Hoeveel fietsongevallen zijn er per jaar?

Met zo’n 35.000 kilometer aan fietspaden kan met recht gezegd worden dat Nederland een echt fietsland is. Jammer genoeg gaat het ook weleens mis. Lees hier meer over fietsongevallen in Nederland.

Lees meer

Mannen vaker betrokken bij overlijden door letselschade in het verkeer dan vrouwen!

Uit recentelijk openbaar gemaakte cijfers uit de Europese Gemeenschap is naar voren gekomen dat in het jaar 2011 circa 30.400 letselschade slachtoffers zijn overleden in het verkeer. Bezien we de verhouding man/vrouw, dan moeten we concluderen dat 76,3% man is en 23,7 % vrouw. In de EU is 51% vrouw, zodat hieruit de conclusie kan worden getrokken dat mannen vaker komen te overlijden als gevolg van letselschade dat in het verkeer wordt opgelopen.

Lees meer

In Emmen waren in 2012 de meeste verkeersdoden door letsel te betreuren!

In Emmen werden vorig jaar de meeste dodelijke verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners geregistreerd van Nederland, gevolgd door Arnhem en Venlo. Steden als Dordrecht, Zaanstad en Amersfoort scoren relatief het gunstigste.

Lees meer

Het totaal aantal verkeersdoden a.g.v. letselschade neemt af; helaas niet onder ouderen!

Van Veilig Verkeer Nederland mochten we cijfers ontvangen die er niet om liegen. Zo blijken zij te hebben berekend dat in het jaar 2012 in totaal 650 mensen als gevolg van in verkeer opgelopen letselschade zijn overleden. Als we dat weer projecteren op het jaar er voor, dan mogen we concluderen dat het 11 letselschade slachtoffers minder zijn die ook zijn overleden als gevolg van het opgelopen letsel.

Lees meer

Daling aantal verkeersdoden in 2012. Vermoedelijk zal ook het aantal letselschade slachtoffers in EU afnemen.

Het aantal verkeersdoden in 2012 is met 9% afgenomen. Dat is het laagste aantal sinds deze gegevens zijn verzameld.

Lees meer

Rijvaardigheidstrainingen dragen bij aan minder ongevallen met letselschade

Door een aantal instanties is in het verleden onderzoek gedaan naar de effecten van rijvaardigheidstraingen. De conclusies lieten zich moeilijk concretiseren. Thans heeft het Centrum voor Verzekeringsstatistiek een uitgebreid onderzoek gedaan onder 3.600 jonge automobilisten die WA verzekerd waren of zijn bij de verzekeraars Univé en ZLM, die veelal als provinciale verzekeraars worden gezien. Hierbij is de periode vanaf 2007 tot en met 2011 bestudeerd. Uit het gehouden onderzoek is naar voren gekomen dat jonge automobilisten die hebben deelgenomen aan rijtrainingen (Trials) de laatste 5 jaren meer dan 25% minder letselschade en materiële schade hebben veroorzaakt dan jongeren die de training niet hebben gevolgd.

Lees meer

Kosten van letselschade in het verkeer in beeld!

In 2009 waren de letselschade kosten van verkeersongevallen in Nederland 12,5 miljard euro. De kosten voor een verkeersdode worden geraamd op 2,6 miljoen euro, voor een ernstig verkeersgewonde op bijna 281.000 euro.

Lees meer

Autopremies zullen naar verwachting stijgen, maar niet alleen door toename letselschade claims.

Allereerst is het eens goed te bezien waardoor premies van autoverzekeraars worden bepaald. Vanzelfsprekend worden hierin betrokken de totale schadelast die een verzekeraar maakt op haar autoportefeuille en het economisch belang van deze portefeuille voor de verzekeraar. Sommige verzekeraars maken zelfs verlies op de autoverzekeringen die zij verkopen, maar schroeven de premie niet op teneinde de concurrentie voor te blijven en veel mensen aan zich te binden. Immers veel mensen die hun 'heilige koe' verzekerd hebben bij een bepaalde verzekeraar, hebben daar, statistisch gezien, vaak meerdere verzekeringspolissen lopen. De schadelast van casco-schade is een onderdeel. Maar letselschade claims vormen vaak ook een groot deel van de schadelast voor een verzekeraar.

Lees meer

Daling van verkeersdoden houdt geen gelijke tred met aantal letselschade slachtoffers

Het aantal verkeersdoden daalt in Nederland, en in veel andere sterk gemotoriseerde landen, al jaren gestaag. Het aantal ernstige letselschade slachtoffers in Nederland houdt daarmee echter geen gelijke tred.

Lees meer

20% van tweeverdieners vreest voor behoud woning bij letselschade of AO.

Het is geen nieuws meer dat ons land momenteel in een crisissituatie verkeert en dat de woningmarkt al lange tijd muurvast zit, is ook geen nieuws meer. USP Marketing Consultancy heeft onderzoek gedaan naar de effecten en de gevoelens bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van letselschade bij een grote groep mensen die onze economie draaiende houdt; de tweeverdieners.

