Dronken fietser aangereden, ben ik dan alsnog aansprakelijk?

Normaal gesproken moet de partij die een schadevergoeding eist bewijzen dat de tegenpartij verantwoordelijk is voor het ongeval. Als er alcohol in het spel is, dan kan de rechter van deze algemene bewijsregel afwijken. Lees hier meer over verkeersongevallen met alcohol.

Lees meer

Rechtzaak faillissement letselschade expert Yme Drost duurt voort

Op 2 december 2010 is de rechtspraktijk Rechtspraktijk Drost BV van Yme Drost, een bekende letselschadespecialist in Nederland, failliet verklaard door de rechtbank in Almelo. Met succes werd een doorstart gerealiseerd onder de naam Drost Letselschade. Drost kon dankzij de doorstart onder meer verder met de zaak rond neuroloog Ernst Jansen-Steur.

Lees meer

Verzekeraar betaalt vijftien jaar na ongeval alsnog vergoeding

Ruim vijftien jaar na een aanrijding moet verzekeraar Allianz alsnog letselschadevergoeding betalen. Het gaat om een langlopend conflict met een verzekerde die bij een ongeval in Rotterdam whiplashklachten opliep.

Lees meer

Rechtbank: drie jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeval A2

Drie jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van vier jaar. Dat is de straf die de rechtbank oplegt voor de man die in 2015 op de A2 een vader van drie kinderen doodreed. Bij het ongeval liepen vijf andere inzittenden zwaar letsel op.

Lees meer

Hoe vind ik de beste letselschade advocaat van Nederland?

Wanneer u letselschade heeft opgelopen, dan komen er diverse vragen op u af. Kan u een letselschadevergoeding krijgen? Hoe moet u de tegenpartij aansprakelijk stellen? En welke letselschade advocaat kan uw belangen het beste behartigen?

Lees meer

Kans op carrièreverloop na letsel meegewogen in oordeel rechtbank

Rechtbank Rotterdam heeft onlangs het carrièreverloop van een 41-jarige bedrijfsverpleegkundige meegenomen in haar oordeel. De man liep ernstig letsel op na een fout van het ambulancepersoneel.

Lees meer

Jurilex Letselschade boekt wederom zege voor Rechtbank Leeuwarden tegen Unigarant in whiplashzaak

In een whiplash zaak is door de letselschade advocaat waar Jurilex Letselschade mee werkt, mr. A.P. Hovinga, discussie gevoerd met Unigarant. De vraag ging er over welke arts de primaire expertise zou verrichten ter bepaling van de toekomstschade van dit whiplash- / letselschade slachtoffer. Unigarant wenste een neuroloog maar mr. Hovinga stelde een verzekeringsgeneeskundige voor. Tot ons genoegen heeft mr. Hovinga de rechter er van weten te overtuigen dat een compromis gevonden moest worden. Er worden nu twee artsen benoemd, een neuroloog en een verzekeringsgeneeskundige, die samen c.q. beiden een rapport moeten maken. Een dergelijke beslissing is vooralsnog niet eerder gewezen.

Lees meer

Letselschade tijdens de wintersport: welk recht is van toepassing?

De allereerste gipsvlucht van het wintersportseizoen is een feit. Zo’n tien skiërs en snowboarders met letselschade keerden zaterdag huiswaarts. De blessures hoeven niet per se op de piste te zijn opgelopen. De vakantie kan ook vroegtijdig zijn geëindigd door bijvoorbeeld een ongeluk op straat of in de après-skibar. Welk recht geldt bij letselschade opgelopen in het buitenland? Lees meer

Rechtsbijstandsverzekeraars lijden gevoelige nederlaag. Ook voor letselschade kan een verzekerde een gespecialiseerd kantoor inschakelen!

Gisteren hebben de Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars een hele gevoelige nederlaag geleden. Het Europees Hof van Justitie heeft gisteren een arrest gewezen waarvan het bestuur bij vele rechtsbijstandsverzekeraars momenteel wakker ligt. Bij SRK Rechtsbijstand werd zelfs al het personeel bij elkaar geroepen voor spoedoverleg.

Lees meer

London Verzekeringen krijgt wederom deksel op de neus in letselschade / whiplash zaak!

Dat London Verzekeringen een van de meest gehate verzekeraars is voor whiplash slachtoffers, wordt door zeer veel letselschade experts en whiplash slachtoffers onderschreven! Ook nu weer gebruikt zij haar geldelijke macht tegenover een whiplash slachtoffer en heeft wederom de deksel op haar neus gekregen; nu van het Gerechtshof Den Bosch.

Lees meer

Overmacht automobilist bij letselschade voetganger wèl aangenomen!

