Aanrijding tussen fietser en voetganger, wie is aansprakelijk?

Wie is er aansprakelijk in het geval van een aanrijding tussen twee fietsers of tussen een fietser en een voetganger? U leest het in dit blog.

Lees meer

Wat te doen na aanrijding met een fiets?

De kwetsbare fietser is (net zoals voetgangers) wettelijk beschermd in het verkeer. Lees hier hoe u moet handelen bij een fietsongeval.

Lees meer

Waarom is er een letselschaderaad?

Het doel van de Letselschade Raad is om transparantie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschadezaken te vergroten.  Lees hier meer over het doel en werking van de Raad.

Lees meer

Blijvend letsel? Hoe bereken je de vergoeding?

Lees hier alles over de factoren die van invloed zijn op de hoogte van uw schadevergoeding bij blijvend letsel.

Lees meer

No cure no pay letselschade, bestaat dit nog in 2019?

Het is mogelijk om een letselschadespecialist te betalen op basis van een no cure no pay regeling. Toch is dit niet altijd de beste oplossing, lees hier waarom.

Lees meer

Forse toename aantal schadeclaims na onterechte nacht in politiecel

Het aantal schadeclaims dat wordt ingediend na onterecht vastzitten in de politiecel, is fors gestegen. Dit blijkt onderzoek van De Algemene Rekenkamer dat door het AD werd geanalyseerd.

Lees meer

Mannen komen van mars, vrouwen van venus. Ook in claimgedrag

Altijd lekker 'voer' voor vergelijkingssites: het claimgedrag analyseren van vrouwen en mannen. Vergelijkingssite hoyhoy.nl bestudeerde het verschil in schades en claimgedrag. Wat bleek?  Vrouwen claimen gemiddeld even vaak schade als mannen. Maar mannen zijn duurder voor hun verzekeraar.

Lees meer

Wat is de maximale letselschade claim termijn?

Een schadeclaim tegen de veroorzaker moet binnen een bepaalde tijd worden aangekaart. Wanneer u uw vordering niet binnen de wettelijke verjaringstermijn bekend maakt bij de tegenpartij, kan u uw vordering niet meer in rechte afdwingen.

Lees meer

Letselschade claimen in 4 stappen

Als u letselschade heeft opgelopen door de schuld van een ander, dan kan u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de geleden schade en een schadevergoeding claimen. Op hoofdlijnen moet u bij het claimen van letselschade meestal 4 stappen doorlopen:

  • Vaststellen van de aansprakelijkheid
  • Berekenen van de schadeclaim
  • Vaststellen schadeclaim
  • Afwikkelen letselschadezaak

Lees meer

Aantal letselschade claims door medische missers fors gestegen

Het aantal letselschade claims naar aanleiding van letselschade door medische missers neemt een grote vlucht. Betrof in 2012 slechts nog slechts één procent van de behandelde letselschadezaken een medische fout. Inmiddels is het aantal claims opgelopen van 13 procent in 2013 naar maar liefst 20 procent in 2014.

Lees meer

Uitspraak letselschade claim PIP-borstimplantaten begin januari

Letselschadekantoren verwachten begin januari een uitspraak voor de letselschade claim tegen het Duitse keuringsbedrijf TÜV Rheinland. Het keuringsbedrijf keurde de omstreden PIP-implantaten goed voor de Europese markt.

Lees meer

125 claims voor (letsel) schadevergoeding door defect contactslot GM

Een defect contactslot bij de auto’s van het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) heeft tot nu toe geleid tot 125 claims voor (letsel) schadevergoedingen in verband met de dodelijke ongevallen die het defect tot op heden hebben veroorzaakt.

Lees meer

Letselschade advocaten gestart met test No cure No pay

Letselschade advocaten zijn met ingang van 1 januari 2014 voor een proefperiode van vijf jaar gestart met het behandelen van letselschadezaken op basis van No cure No pay. Met het experiment wil de orde van advocaten onderzoeken of meer letselschade slachtoffers hun recht kunnen halen. Lees meer

Gesubsidieerde rechtsbijstand verdwijnt, Letselschade .nl blijft GRATIS!

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven weet zich inmiddels gesteund door coalitiepartner PvdA in zijn voorstel gesubsidieerde rechtshulp aan banden te leggen. Het is een heel simpel verhaal... 'het wordt gewoonweg te duur!' In een interview voor NOS Televisie geeft Teeven aan dat veel mensen met een laag inkomen relatief snel naar het rechtsmiddel van procederen grijpen op het moment dat men in een juridisch conflict beland. Bij meer draagkrachtigen worden vaak andere wegen gezocht van overleg, alvorens naar dit middel wordt gegrepen, aldus Teeven. Er is voor minder draagkrachtigen vrijwel geen drempel te gaan procederen, omdat hun eigen bijdragen zeer laag zijn en het hen verder niets kost. Het belast ook vaak onnodig het justitieel apparaat.

Lees meer

Wat kan ik bij letselschade nu claimen in Nederland?

De site letselschade.nl en whiplash.nl zijn de meest uitgebreide informatiesites in Nederland op het gebeid van letselschade en whiplash. U vindt op onze site de meest uiteenlopende zaken en actualiteiten.

Lees meer

Update 2012: Schadevergoeding Studievertraging

Het komt regelmatig voor dat een leerling of student tijdens zijn of haar opleiding letselschade oploopt door een ongeval. Niet zelden leidt dit tot vertraging in de studie die niet meer ingehaald kan worden of zelfs tot doublures (‘blijven zitten’).

Lees meer

Update 2012: Zelfwerkzaamheid vergoeding bij letselschade

Per januari 2012 zijn de normbedragen niet gewijzigd voor m.b.t. werkzaamheden die betrekking hebben op de al dan niet eigen woning. Let wel! Als slachtoffer bent u niet verplicht deze rekenmethodiek te hanteren; middels concreet bewijs te leveren kan het best zo zijn dat uw persoonlijke schade veel hoger uitvalt dan de hieronder (door verzekeraars) gehanteerde richtlijnen.

Lees meer

Update 2012: Ziekenhuis daggeldvergoeding / revalidatie daggeldvergoeding

Per januari 2012 zijn de normbedragen niet gewijzigd.

Per januari 2010 geldt:
Ziekenhuisdaggeldvergoeding  € 26,00 vergoeding per ligdag
Revalidatiedaggeldvergoeding  € 13,00 per opnamedag

Lees meer

Meer letselclaims op autopolis in New York

Het blijkt, in tegenstelling tot hier in Nederland, in en rond New York mogelijk te zijn een zogenaamde verkeers­verzekering te sluiten, waarbij men zich verzekert tegen alleen de eigen schade. Dat heeft tot gevolg gehad dat het aantal vorderingen met een ‘fraudeluchtje’ dat voortvloeide uit deze verzekering, in de periode 2007-2010 is toe­genomen van 29% naar 35%.

Lees meer

Brits pleidooi voor bescherming letselschadeslachtoffers

Assurantie Magazine - 27-05-2009.

In het Britse parlement is een motie ingediend die tot doel heeft de afhandeling van letselschadeclaims in gewenste banen te gaan leiden. Daartoe moet de toezichthouder FSA een rol in het proces krijgen en regelgeving gaan vaststellen.

Lees meer