Reïntegratie van letselschadeslachtoffers lastig in Limburg

Hoewel wij (red.) van een aantal arbeidsdeskundigen al mochten vernemen dat de reïntegratie van letselschade slachtoffers in Limburg lastiger is dan elders in het land, lijkt daar nu een duidelijke verklaring voor te komen.

Lees meer

Loonschade en loonbestanddelen

Met loon wordt bedoeld het naar een bepaalde tijdsruimte vastgestelde loon. Op andere loonbestanddelen heeft de werknemer niet zonder meer aanspraak.

Lees meer

Loonschade - netto of bruto?

Het verhaalsrecht voor loonschade is beperkt tot het netto door de werkgever doorbetaalde loon. Het civiel plafond is dan ook netto. Daarbij wordt voorlopig aangesloten op de praktijk zoals die voorheen bij het regres van de bedrijfsvereniging gold, namelijk dat slechts het netto loon voor regres in aanmerking komt, hetgeen ook blijkt uit de parlementaire behandeling dat slechts het nettogedeelte verhaalbaar is. Mogelijk dat in de toekomst daar verandering in komt.

Lees meer

Loonschade van de werkgever

Bij het uitvallen werknemer, vanwege het letsel, is de werkgever op grond van de regelgeving verplicht het loon voor een groot deel door te betalen, zonder daarvoor arbeid terug te krijgen van de werknemer.

Lees meer

Loonschade is een regresrecht

De juridische term voor het verhalen van loonschade is: het regresrecht, dat evenals subrogatie een wettelijke basis hebben en beiden verhaalsrechten zijn. Een ander verhaalsrecht is de 'cessie'.

Lees meer

Civiel plafond en verweermiddelen

Het verhalen van loonschade is aan een maximum gebonden.
De strekking is dat de werkgever niet meer loonschade kan vorderen dan de werknemer, ware hij niet arbeidsongeschikt geweest en dat dan als loon van de werkgever had verkregen.

Lees meer

Loonschade -– WULBZ

WULBZ staat voor de Wet Uitbreiding Loondoorbetalings-verplichting Bij Ziekte. De WULBZ is na de afschaffing van de ziektewet ingetreden. De WULBZ geeft de verplichting voor de werkgever om zijn arbeidsongeschikt geworden werknemers nog gedurende 52 weken 70% van hun salaris door te betalen.

Lees meer

Loonschade hoeveel?

Als eigen-risico-drager 100 % van het loon tijdens het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid.

Lees meer