Wel of geen (blijvend) letsel per ziekenhuis verschillend

In het ene ziekenhuis is de kans op (blijvend of zelfs nieuw) letsel groter dan in het andere ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen loop je 8 keer zoveel kans op een heroperatie als in andere. Ook de kans op letsel verschilt opvallend: bij goed presterende ziekenhuizen komen wondinfecties bijvoorbeeld tien keer minder vaak voor. Dit blijkt uit onderzoek van zorgverzekeraar VGZ.

Lees meer

Letselschade slachtoffers mogen ziekenhuisnota's controleren!

De landelijke dagbladen staan er bol van. Ruim 10 procent van de declaraties die ziekenhuizen indienen, maar ook fysiotherapeuten en psychologen, blijken frauduleus te zijn. Het is geen zeldzaamheid dat behandelingen dubbel worden gedeclareerd en of behandelingen worden gedeclareerd die niet zijn uitgevoerd. Zelfs adviesbureaus worden door ziekenhuizen ingeschakeld om hen 'te leren' hoe ze meer geld naar zich kunnen toetrekken. De ziekenhuisdirecties zijn zich er heel goed van bewust en dragen dit blijkbaar ook uit. De gigantische nota's doet vragen rijzen..

Lees meer

Letselschade slachtoffers spekken zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars klaagden in 2011 steen en been dat de kosten voor de zorg alleen maar toenamen. Premieverhogingen zouden een oplossing moeten zijn, evenals een verhoging van het eigen risico.

Lees meer

Elektronisch patiëntendossier goede zet voor letselschade slachtoffers?!

De digitale snelweg raast aan veel ouderen voorbij. Maar de vraagt blijft natuurlijk wel bestaan wat het voordeel is van een digitaal, of beter gezegd, electronisch patiëntendossier (epd) en wat de risico's zijn van een dergelijk dossier voor onder andere letselschade slachtoffers.

Lees meer

Zorg meten, is weten!

Inmiddels is bekend geworden dat een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland, Achmea, de komende jaren vele miljoenen gaat investeren in een systeem om prestaties van artsen te meten en inzichtelijk te maken. Van de miljarden die jaarlijks in de zorg worden gestoken, is maar van 6% bekend wat het resultaat is van de kosten die zijn gaan zitten in een behandeling. Aldus directeur Zorg & Gezondheid Roelof Konterman wil men dat percentage opschroeven naar 40 a 50%.

Lees meer

Verhaalbaarheid Eigen Risico

Hier komt een heel verhaal wat te doen!

Lees meer

Onvoldoende zorg werkgever t.a.v. gezondheid werknemer, burn-out

Rechtspraak.nl - 04-08-2009.

Werkneemster werd jarenlang met grote regelmaat geconfronteerd met forse agressie. Voorts was sprake van een woonlocatie die ongeschikt was voor de huisvesting van jongeren met ernstige gedragsproblematiek, niet goed functionerende teams, een zeer hoog personeelsverloop, teveel onvoldoende gekwalificeerde invalkrachten, slechte communicatie en samenwerking.

Lees meer