Dronken fietser aangereden, ben ik dan alsnog aansprakelijk?

Normaal gesproken moet de partij die een schadevergoeding eist bewijzen dat de tegenpartij verantwoordelijk is voor het ongeval. Als er alcohol in het spel is, dan kan de rechter van deze algemene bewijsregel afwijken. Lees hier meer over verkeersongevallen met alcohol.

Lees meer

Waarom is er een letselschaderaad?

Het doel van de Letselschade Raad is om transparantie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschadezaken te vergroten.  Lees hier meer over het doel en werking van de Raad.

Lees meer

Vaststellen schadeclaim voetballer Nouri ingewikkeld

Ajax neemt aansprakelijkheid voor de blijvende schade van voetballer Abdelhak Nouri. De hoogte van de schadeclaim moet nog worden bepaald, en dat is ingewikkeld. Want had Nouri na een hartstilstand überhaupt de top nog wel kunnen bereiken?

Lees meer

Bloedproef bij dode veroorzaker ongeluk moet kunnen, toch?

Ook van overleden veroorzakers van verkeersongelukken moet het bloed kunnen worden onderzocht door middel van een bloedproef. Dat willen de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) en Vereniging Verkeersslachtoffers (VV). 5 vragen en antwoorden.

Lees meer

Verzekeraars willen ‘zwarte doos’ in elke auto voor snellere schade afwikkeling

Verzekeraars vinden dat elke auto een ‘zwarte doos’ moet hebben. Bij een ongeval kan dan veel sneller en beter worden vastgesteld wie de schuldige is. Dat leidt tot een snellere afwikkeling van de (letsel)schade.

Lees meer

Honderd uur taakstraf voor vals invullen schadeformulier

Een automobilist heeft het vals invullen van een schadeformulier moeten bekopen met een taakstraf van honderd uur. Dat vonnis deed de rechtbank in Den Haag deze week.

Lees meer

Schade bij whiplashklachten, neurologische expertise is relevant

Neurologische expertise is wel degelijk een logische en relevante stap in de schadeafwikkeling bij whiplashachtige klachten. Dit blijkt uit een recent oordeel van de rechtbank Rotterdam.

Lees meer

Bezint eer ge begint: first party-verzekering niet zaligmakend

First party-verzekeringen kunnen de rechten van ongevalsslachtoffers ernstig schaden. Dit stelt De Branchevereniging van Nederlandse Letselschade Experts (NLE) dat opkomt voor de belangen van letselschadeslachtoffers.

Lees meer

Letselschade tijdens vakantie? Regels om rekening mee te houden

Het is het laatste waar u op zit te wachten. Een ongeluk met letselschade tijdens de vakantie. Mocht u er onverhoopt toch mee te maken krijgen, weet dan dat in de meeste gevallen de wet geldt van het land waar het ongeval zich heeft voorgedaan. En dat betekent: andere regels bij afwikkeling van letselschade. Een overzicht.

Lees meer

Twee letselschade patiënten Jansen Steur nog niet schadeloos gesteld

Ondanks een veroordeling door de tuchtrechter van ex-neuroloog Jansen Steur staan twee oud-patiënten met blijvende letselschade financieel nog in de kou. Er is nog steeds geen akkoord met MediRisk, de verzekeraar van het Medisch Spectrum Twente.

Lees meer

Letselschade slachtoffers moeten oppassen voor de gevolgen van ontslagvergoeding bij onderhandeling met verzekeraars!

Het is geen zeldzaamheid dat letselschade slachtoffers, die arbeidsongeschikt zijn geraakt door het door hen opgelopen letsel, economisch veel kwetsbaarder zijn, dan werknemers die geen lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen. In d praktijk komt het nog wel eens voor dat werkgevers deze werknemer willen 'dumpen' hetgeen arbeidsrechtelijk niet altijd eenvoudig is. Kan men de economische crisis niet geheel aangrijpen, dan wordt, desnoods met bemiddeling van een OR geprobeerd een sociaal plan op te stellen om van iemand of een paar mensen af te komen.

Lees meer

Doen verzekeraars het echt beter bij letselschade?

