🤷‍♂️ Verkeersongeval in het buitenland, heb ik recht op schadevergoeding?

In de meeste gevallen is het buitenlandsrecht van toepassing als je letsel oploopt als gevolg van een verkeersongeval in het buitenland. Dat betekent dat regels van het desbetreffende land van toepassing zijn. Dit maakt de afwikkeling van de zaak vaak erg lastig, omdat je wellicht de taal onvoldoende machtig bent en niet bekend bent met de regels van het desbetreffende land. Je zal dan ook in dat desbetreffende land een letselschadejurist moeten inschakelen om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Verkeersongeval met landgenoot in buitenland

Dit is alleen anders als je in het buitenland bent aangereden door een landgenoot. De afwikkeling van de letselschadezaak kan in de meeste gevallen dan wel worden afgehandeld naar Nederlands recht. Daarnaast heb je ook recht op een schadevergoeding als je een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) hebt afgesloten en de verzekeraar bereid is om de letselschadezaak naar Nederlands recht af te handelen.

In dat geval heb je als bestuurder en inzittende recht op een schadevergoeding als je letsel hebt opgelopen als gevolg van een verkeersongeval in het buitenland. Een SVI-verzekering dekt ook je schade als het verkeersongeval is veroorzaakt door eigen schuld. Dus ook bij een eenzijdig ongeval heb je dan recht op een schadevergoeding.

Daarnaast dekt een SVI-verzekering ook vaak de kosten voor juridische bijstand. In dat geval kunnen wij je dan ook geheel kosteloos bijstaan. Bel met een van onze letselschadejuristen en wij beoordelen direct of je juridisch gezien een kansrijke zaak hebt.

Terug naar overzicht