Ik heb blijvende letselschade door een klus-ongeval. Moet mijn werkgever mijn salaris doorbetalen?

Stel u bent werknemer en klust in het weekend graag in huis. Dat gaat eigenlijk altijd goed, totdat op een dag het noodlot toeslaat en u door een val van het dak ernstige letselschade oploopt. Wat zijn dan uw rechten als werknemer wanneer u niet kunt werken vanwege de letselschade die u hebt opgelopen tijdens het klussen?

Lees meer

Klusongelukken in huis leiden opvallend vaak tot blijvende letselschade

In en om het huis klussen leidt in 40 procent van de gevallen tot blijvende letselschade bij de slachtoffers. Dit stelt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) naar aanleiding van een inventarisatie van klus-ongelukken in mei van dit jaar.

Lees meer

Ernstig letsel door huishoud-chemicaliën treft ruim 300 kinderen per jaar

Jaarlijks lopen duizenden mensen letsel op door ongelukken met huishoudchemicaliën. Bij 1.500 slachtoffers was het letsel zo ernstig dat ze op de Spoedeisende Hulp terecht kwamen. Hierbij waren 310 kinderen jonger dan 5 jaar. Zij lopen het grootste risico op letsel.

Lees meer

Vaststellen verlies zelfwerkzaamheid bij letselschade

Regelmatig krijgen wij vragen van letselschade slachtoffers die informeren hoe zij moeten handelen nu zij niet (meer) in staat zijn de klus werkzaamheden in en om het huis te verrichten.

Lees meer

Recht op huishoudelijke hulp vervalt zeer waarschijnlijk in nieuw kabinet! Let hier op bij afwikkeling letselschade!

De minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, gaf aan dat het gewenst is dat de kosten voor zorg in de hand blijven. Daardoor is zij er voorstander van dat het zogenaamde recht op huishoudelijke hulp in de thuiszorg komt te vervallen. Zij geeft aan dat zij gemeenten, die in dit kader de portemonnaie beheren, veel geld geeft. De zorg moet betaalbaar worden en dat betekent in haar opvattingen dat mensen die de hulp echt nodig hebben dit van de betreffende gemeente moeten krijgen. Daarbij wordt dus ook gekeken of kinderen vrienden en of familie wel of niet kunnen bijspringen in het verlenen van hulp. Is dat niet mogelijk dan wordt naar de financiële situatie van de hulpvragende gekeken. Heeft de hulpaanvragende geen geld, dan zou de gemeente voor de hulp kunnen zorgdragen.

Lees meer

Update 2012: Huishoudelijke hulp

Hieronder vindt u een uitleg van de Normbedragen huishoudelijke hulp per week (een week wordt gelijkgesteld met 7 dagen). Per 1 januari 2012 zijn de normbedragen gewijzigd.

Lees meer

Senseo ontploft in gezicht

Een senseo-apparaat is vrijdagmiddag ontploft in het gezicht van een 28-jarige man uit Purmerend. Dat meldt de website WebRegio.nl vrijdag.

Lees meer

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunt u zelf de zorg regelen die u nodig heeft als u door lichamelijke of psychische klachten thuis hulp nodig heeft. U bepaalt zelf wie er komt, hoe vaak u zorg krijgt, op welke manier en op welke tijden.

Lees meer

WMO - AWBZ

De komende jaren verandert het een en ander in de zorg en ondersteuning bij u in de buurt. Het aanbod zal veranderen; cliënten krijgen meer keuze in de zorg en ondersteuning die ze inschakelen.

Lees meer

Uitgestelde klussen/ doe het zelf

De gevolgen van letselschade door een al dan niet tijdelijke arbeidsongeschiktheid, geeft niet alleen een verlies aan verdienvermogen, maar heeft het arbeidsvermogen ook doorwerking in het privé leven.

Lees meer

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb) en waar kan ik het voor krijgen?

Postbus51 02-04-2009.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de verzorging, verpleging en begeleiding kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer

Letselschade en huishoudelijke hulp.

Bron VR 2009, 27- 31-03-2009

In geval van letselschade (zowel bij ernstig als bij niet ernstig letsel) moeten de kosten van huishoudelijke hulp door de aansprakelijke persoon aan de benadeelde worden vergoed, indien deze ten gevolge van het letsel niet langer in staat is de desbetreffende werkzaamheden zelf te verrichten, en wel voor zover het gaat om werkzaamheden waarvan het in de situatie waarin het slachtoffer verkeert normaal en gebruikelijk is dat zij worden verricht door professionele voor hun diensten gehonoreerde hulpverleners.

Lees meer

Ongevallen in en rond het huis.

In 2008 hebben zich 905.000 patiënten gemeld met letsel op Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen. Het merendeel betrof ongevallen in huis. Maar liefst 52% was dit de oorzaak van letsel. De overige percentages betroffen sportblessures(19%), verkeersongevallen(15%), arbeidsongevallen(10%), geweldpleging(3%, absoluut aantal 29.000) en zelfmoord of zelfverwonding (2%, ofwel 14.000).

Lees meer

Alles verwoest na klusongeluk

Schilderen, behangen, gaatje boren... Simone Mes (46) draaide haar hand er niet voor om. Na haar val van een ondeugdelijke trap kan ze bijna niets meer. Ze stelt nu de trapfabrikant aansprakelijk. Zij vertelt ze haar verhaal in een landelijk dagblad.

Lees meer

Cliënt kiest voortaan zelf de hulp thuiszorg

Trouw, 29-02-2008

Thuiszorgcliënten mogen vanaf volgend jaar zelf beslissen welke hulp hun huis komt schoonmaken.

Lees meer

Huishoudelijke hulp

Vaststellen uren huishoudelijke hulp

Een indicatiestelling huishoudelijke hulp van de stichting thuiszorg (RIO), zal vaak de aangewezen weg zijn om naar rato inzicht te krijgen in de behoefte qua uren van de nodige huishoudelijke hulp.

Lees meer

Vaststellen huishoudelijke hulp -vervolg

Mantelzorg
Bij de begroting van schadepost huishoudelijke hulp, zal ook rekening moeten worden gehouden met de hulp die andere huisgenoten kunnen bieden. Kinderen die hun eigen kamer schoon houden en helpen bij andere lichte huishoudelijke werkzaamheden. De boodschappen die door derden worden gedaan. Mocht op naaste familieleden meer dan sporadisch een beroep worden gedaan

Lees meer

Verdere huishouden na overlijden partner

Bij overlijden partner

In het algemeen bestaat er een schadevergoedingsaanspraak voor personen die tot de kring behoorden die met de overledene samenwoonden en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding.

Lees meer

Zoek en vergelijk Thuiszorg instellingen

Cliënten in de thuiszorg kunnen binnenkort instellingen vergelijken op de website www.kiesbeter.nl. Dat meldt Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers. Op de website is zeventig procent van de branche vertegenwoordigd. Iedereen kan zoeken op de naam van de zorginstelling, de plaatsnaam, de soort zorg en op cultuur of levensovertuiging.

Lees meer