Lees meer

Hardrijders verantwoordelijk voor groot deel verkeersongevallen met letselschade

De kans op een ongeval neemt toe naarmate de bestuurder regelmatig te hard rijdt. Uit cijfers, welke afkomstig zijn van onderzoeken door de SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid , blijkt dat als bestuurders 5 maal per jaar worden beboet voor een snelheidsovertreding, de kans 10 maal groter is dat hij of zij een ernstig verkeersongeval ( soms met letselschade ) veroorzaakt. Hierbij geldt dat dit ook zo is bij lichte snelheidsovertredingen.

Lees meer

Opvallende daling aan letselschaden in files

Ons werden cijfers getoond van het aantal letselschaden in en of door files. Opmerkelijk was dat er in ieder geval een significante daling te zien was. De cijfers zijn nog niet formeel bekend en krijgen nog een check-up, maar dat er een daling is te bespeuren staat vast.

Lees meer

Geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden kosten 33 tot 66 verkeerdoden per jaar.

Dat sommige geneesmiddelen de rijvaardigheid beïnvloeden is iedereen wel bekend zou je zeggen, maar... Jaarlijks blijken alleen al in Nederland tussen de 33 en 66 doden in het verkeer te betreuren; zuiver en alleen door het gebruik van medicatie die de rijvaardigheid beïnvloeden!

Lees meer

12 letselschade slachtoffers per dag bij doorrijden na ongeval in België!

Bij onze zuiderburen is onderzoek gedaan naar misdrijven in het verkeer en met name ongevallen waarbij de veroorzaker doorrijdt. Het is schrikbarend te noemen wat hiervan de resultaten zijn: In België raken minstens twaalf mensen gewond door een ongeval waarbij de veroorzaker is doorgereden en zich dus niet heeft bekommerd om het letsel slachtoffer. Opmerkelijk genoeg blijkt slechts een zeer klein deel van de daders daadwerkelijk te worden vervolgd. Dit valt te lezen in het Belgische tijdschrift/internetsite De Standaard op basis van cijfers van de heer Kristiaan Popelier, die als politiecommissaris is gedetacheerd bij het kabinet van staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet.

Lees meer

Meer letsel slachtoffers en verkeersdoden in Amsterdam!

Het is een vaststaand feit dat vorig jaar (2011) alleen al in Amsterdam 23 mensen om het leven zijn gekomen na een ernstig verkeersongeval. Dat is aanzienlijk meer dan de jaren er voor, terwijl uit onderzoek is gebleken dat de verkeersverplaatsing niet gevaarscheppender is dan bijvoorbeeld in de andere grote steden als Utrecht, Rotterdam of Den Haag.

Lees meer

Nieuwe cijfers over aantal verkeersdoden in Europa

Hoewel het bij meerdere instanties al bekend was, is nu ook door de Europese Commissie bevestigd dat er helaas een stijging in ons land is te bespeuren van het aantal verkeersdoden. De cijfers van de ons omringende landen liegen er niet om.

Lees meer

Vertraagde afname verkeersdoden in 'betere' EU-lidstaten!

De Europese Commissie heeft recentelijk wederom cijfers bekend gemaakt waaruit duidelijk blijkt dat de dalende trend van het aantal verkeersdoden binnen Europa stagneert. Hierbij is gekeken naar de cijfers van de laatste 10 jaar waarin de aanzienlijke daling te zien was. De daling was de afgelopen tien jaren gemiddeld 6%, hetgeen nu is gedaald naar 2%.

Lees meer

België betreurt jaarlijks tweemaal zoveel verkeersdoden als Nederland!

Wij hebben op de site letselschade.nl al meer artikelen geplaatst over het aantal verkeersdoden dat jaarlijks te betreuren is bij onze zuiderburen. Laatste cijfers, welke het Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BiVV) niet positief kan stemmen, laten zien dat er in België tweemaal zoveel verkeersdoden vallen dan in Nederland. Men gaat nu een campagne lanceren om de zogenaamde nuloptie te handhaven.

Lees meer

Hogere schadelast ondanks minder Letselclaims!

Wij hebben op ons blog al vaker gepubliceerd over de afgelopen twee slechte verzekeringsjaren in Engeland. Het ziet er naar uit dat het voor 2012 een beter jaar zal worden.

Lees meer

Naar verwachting minder letselschadezaken in 2012

Naar het zich thans laat aanzien zullen het aantal letselschadezaken in 2012 afnemen. Dit is de verwachting naar aanleiding van cijfers die naar buiten zijn gebracht door de autoschade-expertisebranche. Aldus de branche is er inmiddels voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal sprake van een afname in autoschaden. Het zou om 10,1 procent minder schaden gaan dan in vergelijk met dezelfde periode het jaar ervoor. In de eerste 3 kwartalen 2010 liep het aantal autoschaden minder hard terug, namelijk 9,4 procent. Daarnaast meldt de branche dat niet alleen het aantal autoschaden terugloopt, maar ook de het gemiddlede schadebedrag loopt al sinds enkele jaren terug. Het is dan ook vreemd te moeten constateren dat autoverzekeraars steen en been klagen over de stijgende schadelast. Dat kan ons inziens echt niet ontstaan door het aantal letselschadezaken die ook als gevolg van auto-ongevallen zijn afgenomen.

Lees meer