🙄 Wat kan ik zelf doen bij een verkeersongeval?

Als je betrokken bent geweest bij een verkeersongeval door het toedoen van een ander en je hebt letsel opgelopen, dan is het erg belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te vergaren. Wij geven alvast twee tips om een voortvarend van start te gaan met het verhalen van een schadevergoeding.  Om te bepalen of er recht is op vergoeding van de schade moet namelijk vastgesteld kunnen worden hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en of er mogelijk verkeersfouten zijn gemaakt.

Schadeaangifteformulier

Het is aan te raden om direct na een verkeersongeval een schadeaangifteformulier in te vullen met de wederpartij. Het schadeaangifteformulier moet door beide partijen worden ondertekend. Het schadeaangifteformulier wordt, nadat het is ondertekend door beide partijen, aangemerkt als een onderhandse akte. Dat betekent dat daaruit het bewijs voortvloeit dat de schade is ontstaan zoals beschreven staat op het schadeaangifteformulier. Met het schadeaangifteformulier kunnen we de toedracht van het ongeval en de schuldvraag aantonen. Dit is alles bepalend voor de aansprakelijkheid. Het is belangrijk om het schadeaangifteformulier ter plaatse in te vullen, omdat je daarmee voorkomt dat in een later stadium onenigheid ontstaat over de toedracht van het ongeval en de schuldvraag.

Informeer de (huis)arts

Daarnaast is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een arts te raadplegen. Dit om aan te aantonen dat de klachten gerelateerd zijn aan het ongeval. Neem daarna zo spoedig mogelijk contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen of je juridisch gezien een kansrijke zaak hebt.

Terug naar overzicht