Rechtshulp bij letselschade

Onze specialisten helpen kosteloos!

Heb je letselschade opgelopen in het verkeer of tijdens het werk en wil je een schadevergoeding regelen? Kom je er niet uit en heb je behoefte aan rechtshulp van een letselschadespecialist zodat je zeker weet dat je ontvangt waar je recht op hebt? Schakel gratis onze rechtshulp service in en wees verzekerd van professionele rechtsbijstand na een letselongeval

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Mijn ongeval met letselschade

letselschade-meld-nu-bedrijfsongeval
letselschade-meld-nu-verkeersongeval
letselschade-meld-nu-dier-en-letsel
letselschade-meld-nu-direct-contact

Rechtshulp bij letselongeval

Een letselongeval gaat vaak gepaard met fysiek letsel, pijn en financiële schade. Je doet er verstandig aan om rechtsbijstand in te schakelen als je zelf geen schuld hebt aan het ongeluk.

Want zonder deze juridische hulp zit je in een onzekere periode waarin je kwetsbaar bent en zaken moet regelen waar je waarschijnlijk geen ervaring mee hebt. Dan komen er veel vragen op je af.

Wie moet ik aansprakelijk stellen voor mijn letselschade? Hoe zorg ik dat alle schade wordt vergoed? Op welke vergoedingen kan ik rekenen en heb ik recht op smartengeld?

Je schakelt rechtshulp bij letselschade in als je de persoonlijke belangen wilt laten behartigen door een ervaren specialist in letselschade. Zo kan jij je focussen op het verdere herstel.

Aansprakelijk stellen tegenpartij

Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het verhalen van een schadevergoeding, vraagt in de praktijk om diepgaande juridische kennis van een specialist. Een letselschadezaak is ingewikkeld en gaat meestal via een lang traject.

Vaak is het duidelijk wie er schuld heeft aan het ongeval. Er zijn namelijk diverse wettelijke regels die aangeven wie in een bepaalde situatie aansprakelijk is. De tegenpartij (meestal een verzekeraar) heeft gespecialiseerde letselschadespecialisten in dienst die de schuldvraag zullen onderzoeken. De schadebehandelaar van de tegenpartij zal naar openingen zoeken en de discussie voeren of zijn verzekerde überhaupt wel aansprakelijk is voor de schade.

Waarschijnlijk heb je geen ervaring met het formeel aansprakelijk stellen van een derde partij. Het wordt sterk afgeraden om zelfstandig letselschade te afwikkelen. Als je geen rechtshulp bij letselschade inschakelt, dan kunnen er namelijk verkeerde situaties en schadevergoedingen worden voorgehouden. Daar kom je pas achter wanneer het te laat is. Schakel daarom altijd een juridisch specialist in als een ander verantwoordelijk is voor jouw letsel.

Met onze letselschadespecialisten ben je verzekerd van deskundige en betrouwbare rechtshulp bij letselschade. Je ontvangt de schadevergoeding die recht doet aan jouw verdriet, pijn en leed. Vraag hier juridisch advies over jouw letselongeval. Wij helpen je graag!

Wat krijg ik vergoed na mijn letselongeval?

Na de eerste schrik, overheerst de pijn, het verdriet en het gevoel van machteloosheid. Letselschade domineert op dat moment je leven. Daarnaast word je ook financieel geraakt. Maak je kosten en heb je uitgaven als gevolg van de schade die je nu lijdt? Geen zorgen! Nadat de wederpartij de aansprakelijkheid heeft erkend vraagt jouw letselschadejurist direct om een voorschotbetaling voor de reeds gemaakte kosten.

Dit kunnen kosten zijn zoals:

 • Schade door het ongeval. Denk hierbij aan kleding, spullen of het voertuig waarmee je reed op het moment van het ongeluk;
 • De inzet van huishoudelijke ondersteuning;
 • Ziektekosten die niet worden vergoed vanuit de zorgverzekering;
 • Misgelopen inkomsten omdat je (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent;
 • De kosten voor de opgelopen studievertraging;
 • Het leed, verdriet en de pijn die je ervaart (smartengeld).

Bovenstaande schadeposten zijn slechts een aantal voorbeelden van schadeposten die vergoed worden na jouw letselongeval. We claimen niet alleen de kosten die je nu maakt, we kijken ook naar de toekomstige uitgaven die je als gevolg van het ongeval nog gaat maken. Heb je licht of zwaar letsel? Je hebt altijd recht op smartengeld.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Smartengeld

Een letselschadedeskundige zal altijd een smartengeldbedrag claimen bij de tegenpartij. Smartengeld gaat over de immateriële schade van het slachtoffer en is vaak niet met het blote oog te zien.

