📢 Moet ik als werknemer een bedrijfsongeval melden?

Jouw werkgever is verplicht om een (ernstig) bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wanneer de werknemer is overleden, een ziekenhuisopname heeft (gehad) of wanneer de werknemer blijvend letsel heeft.

Ook wanneer er in eerste instantie geen sprake was van blijvend letsel of van een ziekhuisopname, maar dit later nog wel gebeurt, is de werkgever verplicht alsnog een melding te maken bij de Inspectie SZW.

Jij kan (laten) onderzoeken of je werkgever een melding bij de Inspectie SZW heeft gedaan van jouw bedrijfsongeval. Mocht jouw werkgever dat niet hebben gedaan, kun je dit als werknemer alsnog doen.

Naar aanleiding van de melding van het bedrijfsongeval zal de Inspectie SZW oordelen of er een onderzoek moet worden opgestart.

Wil jij weten hoe hoog de letselschadevergoeding is voor jouw bedrijfsongeval? Vertel ons je verhaal en ontvang een indicatie van de hoogte van je letselschadevergoeding.

Terug naar overzicht