Over het algemeen kan gesteld worden dat bij een ongeval tussen een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer (bijvoorbeeld een voetganger of fietser) en een wèl gemotoriseerde verkeersdeelnemer de aansprakelijkheid vrijwel altijd, zo niet voor het grootste deel, bij de gemotoriseerde verkeersdeelnemer komt te liggen. Dit komt omdat in de wegenverkeerswet (artikel 185 WVW) de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer een zogenaamde 'beschermde werking' toekomt.

Lees meer

Letselschade vergoeding valt in boedel na echtscheiding ?!

Het zal je maar gebeuren. Ben je letselschade slachtoffer geworden van een ernstig ongeval en heb je levenslange klachten en beperkingen, wordt uiteindelijk jouw schade betaald, gaat de scheidende partner er met een deel van de letselschadevergoeding vandoor.

Lees meer

Toezeggingen door haar letselschade expert moet verzekeraar nakomen!

Recentelijk is voor de Rechtbank Den Haag een deelgeschil gevoerd over de vraag of een aansprakelijkheidsverzekeraar gehouden is aan uitspraken van een letselschade expert, welke door de verzekeraar was ingeschakeld.

Lees meer

ZZP-er kan wel onder de beschermde werking van artikel 7:658 BW vallen!

Arrest Hoge Raad d.d. 23 maart 2012:

Op 8 februari 2005 verrichtte een ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel) in opdracht van en onder supervisie van een onderaannemer, een Nederlands bedrijf, werkzaamheden aan een vezelverwerkingsmachine. In de uitoefening van die werkzaamheden is deze man een ernstig ongeval overkomen als gevolg waarvan zijn rechterbeen boven de knie is geamputeerd. Hij kon geen beroep doen op een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat hij een dergelijke verzekering niet had afgesloten.

Lees meer

Rechtbank Alkmaar stelt keuringssysteem whiplash van UWV weer ter discussie.

Op 26 januari jongstleden heeft de rechtbank te Alkmaar in een arbeidsongeschiktheids-kwestie in het kader van de WIA, het hulpmiddel CBBS dat het UWV gebruikt om de hoogte en het recht van de uitkering te bepalen, gedeeltelijk buiten wettelijk verklaard.

Lees meer

Collectieve letselclaims indienen wordt mogelijk, aldus de Tweede Kamer

Het indienen van collectieve schadeclaims is vooralsnog niet mogelijk. Als de Tweede Kamer haar zin krijgt kan dat binnenkort wel gebeuren. Het wordt dan voor belangenorganisaties mogelijk een collectieve claim te formuleren.

Lees meer

Stap naar rechter minder vaak haalbaar door verhoging griffierechten!

De verwachting is dat veel Nederlanders  een juridisch conflict straks niet meer voorleggen aan de rechter. 34 procent van de Nederlanders wijst de optie van een rechtszaak af als de griffierechten worden verhoogd zoals het kabinet wil. Bij de huidige griffierechten ziet al 19 procent af van een rechtszaak. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksorganisatie Synovate naar de invloed van de hoogte van griffierechten op de gang naar de rechter.

Lees meer

Letselschade door afpakken van mobieltje

De Rechtbank in Middelsburg kwam 30 maart 2011 tot een uitspraak in een letselschade zaak. Eiser had letsel opgelopen toen hij in een schoolgebouw achter een schoolgenoot aanliep die even tevoren zijn mobieltje had afgepakt. De achtervolging ging door de gangen van het schoolgebouw.

Lees meer

PIV stimuleert verzekeraar eerder naar de rechter te stappen

Het PIV  (stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars) adviseert de verzekeraars om eerder of vaker het initiatief te nemen om bij letselschadezaken de deelgeschillenrechter in te schakelen. Sinds medio 2010 tot december 2010 hebben er in totaal 20 deelgeschilprocedures gediend. Slechts één daarvan gebeurde op initiatief van de verzekeraar. De overige procedures werden door het slachtoffer dan wel zijn belangenbehartiger aanhangig gemaakt.

Lees meer

Letselschadevergoeding van €650.000,-

Na een langdurige juridische procedure ontving een onderhoudsmonteur uit Limburg ruim €650.000,- letselschadevergoeding van zijn aansprakelijke werkgever c.q. diens verzekeraar. Voor het ernstige letsel dat de man opliep achtte de rechter in hoger beroep (gerechtshof) een letselschadevergoeding van €500.000,- billijk. Over dat bedrag ontving de man nog eens €150.000,- aan wettelijke rente vanaf het moment dat hij het letsel opliep tot op heden. De letselschadevergoeding bestaat uit misgelopen loon, smartengeld en vergoedingen voor kosten die het slachtoffer moest maken vanwege zijn letsel.

Lees meer