Inspanningsverplichting arts

Naar Nederlands recht zal een arts aansprakelijk kunnen worden gehouden voor ontstane schade als de arts onzorgvuldig heeft gehandeld. Dat wil zeggen dat hij niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder de zelfde omstandigheden verwacht mag worden. De arts is dus verplicht om zich zoveel mogelijk in te spannen om tot een goede medische behandeling te komen. De arts heeft zodoende geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting.

Om het aansprakelijkheidsvraagstuk juist te beoordelen, zal moeten worden geoordeeld op basis van de informatie die op het moment van de behandeling voor handen was, zonder dat daarbij latere kennis over het beloop wordt betrokken. Indien bij een behandeling een onbedoelde bijwerking optreedt, is de arts daarvoor alleen aansprakelijk als deze te wijten is aan zijn onzorgvuldig handelen. Een onbedoelde bijwerking die niet te wijten is aan onzorgvuldig handelen van de arts, wordt ook wel een complicatie genoemd.

Beoordeling medische fout door specialist

De aansprakelijkheid dient te worden aangenomen indien een arts allereerst verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld en voorts wanneer daardoor (letsel)schade is ontstaan. In beginsel zal eventueel een medisch foutief handelen beoordeeld dienen te worden door een medisch specialist. Aangezien wij letselschadejuristen zijn en geen medisch specialisten, zullen wij een onafhankelijk medisch advies bureau moeten inschakelen. Wij werken samen met MediForensis Medisch Adviseurs.

Kosten voor verrichten
haalbaarheidsonderzoek

Dit traject kost helaas geld, omdat de kosten van ons en de ingeschakelde medisch adviseur vooralsnog niet verhaalbaar zijn op een aansprakelijke arts of diens verzekeraar. U dient dit derhalve in eerste instantie dus zelf te betalen. Indien wij in beginsel ook een verwijtbaar handelen aan de zijde van de arts inschatten, is het mogelijk om uw letselschadezaak in behandeling te nemen en een medische haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten tegen een bedrag van € 1.250,00.

Afhankelijk van de omvang van het medisch dossier, kan dit meer bedragen.
U wordt hier vooraf over geïnformeerd.

Klachtencommissie

Om kosten te besparen adviseren wij om altijd eerst een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris/commissie van de desbetreffende zorginstelling. Deze dienen de klacht kosteloos in behandeling te nemen en zij zullen de klacht uitgebreid onderzoeken. Tevens zullen zij een uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht. Mocht hier uitkomen dat uw klacht gegrond is, dan kunt zich tot ons wenden waarna wij kunnen beoordelen of en onder welke voorwaarden wij de zaak in behandeling kunnen nemen.

Onze aanpak

1
Inschakelen medisch specialist via letselschadejurist

Inschakelen medisch specialist via letselschadejurist

2
Specialist bepaalt of er sprake is van een medische fout

Specialist bepaalt of er sprake is van een medische fout

3
 Bij medische fout vragen wij direct om voorschotbetaling

Bij medische fout vragen wij direct om voorschotbetaling

4
Letselschadezaak regelen en realisatie schadevergoeding

Letselschadezaak regelen en realisatie schadevergoeding

1
Inschakelen medisch specialist via letselschadejurist

Inschakelen medisch specialist via letselschadejurist

2
Specialist bepaalt of er sprake is van een medische fout

Specialist bepaalt of er sprake is van een medische fout

3
 Bij medische fout vragen wij direct om voorschotbetaling

Bij medische fout vragen wij direct om voorschotbetaling

4
Letselschadezaak regelen en realisatie schadevergoeding

Letselschadezaak regelen en realisatie schadevergoeding

  Direct je verhaal vertellen?

  Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer kan zijn en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

  Meld jouw schade online

  Vertel direct je verhaal

  Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

  mr. Mariëlle de Bruin
  Of neem gratis contact op met onze specialist
  of Whatsapp gratis met onze specialist
  mr. Mariëlle de Bruin
  0880 112 195 0880 112 130 06- 159 559 48

  Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

  Vertel direct je verhaal

  Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

  Esmay van Burken, LLB
  Of neem gratis contact op met onze specialist
  of Whatsapp gratis met onze specialist
  Esmay van Burken, LLB
  0880 112 195 0880 112 130 06- 159 559 48

  Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

  Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   

  Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
  Jouw antwoord is JA

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  Jouw antwoord is NEE

  Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

  ­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.