Hoe bereken ik de contante waarde van mijn letselschade?

Het bedrag dat een aansprakelijke partij aan het letselslachtoffer op een bepaald (de kapitalisatiedatum) moment moet betalen, wordt de contante waarde genoemd. Uit dat bedrag kan het slachtoffer zowel de verschenen (geleden) als de toekomstige schade betalen. De geleden schade is voor deze kapitalisatiedatum, de toekomstige schade is erna.

Lees meer

Wettelijke rente gaat per 01.07.2011 naar 4%

Verhoging wettelijke rente per 1 juli 2011
De wettelijke rente voor niet-handelstransacties gaat per 1 juli 2011 van 3 naar 4 procent.

Lees meer

Bereken zelf de Contante Waarde van uw (letsel)schade

Contante waarde

De Contante waarde is het bedrag, dat een aansprakelijke partij op een bepaald moment (= "Kapitalisatiedatum") aan het slachtoffer dient te betalen, zodat het slachtoffer uit dat bedrag zowel de "Verschenen Schade" (= de schade vóór de "Kapitalisatiedatum") als de "Toekomstige Schade" (= de schade na de "Kapitalisatiedatum") kan betalen.

Lees meer

Bereken zelf de Wettelijke Rente over uw (letsel)schade

Wettelijke rente

De wettelijke rente is de vergoeding die het slachtoffer op grond van de wet kan vorderen van de aansprakelijke partij die een geldsom niet tijdig aan het slachtoffer betaalt.

Lees meer

Verlaging wettelijke rente per 1-1-2010

Persbericht:

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Bos van Financiën ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 4 naar 3 procent. Het besluit gaat in op 1 januari 2010. De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van een geldsom. De vorige wijziging vond plaats op 1 juli 2009.

Lees meer

Wettelijke rente per 1 juli 2009 van 6 naar 4%

Persbericht Ministerraad - 29-05-2009.

De ministerraad heeft ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 6 naar 4 procent. Het besluit gaat in op 1 juli 2009.

Lees meer

Wettelijke rente - fiscaal

De wettelijke rente of vertragingsrente behoort als inkomsten uit vermogen tot het belastbare inkomen. Van een bijzonder tarief kan hoegenaamd geen sprake zijn, daar niet een vergoeding wegens rentederving, maar nu juist de rente zelf wordt ontvangen.

Lees meer

Rente op wettelijke rente

Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. De rente over een aantal jaren kan dan fors oplopen. In het bestuursrecht kunnen afwijkende bepalingen gelden.

Lees meer

Wettelijke rente

De hoofdregel is dat wettelijke rente verschuldigd is ongeacht de grondslag voor de niet tijdig nagekomen verbintenis tot betaling van een geldsom. Meestal zal de grondslag een onrechtmatige daad.

Lees meer