Akkoord over overlijdensschadevergoeding voor nabestaanden MH17

De overlijdensschadevergoeding voor de nabestaanden van MH17 staat vast. Malaysia Airlines is met de nabestaanden tot een akkoord gekomen. De exacte bedragen blijven geheim.

Lees meer

Informatie over letselschade afwikkeling bij vliegramp MH17 kosteloos in te winnen via Helpdesk

Een week na de ramp met het toestel MH17 van Malaysia Airlines, zijn woensdag en donderdag de eerste lichamen aangekomen in Nederland. Voor de duizenden nabestaanden van de 298 slachtoffers is een lange periode aangebroken van diepe rouw en intens verdriet. Er leven bij een aantal nabestaanden ook vragen, zoals: ‘Wie is er schuldig aan de vliegtuigramp?' En: ‘Hoe is de letselschade afwikkeling geregeld?’

Lees meer

Opzet in spel bij dodelijk ongeval

Een 21-jarige man die donderdag de 49-jarige TNTmedewerker Herman van Laanen uit het Brabantse Erp doodreed, heeft het ongeluk waarschijnlijk expres veroorzaakt.

Lees meer

Overige schadeposten

Deze kunnen zijn de - carrière perspectieven en zullen aan de hand van beoordelingen etc. moeten worden uitgewerkt;

Lees meer

Overlijdensschade volwassene - kind

Overlijdensschade volwassene

Dit kan ontstaan doordat één van de ouders is overleden en zijn er geen inkomsten uit arbeid meer, of dat het huishouden niet meer kan worden gedaan of de opvang en de opvoeding van de kinderen kan in het gedrang kan komen.

Lees meer

Wetsvoorstel overlijdensschade 2004

Minister Donner: Ongevalsveroorzaker moet meer smartengeld betalen

Er komen als het aan de justitieminister Donner ligt voor familieleden, naasten, of verwanten die een ernstig gewond slachtoffer van een verkeersongeluk of een misdrijf verzorgen, meer mogelijkheden om hun inkomensschade op de dader te verhalen.

Lees meer

Variabele lasten en Vaste lasten

Variabele lasten

De Amsterdamse schaal is een rekenmodel dat de verschillende feitelijke bijdragen aangeeft van de individuele gezinsleden tot het aandeel van de overledene en uitgaat van gemiddelden.

Lees meer

Wie kunnen nabestaanden zijn?

Er zijn drie groepen van nabestaanden en rechthebbenden:
- de echtgenoot en minderjarige wettige of onwettige kinderen;
- andere bloed- of aanverwanten;
- degenen die met de overledene in gezinsverband samenwoonden en door deze onderhouden werd.

Lees meer

Overlijdensschade

Één van de weinige zekerheden in het leven is dat elk mens eens zal sterven. Als de oorzaak ligt bij een derde dan zal de ontstane schade dienen te worden vergoed aan de 'kring der gerechtigden'.

Lees meer

Kosten begrafenis of crematie

De aansprakelijke dient de kosten van de begrafenis of crematie te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene. Daarmede wordt bedoeld in overeenkomst met de stand en fortuin van de overledene. Ook zal kunnen worden bedacht dat directe nabestaanden uit het buitenland komen om afscheid te nemen van de overledene.

Lees meer

Gezinsverband

Hertrouwen of samenwonen van de ouder heeft in aanvang geen invloed op het vorderingsrecht van de kinderen. Wel zal mee kunnen wegen de hertrouwkansen en de tijd dat met samen woont of gehuwd is geweest.

Lees meer

Levensverzekeringen en ongevallenverzekeringen

In een aantal gevallen kan er na een overlijden een verzekering tot uitkering komen en kan er sprake zijn van een opkomend voordeel. Het is dan nog maar de vraag of de verzekeringsuitkering bij de rechthebbenden in mindering kan worden gebracht.

Lees meer

Omvang schade

De omvang van de vordering is niet beperkt tot het volgens wet verschuldigde onderhoud. Basis voor de schade aanspraak is hetgeen de overledene tijdens het leven feitelijk aan levensonderhoud verschafte.

Lees meer