6 vragen (en antwoorden) over de nieuwe patiëntenwet

De Eerste Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiëntenwet beoogt de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt te verbeteren. 6 vragen en antwoorden over deze wet.

Lees meer

Rechtsbijstandverzekerde moet eigen advocaat kunnen kiezen

Orde van advocaten - 25-09-2009.

Wanneer een rechtsbijstandverzekerde voor een massaschadezaak een eigen advocaat in de arm wil nemen, moet zijn verzekeraar dat respecteren. Vrije keuze voor een advocaat staat voorop, oordeelde het Hof van Justitie EG op 10 september jl. In die zaak had de Oostenrijker Erhard Eschig zijn geld gestald bij een beleggingsmaatschappij, die vervolgens failliet ging. Eschig verzocht zijn eigen advocaat om voor hem zijn schade te verhalen.

Lees meer