden, fietsepaden en het wegdek. Ook heeft de winter de wegmarkeringen geen goed gedaan. Hier en daar zijn deze losgelaten of geheel verdwenen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Lees meer

Ombudsman onderzoekt schadevergoedingen Gemeenten

9 juni 2010 - De Nationale Ombudsman onderzoekt letsel- en materiële schadevergoedingen van gemeenten aan burgers. Burgers klagen veel over te lage letselschade betalingen door gemeenten.

Lees meer

Véél botbreuken door uitglijden; gemeenten schieten te kort

6 januari 2010 - Naar verluid lopen veel mensen letsel op door het vallen op straat vanwege het slechte strooien door gemeenten.

Lees meer

Scooterrijdster breekt bijna nek over losse stoeptegel

Weblog Helmond - 24-09-2009.

De gemeente Helmond heeft een enquête gehouden onder haar inwoners over de kwaliteit van het onderhoud van het groen binnen de gemeente. Veel bewoners gaven aan niet zo tevreden te zijn. Dat de kwaliteit inderdaad voor verbetering vatbaar is, ondervond ook een scooterrijdster.

Lees meer

Rb: wegbeheerder aansprakelijk voor schade door omhoog komende paal in wegdek; 90% eigen schuld.

Rechtspraak.nl . 7 september 2009.

Schade door omhoogkomende paal in wegdek (pollersinstallatie). De kantonrechter acht de gemeente Delft als wegbeheerder ex art 6:174 BW aansprakelijk.

Lees meer

Wegbeheerder - zorgverplichting

De Hoge Raad hanteert als richtlijn, dat iemand die een gebruiksgoed in omloop brengt, of het nu speelgoed; elektrische apparatuur; medicijnen is of het wegdek, zich ervoor moet inspannen, dat dit goed zal voldoen aan redelijke veiligheidsmaatstaven.

Lees meer

Gebreken aan de weg - mankementen in/op wegdek

Mankementen in het wegdek

Bijvoorbeeld,-, uittorende putdeksel of juist een diepliggend putje. Bij gat in het wegdek, dient de wegbeheerder na melding niet een maand te wachten eer er maatregelen worden getroffen. Indien schade ontstaat doordat het gevaar is blijven voortbestaan, dan zal de wegbeheerder niet kunnen aantonen dat zij terstond maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van letsel
Advies: altijd foto's (laten) nemen van de wegsituatie, alsmede eventuele aangebrachte waarschuwingsborden etc.

Lees meer

Gemeente aansprakelijk voor putdeksel

Rechtspraak.nl - 27-05-2009.

Letselschade, aansprakelijkheid voor opstallen Artikel 6:174 BW De gemeente wordt aansprakelijk geacht op grond van artikel 6:174 BW voor schade als gevolg van een val over een putdeksel die drie centimeter boven het gewone trottoir uitstak. Het trottoir voldeed niet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mochten worden gesteld.

Lees meer

Gebreken aan de weg - bussluizen

Bussluizen 1

Verkeerskundig gezien biedt een bussluis grote mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de keuze van de burger met welk vervoermiddel hij zal reizen. Door goed op elkaar sluitende verbindingen kan het openbaar vervoer aantrekkelijk worden gemaakt. Er kan aan het reizigers verkeer dan ook veelal kortere reistijden worden aangeboden.

Lees meer

Gemeente aansprakelijk

De gemeente Helmond heeft een enquête gehouden onder haar inwoners over de kwaliteit van het onderhoud van het groen binnen de gemeente. Veel bewoners gaven aan niet zo tevreden te zijn. Dat de kwaliteit inderdaad voor verbetering vatbaar is, ondervond ook een scooterrijdster.

Lees meer

Gebreken aan de weg - bermen

Bermen 1

Voor niet verharde bermen draagt de wegbeheerder geen aansprakelijkheid tegenover weggebruikers die daarin wegzakken of op een andere wijze schade oplopen. Ook het plaatsen van een bord 'zachte berm' is niet vereist. Wie de berm berijdt doet dit, hoezeer dit onder de plaatselijke gesteldheid ook als normaal, zelfs als verantwoord voorkomt, kan dat toch als eigen risico worden beschouwd.

Lees meer

Wegbeheerders moeten beter waarschuwen

Groningen - 26-11-2007.
Gemeenten schieten vaak tekort bij het waarschuwen voor gevaarlijke situaties zoals gevaarlijke bochten, werkzaamheden of andere obstakels. Dit valt af te leiden uit ‘Aansprakelijkheid van de wegbeheerder’, een boek dat is uitgegeven door de ANWB waarin 140 uitspraken van de rechter zijn beschreven.

Lees meer

Letsel veroorzaakt door gebreken aan de weg.

Op de wegbeheerder rust de plicht ervoor te zorgen en te waken dat de toestand van het wegdek het, met normale voorzichtigheid over die weg voortrijdende verkeer niet in gevaar brengt, maar de zorgverplichting is geen garantieverplichting.

Lees meer