Verzekeraars wikkelen bijna 92 procent van alle verkeersletselzaken binnen de streeftermijn van twee jaar af, aldus het Verbond van Verzekeraars. Bij de vorige meting in 2010 was dat nog 90 procent. Dat blijkt uit een diepteanalyse die Eiffel vorig jaar deed naar de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Lees meer

Deelgeschilprocedure

Letselschade slachtoffers of gedupeerden van overlijdensschade, kunnen binnenkort naar de rechter om een deelgeschil in een zaak voor te leggen, zonder dat dit noemenswaardige vertraging op hoeft te leveren in de verdere behandeling van de zaak.

Lees meer

Belastinggarantie

Veelal pleegt de betalende (aansprakelijkheids-)verzekeraar een verklaring af te geven die inhoudt dat de schadevergoeding zelf - niet het daarmee te realiseren rendement - niet onderhevig is aan inkomstenbelasting en premieheffing.

Lees meer

Schadeafwikkeling, specialistenwerk !

Iedereen mag zich 'specialist' noemen, maar is dat natuurlijk niet. Het slachtoffer wordt niet beschermd tegen slechte belangenbehartigers en rechtsbijstandverzekeraars. U zult dus zelf een goede keuze moeten maken en dat is niet erg eenvoudig. Een belangenbehartiger moet te allen tijde een onafhankelijk advies aan zijn cliënt kunnen uitbrengen. De belangenbehartiger moet alle vrijheid hebben om de rechten van slachtoffers het beste te kunnen waarborgen. De letselschade jurist of een Registerexpert letsel, is bij uitstek degene die u het beste kunt raadplegen. Hij/zij is over het algemeen de beste garantie voor het beste resultaat. Waarom een letselschadespecialist?Dit met name omdat in Nederland geldt “Wie eist bewijst”. Dit betekent dat u, vanaf het moment dat u een schadevordering wilt instellen, moet bewijzen dat u een ongeval is overkomen waarvoor een ander aansprakelijk is. Ook moet u bewijzen wat de hoogte van uw schadevordering is. Vaak betekent deze bewijslast dat allerlei deskundigen moeten worden ingeschakeld. Dit kan zijn op arbeidsdeskundig gebied tot een medisch specialist.
Tevens is de inschakeling van een letselschadespecialist van belang om het gehele schaderegelingstraject te bewaken. De wetgeving in Nederland verandert voortdurend. De letselschadespecialist bewaakt de wettelijke termijnen.
Daarbij komt nog dat de aansprakelijke partij over het algemeen deskundige schaderegelaars inhuurt. Het is niet meer dan eerlijk en verstandig om uw belangen te laten behartigen door iemand die eveneens gespecialiseerd is op het gebied van de letselschade.

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst voorbehoud

De vaststellingsovereenkomst is vormvrij en kan dus ook mondeling tot stand komen, doch komt in de praktijk nauwelijks voor. Soms wordt er een voorbehoud gemaakt voor een of meer schadeposten, tot er een duidelijker beeld kan zijn ontstaan in de toekomst, doch geeft weer het risico dat andere ongevalsvreemde factoren dan zouden kunnen gaan meespelen, zoals een ander ongeval etc.

Lees meer

Kamer blij met deelgeschilprocedure 25 juni 2009, wetsvoorstel in een letsel- of overlijdensschadezaak

Overheid - 3 juli 2009.

De Kamer gaat akkoord met een wetsvoorstel van Justitieminister Hirsch Ballin waarmee deelgeschilprocedures mogelijk worden. Als de onderhandelingen in een letsel- of overlijdensschadezaak niet vlotten, kunnen de partijen voortaan een deel van de zaak voorleggen aan de rechter.

Lees meer

Brits pleidooi voor bescherming letselschadeslachtoffers

Assurantie Magazine - 27-05-2009.

In het Britse parlement is een motie ingediend die tot doel heeft de afhandeling van letselschadeclaims in gewenste banen te gaan leiden. Daartoe moet de toezichthouder FSA een rol in het proces krijgen en regelgeving gaan vaststellen.

Lees meer

Voorschot gedupeerde als ondernemer

Zo ook als de tijdelijke of geheel arbeidsongeschikte die door zijn letsel niet in zijn bedrijf (of in de maatschap of vennootschap) kan functioneren en er wordt een vervanger aangetrokken, dan is het salaris van die vervanger niet gelijk aan de schade.

Lees meer

Toekomst & promotie etc.

Carrièreplanning, referentiekaders; cijferlijsten; studieresultaten; c.v. Lijsten; vooropleiding, diploma's; gevolgde cursussen; activiteiten buiten het werk, personeelsbeoordelingen; promotie kan in de schadeberekening worden meegenomen.

Lees meer