Economisch total loss de weg op, het gebeurt steeds vaker

Auto’s die eigenlijk economisch total loss zijn en toch rijden op de (snel)weg. Het gebeurt steeds vaker. Dit zou het gevolg zijn van prijsdruk bij schadeherstelbedrijven. Verzekeraars gebruiken schadesturing als één van de middelen om de markt van de autoverzekeringen rendabel houden.

Lees meer

Wordt vermogensbijtelling voor letselschade slachtoffers afgeschaft?

Slachtoffers van letselschade die een uitkering ontvangen moeten geen vermogensbijtelling betalen. Dit vinden het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten. Ze pleiten voor afschaffing van de vermogensbijtelling.

Lees meer

ANWB beloont (letsel)schadevrij rijden met premiekorting

Maakten we eerder nog bekend dat de premies voor autoverzekeringen stijgen, vandaag komt de ANWB met een nieuwe autoverzekering die (letsel)schadevrij rijden beloont met extra premiekorting.

Lees meer

Autoverzekering duurder door reparaties en letselschades

De premies voor autoverzekeringen zijn de afgelopen tijd fors gestegen. Dat is opmerkelijk, als je bedenkt dat het aantal schades juist daalt. De kostenverhoging blijkt samen te hangen met concurrentie, duurdere reparaties en een toename van letselschades.

Lees meer

Uitkeringen letselschade in 2014 hoger dan ooit

De letselschadelast is sinds 2014 fors gestegen. Oorzaak zijn met name de hogere letselschade uitkeringen door onder andere de fors gestegen buitengerechtelijke kosten van advocaten. Lees meer

Zorgaanbieders moeten excuses aanbieden voor letsel bij medisch incident

Zorgaanbieders moeten vaker excuses aanbieden voor letselschade na een medisch incident. Ook moeten ze meer inzicht geven in en open communiceren over de toedracht van een incident. Bij de behandeling van een letselschade verzoek heeft vooral de betrokkenheid van de patiënt in dat proces extra aandacht nodig.

Lees meer

Standaardregeling onverplicht letselschade verhaal nog niet in zicht

Het Verbond van Verzekeraars gaat niet mee in een branchebrede regeling voor onverplicht (letsel) schadeverhaal. Dat zegt directeur Leo de Boer. Hij is bang dat een branchebrede regeling een verdienmodel in de hand werkt.

Lees meer

Zorgverzekeraars zorgen slecht voor letselschade slachtoffers!

Steeds meer apothekers lijken problemen te hebben met vele zorgverzekeraars. Zo zullen letselschade slachtoffers, als er geen verbetering gaat optreden in de verhouding tussen vele apothekers en zorgverzekeraars, fors moeten bijbetalen voor hun medicijnen, omdat zorgverzekeraars het mes op de keel van apothekers zetten, zo waarschuwt de landelijke apothekersvereniging.

Lees meer

Verzekeraars kijken mee op Social Media sites!

In de Twenste Courant viel vandaag een artikel te lezen over een zieke stratenmaker die de Alpe d’Huez heeft beklommen en daardoor een letselschade vergoeding van € 75.000,00 moet terugbetalen aan Aansprakelijkheidsverzekeraar Aegon.

Lees meer

Tros ‘Radar' belicht belangenverstrengeling verzekeringsbranche.

Het consumentenprogramma van de Tros ‘Radar’ heeft gisterenavond uitgebreid aandacht besteed aan de schade-verzekeringsbranche en met name aan de rol en de positie van schadebureaus. In deze wereld zou vrijwel geen enkele onafhankelijkheid meer bestaan en daardoor zouden veel verzekerden een oneerlijke behandeling krijgen bij de afwikkeling van schades. Dit meldt het klachtenmeldpunt ‘Verzekeraarklachten’.nl, dat de kwestie bij Radar had aangekaart en haar meerdere voorbeelden van ‘missers’ van experts ter beschikking heeft gesteld.