Het smartengeldbedrag is een financiële compensatie voor het persoonlijk leed, het verdriet dat je met je meedraagt en de verminderde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald aan de hand van eerdere uitspraken van rechters in soortgelijke gevallen.

De specialisten van LetselSchade.nl hebben tientallen jaren ervaring met het regelen van (complexe) letselschadezaken en het berekenen van smartengeldbedragen. Laat je geen verkeerde bedragen voorhouden en zorg met onze specialisten ervoor dat je de schadevergoeding ontvangt die recht doet aan jouw situatie.

Wat kost de rechtshulp bij letselschade?

Overweeg je het inschakelen van rechtshulp bij letselschade? Over de kosten hoef je in ieder geval geen zorgen te maken. Een letselschadespecialist staat jou namelijk kosteloos bij tijdens het schaderegelingstraject en neemt je zo veel mogelijk werk uit handen.

Wij beantwoorden al jouw vragen, zoeken uit wie er aansprakelijk is, stellen namens jou de persoon in kwestie aansprakelijk én claimen vervolgens de schadevergoeding waar je recht op hebt. Vul het contactformulier in, neem contact op met onze juristen en hoor direct of wij jou kunnen bijstaan.

Veelgestelde vragen


 • Moet ik rechtshulp inschakelen bij letsel?

  Rechtshulp in een letselschadezaak is een must. Letselschade claimen is voor een niet-deskundige complex en vaak tijdrovend. Als slachtoffer bent u verwikkelt in een lang, juridisch traject en u krijgt te maken met rechten en instanties. De aansprakelijke verzekeringsmaatschappij beschikt over dure experts en kunnen u van alles voorhouden. Letselschade.nl adviseert u dan ook uitdrukkelijk om bij letselschade altijd rechtshulp van een letselschade specialist in te schakelen die alleen voor uw belangen opkomt. Voor de kosten van de rechtshulp bij letselschade hoeft u niet te vrezen. Staat de aansprakelijkheid in uw zaak vast of is het te verwachten dat die aansprakelijkheid op korte termijn rond komt? Dan kunnen alle kosten van buitengerechtelijke rechtshulp verhaald worden op de wederpartij. In feite is dan de rechtshulp bij letselschade die u gekregen hebt gratis. Rechtshulp bij letselschade Het geven van juridische bijstand kan op vele rechtsgebieden geschieden. Letselschade.nl verleent uitsluitend rechtshulp op het complexe vakgebied ‘letselschade’ en ‘aansprakelijkheid’. Wij beperken ons tot deze vakgebieden om hierin juist als specialisten te kunnen optreden. Het bijhouden van alle jurisprudentie voor alleen deze vakgebieden is zo groot en complex dat het voor niemand goed te doen is op meerdere rechtsgebieden deskundig te zijn en alle ontwikkelingen volledig te volgen. Juridische bijstand op het gebied van letselschade verwacht u ook uitsluitend van specialisten op dit vakgebied! Wilt u gebruikmaken van rechtshulp van Letselschade.nl? Neem contact op met Letselschade.nl per telefoon of vul direct het formulier in om uw letselschade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.


 • Waar heeft u recht op bij letselschade?

  U hebt recht op een schadevergoeding voor alle schade die u hebt geleden als gevolg van een ongeval. De schade kan zowel materieel als immaterieel zijn. Bij materiële schade moet u denken aan schade dat in geld uitgedrukt kan worden, zoals: kosten voor huishoudelijke hulp medische kosten verlies aan verdienvermogen kosten voor het aanpassen van de woning. Bij immateriële schade moet u denken aan schade dat niet uitgedrukt kan worden in geld, daarbij kunt u denken aan: Verminderde levensvreugde Verdriet Pijn Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het smartengeld is een onderdeel van uw totale schadevergoeding bij letselschade. De juristen van Letselschade.nl zorgen ervoor dat alle schadecomponenten worden meegenomen bij het berekenen van de letselschadevergoeding zodat u krijgt waar u recht op hebt als u letselschade hebt opgelopen.


 • Wie betaalt de hulp van een belangenbehartiger?

  De aansprakelijke wederpartij is op grond van de wet verplicht om de kosten voor het verlenen van juridische bijstand te betalen. De letselschadejurist van Letselschade.nl dient de nota in bij de aansprakelijke wederpartij, waardoor wij kosteloos voor u aan de slag kunnen. Let op dat sommige letselschade advocaten vragen om een bepaald percentage van uw schadevergoeding af te dragen. Dit honorarium kan nadelig zijn voor een letselschadeslachtoffer, omdat het percentage achteraf wordt verrekend met de uiteindelijke schadevergoeding. Bij ons is het inschakelen van een belangenbehartiger geheel kosteloos voor het slachtoffer.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button