Letselschade-slachtoffers PIP stellen Duits keuringsinstituut aansprakelijk

Gedupeerde vrouwen stellen het Duitse keuringsinstituut TÜV Rheinland aansprakelijk voor ernstige klachten die door de PIP-implantaten worden veroorzaakt. Het keuringsinstituut wacht waarschijnlijk een miljoenenclaim van de letselschade slachtoffers uit Nederland.  

TÜV Rheinland keurde destijds de omstreden PIP-borstimplantaten goed. De implantaten van de Franse fabrikant PIP lekken vaak of scheuren, dit leidt dan tot letselschade, zoals pijnlijke ontstekingen. De gedupeerde vrouwen worden vertegenwoordigd door de Letselschadeadvocaat SAP. TÜV Rheinland heeft in Frankrijk in november al een zaak verloren en werd veroordeeld tot het betalen van 3.000 euro per persoon aan zo’n 1.700 Franse letselschade slachtoffers.

Lees meer

Fors lagere vergoeding letselschade voor Turkse vrouw mede door sekse en komaf

Een Turks-Nederlandse vrouw heeft mede vanwege haar geslacht en afkomst, een lagere vergoeding voor letselschade ontvangen van Reaal dan het Nederlands Rekencentrum Letselschade had becijferd.

Lees meer

Letselschade ZZP'er: AOV-uitkering mag niet verdisconteerd worden met vergoedingsplicht inkomensschade

Tussen Interpolis en een ZZP-er die als gevolg van een ongeval letselschade heeft opgelopen en arbeidsongeschikt is geraakt, bestaat een verschil van inzicht omtrent de vraag of en, zo ja, in hoeverre bij de beoordeling van de omvang van de door Interpolis (en indirect: Achmea) te vergoeden schade de uitkering op grond van de door het letselschade slachtoffer (verzoeker) gesloten AOV mag worden verrekend.

Lees meer

Verschil tussen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Veel slachtoffers van letselschade worden met allerlei ingewikkelde en verwarrende termen geconfronteerd. Wij proberen bij twee veelgebruikte termen duidelijkheid te geven.

Lees meer

Letselschadevergoeding van 168 miljoen dollar voor 'billentikkers'!

Weer zijn het Amerikaanse taferelen die de boventoon voeren bij het verkrijgen van schadevergoedingen. Thans blijkt een Amerikaanse vrouw een duizelingwekkend bedrag te krijgen van 168 miljoen dollar schadevergoeding wegens seksuele intimidatie op het werk. Hiervan is melding gemaakt in de krant The Los Angeles Times. Ook dit is wederom een vergoeding die de boventoon voert. Het is, zo blijkt, de grootste schadevergoeding te zijn die ooit in Amerika is toegekend aan een natuurlijk persoon vanwege pesterijen op de werkvloer.

Lees meer

Werkgever moet na overlijden slachtoffer ook vakantiedagen betalen!

Via vele mediaberichten viel vandaag te lezen dat resterende vakantiedagen van een overleden werknemer behoren tot de erfenis. Dit werd besloten door de kantonrechter te Heerenveen. Nabestaanden hebben namelijk recht op uitbetaling van de nog niet gebruikte vakantiedagen van de overleden werknemer. Werkgevers die dit weigeren handelen in strijd met de wet.

Lees meer

Economische kwetsbaarheid

Het kan voorkomen dat door de tijdelijke arbeidsongeschiktheid een functiebeoordeling negatief uitpakt, een promotie wordt misgelopen, of dat tijdens de arbeidsongeschiktheid het bedrijf net een reorganisatie doorvoert, waardoor een aantal banen geschrapt worden, waarbij de kwetsbaarheid van de tijdelijk arbeidsongeschikte, eerder kan worden ontslagen dan de valide werknemer.

Lees meer