🤷‍♀️ Heb ik recht op smartengeld na een verkeersongeval?

Als letselschadeslachtoffer heb je na een verkeersongeval recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de emotionele schade die je hebt opgelopen na het ongeval, het is dus een vergoeding voor alle geleden pijn en verdriet.

Deze onzichtbare schade kan niet in geld worden uitgedrukt. Het is om deze reden dan ook niet mogelijk om op voorhand aan te geven hoe hoog je vergoeding aan smartengeld zal zijn. Het berekenen van smartengeld is specialistisch werk, onze letselschadejuristen claimen kosteloos het maximale smartengeldbedrag voor het slachtoffer.

Wel zijn er een aantal factoren belangrijk bij het berekenen van de hoogte van je schadevergoeding. Zo zal onder andere gekeken moeten worden naar het type letsel dat je hebt opgelopen, de tijdsduur van het herstel, de pijn die je hebt geleden, of er sprake is van blijvend letsel, of je littekens overhoudt aan het ongeval, de mate van arbeidsongeschiktheid, de impact van het ongeval op je leven en je leeftijd. Aan de hand van deze punten zal de hoogte van je smartengeld berekend worden.

Terug naar overzicht