Lees meer

Verzekeraars beloven weer het letselschadeproces te verbeteren

Verzekeraars willen hun uiterste best doen om het aantal openstaande letselschadezaken verder omlaag te brengen, zo heeft Verbondsdirecteur Leo De Boer aangegeven tijdens een rondetafelgesprek over letselschade dat was georganiseerd door de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Aanleiding hiervoor vormt het onderzoek van de Stichting De Ombudsman van afgelopen voorjaar, waaruit blijkt dat de afwikkeling van met name zware letselschadezaken beter kan.

Lees meer

Pas op wat u met uw mobieltje doet!

Het is een veel gehoorde klacht dat de medewerkers van het in Nederland en vele Europse landen van toepassing zijnde alarmnummer 112 vaak onnodig worden gebeld. Er wordt dan ook een dringend beroep gedaan op mensen om te voorkomen dat per ongeluk gebeld wordt.

Lees meer

Verzekeraars krijgen er weer van langs in Radar

3 november 2009 - In het televisieprogramma Radar is weer eens onder de aandacht gebracht dat stelselmatig verzekeraars slachtoffers van letselschade spreekwoordelijk 'uitroken'. Men probeert eerst via veelal de belangebehartiger de zaak te traineren en vervolgens ook in rechte. De verzekeraars hebben het geld om het oneindig in procedures uit te zingen, terwijl slachtoffers aangewezen zijn op andere middelen. Het verbond van verzekeraars geeft haar visie.

Lees meer

Verbond steunt initiatief Stichting De Ombudsman

Verbond van Verzekeraars - 13-07-2009.

Het Verbond van Verzekeraars verwelkomt het voornemen van Stichting De Ombudsman om opnieuw te kijken naar de behandeling van letselschadezaken. Het Verbond wil graag met de stichting overleggen hoe dit onderzoek kan worden opgezet. Een eerder onderzoek van de stichting leidde mede tot de invoering van een Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze gedragscode is sinds januari 2007 in werking en is bedoeld voor alle betrokkenen bij de afhandeling van letselschadezaken.

Lees meer

Onderzoek naar letselschadezaken

ANP - 09-07-2009.

HILVERSUM - Stichting De Ombudsman gaat onderzoek doen naar de manier waarop letselschadezaken worden behandeld door verzekeraars. Dat kondigt jurist Rogier de Haan van De Ombudsman dinsdagavond aan in het televisieprogramma Netwerk.

Lees meer

Adres en folder Ombudsman Schadeverzekeringen

Taak ombudsman
De ombudsman waakt dat de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf niet wordt geschaad en toetst aan normen van redelijkheid, billijkheid en zorgvuldigheid. Ook zullen de diverse interne bedrijfsregelingen van belang kunnen zijn. Bij de behandeling van de klacht kan ook een (externe) deskundige worden geraadpleegd. Of indien noodzakelijk een medisch adviseur of arbeidsdeskundige.

Lees meer

Ombudsman schadeverzekering

De ombudsman schadeverzekeringen is een onafhankelijk klachteninstituut bij geschillen met het schadeverzekeringsbedrijf.
Dus geen belangenbehartiger voor het slachtoffer en ook geen belangenbehartiger voor de verzekeraar.

Lees meer

Rechtsbijstand in de praktijk

Bron: Geldgids, juni 2006

Een op de vijf klanten heeft een slechte ervaring met zijn rechtsbijstandsverzekering. Wordt u goed geholpen? Wij vroegen consumenten naar hun ervaringen.

Lees meer

Klachten over verzekeraars

november 2009 - In het televisieprogramma Radar is weer eens onder de aandacht gebracht dat stelselmatig verzekeraars slachtoffers van letselschade spreekwoordelijk 'uitroken'. Men probeert eerst via veelal de belangebehartiger de zaak te traineren en vervolgens ook in rechte. De verzekeraars hebben het geld om het oneindig in procedures uit te zingen, terwijl slachtoffers aangewezen zijn op andere middelen. Het verbond van verzekeraars geeft haar visie.

Lees meer