Bakkersziekte

UTRECHT - Veel mensen in de bakkersbranche hebben last van meelstof waaraan zij worden blootgesteld. Ongeveer 4000 werknemers hebben astmatische klachten. Circa 10.000 personeelsleden zijn gevoelig voor meelstof en hebben antistoffen ontwikkeld. Het gebruik van medicijnen voor aandoeningen aan de luchtwegen is in de sector twee maal zo hoog als gemiddeld.

Lees meer

Politie aansprakelijk voor Tekenbeet; geen korting op salaris!

9 november 2009 - De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de Ziekte van Lyme, die een politieagent door een tekenbeet heeft opgelopen, beroepsziekte is in zin van art. 38 van Besluit bezoldiging politie (Bbp). De agent werkte bij de veldpolitie en moest stropers opsporen (posten bij strikken en klemmen), waarvoor hij uren in het gras lag. Naar het oordeel van de Raad is aannemelijk dat de ziekte van Lyme is ontstaan door een beet van een teek waarmee de politieagent tijdens zijn werkzaamheden bij de politie in aanraking is gekomen. Gesproken moet dus worden van een ziekte welke in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden. Op het inkomen van de agent mag geen korting van 20% worden toegepast.

Lees meer

OPS staat voor "Organisch Psycho Syndroom"

In Nederland worden zo'n 500.00 duizend mensen tijdens hun werk regelmatig blootgesteld aan vluchtige organische stoffen.

Lees meer

Classificatiesysteem

Het classificatiesysteem van het  Organisch Psycho Syndroom werd gegeven naar de ernst van de klachten. Dit classificatiesysteem is vastgesteld op een bijeenkomst van een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het Organisch Psycho Syndroom in Kopenhagen DK in 1995. In Nederland wordt het nu "de WHO classificatie" genoemd.

Lees meer

Acute verschijnselen OPS

De acute verschijnselen van oplosmiddelen zijn:

* een dronken gevoel, duizeligheid, coöördinatiestoornissen
* hoofdpijn, onwel voelen, gebrek aan eetlust
* misselijkheid, braken
* hartkloppingen, aanvallen van transpireren
* pathologische diepe slaap

Lees meer

Beroepsziekte

In Nederland worden jaarlijks veel mensen ziek en/of arbeidsongeschikt door hun werk. We spreken van een beroepsziekte als een aandoening het gevolg is van een belasting die overwegend in het werk of de werkomstandigheden heeft plaatsgevonden. Was de werkbelasting er niet geweest, dan was de aandoening waarschijnlijk niet opgetreden.

Lees meer

De kenmerken van OPS

De kenmerken van OPS, ofwel Organisch Psycho Syndroom, zijn:

Deze klachten kunnen in veel gevallen niet d.m.v. lichamelijk onderzoek worden aangetoond en bevestigd. Dit betekent dus een extra mentale belasting, zowel voor degene die deze klachten heeft als voor zijn naaste omgeving.

Lees meer

Risicogroepen

Schilders, tapijtleggers, drukkers, autospuiters, stoffeerders en in nog veel meer beroepsgroepen gebruiken zogenaamde vluchtige stoffen.

Lees meer

Werkgever draait op voor burn-out

AMSTERDAM - 17-01-2007.
Werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer oploopt door een burn-out. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Heerlen, die onlangs een servicemonteur met een burn-out een schadevergoeding toekende. De hoogte van het bedrag moet nog worden vastgesteld.

Lees meer

Organisch Psycho Syndroom (OPS)

Organisch Psycho Syndroom, OPS, is een ernstige aandoening van het zenuwstelsel die kan ontstaan als gevolg van (beroepsmatige) blootstelling aan organische oplosmiddelen.

Lees meer