Verjaring van letselschadezaak

Verjaring letselschade zaak

Verjaring van een letselschadegeval houdt in dat je na verloop van tijd de tegenpartij niet meer aansprakelijk kunt stellen voor de opgelopen schade. Het is belangrijk om de termijn te weten waarop jouw letselschade verjaart, omdat je daarna geen schadevergoeding meer kunt krijgen voor je letselschade. De verjaringstermijn van letselschade, waarbij de aansprakelijkheid bekend is, is in eerste instantie 3 jaar.

Heb je dus 3 jaar geleden een ongeval gehad met een duidelijk aanwijsbare tegenpartij en heb je je letselschade nog niet geclaimd? Dan heb je geen recht meer op een schadevergoeding. Maar de verjaringstermijn van letselschade ligt nog iets complexer. Onze letselschade specialisten zetten het voor je op een rij.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Mijn ongeval met letselschade

letselschade-meld-nu-bedrijfsongeval
letselschade-meld-nu-verkeersongeval
letselschade-meld-nu-dier-en-letsel
letselschade-meld-nu-direct-contact

Wanneer is letselschade verjaard?

In de wet zijn in art. 3:310 lid 1 verschillende verjaringstermijnen vastgelegd. Dit zijn een relatieve en een absolute verjaringstermijn. Bij letselschade door een verkeersongeval is de relatieve verjaringstermijn drie jaar, na een bedrijfsongeval vijf jaar. Voorwaarde om een letselschadevergoeding te claimen is dat je schade hebt opgelopen en er ook een aansprakelijke verzekeringsmaatschappij aanwezig is waar de schade en kosten op verhaald kunnen worden.

Absolute verjaringstermijn letselschade: 20 jaar

Naast de relatieve verjaringstermijn gold voorheen nog een absolute verjaringstermijn van 20 jaren bij letselschade. Je kon 20 jaar na het letselschade ongeval dus nooit meer letselschade claimen. Behalve bij schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals asbest, waarvan bekend is dat deze pas na meer dan 20 jaar merkbaar wordt bij het slachtoffer. Dit zijn voorbeelden van beroepsziektes, daarvoor geldt een verjaringstermijn van 30 jaar.

Onze experts kunnen helaas niet helpen bij het verhalen van letselschade dat is ontstaan als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Absolute verjaringstermijn letselschade komen te vervallen

Goed nieuws: de absolute verjaringstermijn is in 2004 komen te vervallen. Dit betekent dat je ook 20 jaar na het ongeval als er later pas letselschade ontstaat, alsnog een schadeclaim kunt indienen. Wil je echter een claim indienen voor een ongeval dat voor 1 februari 2004 plaatsvond, dan geldt de oude regeling. Voor deze letselschade zaken geldt dus nog steeds een absolute verjaringstermijn van 20 jaar.

Wanneer start de verjaringstermijn?

Wanneer de letselschade verjaringstermijn gaat lopen, verschilt per geval. Dit kan direct op de dag van het ongeval zijn, als meteen duidelijk is dat je letselschade hebt opgelopen en wie ervoor aansprakelijk is. Bij een bedrijfsongeval is bijvoorbeeld vaak de werkgever aansprakelijk, omdat hij een zorgplicht heeft.

Heb je te maken met een ongeval onder werktijd (zonder eigen roekeloos gedrag) en ben je daardoor gewond geraakt, dan is de werkgever aansprakelijk. Zowel de schade (jouw letsel) als de aansprakelijkheid (de werkgever) zijn in dit geval duidelijk, dus in dit voorbeeld zou de verjaringstermijn ingaan op de dag van het ongeval. Onze letselschade-experts kunnen u deskundig adviseren over wat te doen na uw ongeval.

Uitzonderingen op verjaringstermijn letselschade

Voor letselschade veroorzaakt door ongevallen geldt vaak een verjaringstermijn van vijf jaar. Er zijn echter uitzonderingen, waardoor de verjaringstermijn afwijkt. Voorbeelden van situaties zijn:

 • Als je minderjarig was of bent op het moment van het ongeval. De verjaringstermijn gaat dan pas in op het moment dat je als werknemer meerderjarig bent (geworden). De verjaringstermijn van je letselschade is dan 5 jaar vanaf 18e verjaardag, dus loopt tot aan je 23e
 • Bij beroepsziektes is geen sprake van een bedrijfsongeval, maar je kunt toch recht hebben op een schadevergoeding. In dit geval gelden de standaard regels voor verjaringstermijnen van letselschade.
 • Bij ongevallen met motorvoertuigen kun je de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval tot slechts 3 jaar na het ongeluk aansprakelijk stellen.

Ben je nog op tijd? Letselschade claimen!

Ben je tot de conclusie gekomen dat jouw letselschade zaak nog niet verjaard is? Claim dan zo snel mogelijk alsnog je letselschade!

Belangrijk om te noemen bij bedrijfsongevallen: om aanspraak op loonschade en of een letselschadevergoeding te kunnen maken, moet er een aanwijsbare schuldige zijn en een aantoonbaar verband zijn tussen het bedrijfsongeval en de ontstane kosten. Bij een letselschadeclaim worden de volgende stappen doorlopen:

 • bepalen aansprakelijk
 • aansprakelijk stellen tegenpartij
 • voorschot op claim bepalen
 • definitieve claim vervaardigen
 • zaak afwikkelen
 • nazorg
letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Ik heb pas later letselschade opgelopen; hoe zit dat met verjaring?

Maar het kan ook zo zijn dat je er pas dagen of maanden na een ongeval achter komt dat je letselschade hebt opgelopen (dit kan bijvoorbeeld een whiplash zijn waar je pas later klachten van krijgt). In zo’n geval gaat de verjaringstermijn in op de dag dat de letselschade duidelijk wordt, mits je weet dat het door het ongeval komt en er een aansprakelijke tegenpartij is (bv. de bestuurder van de auto achter je).

Je hebt vanaf dat moment dus 5 jaar om je letselschade zaak aan te kaarten. Als de situatie wat betreft aansprakelijkheid onduidelijk is, dan kun je de letselschade mogelijk niet claimen. Dit kunnen wij als letselschade specialisten voor je uitzoeken: de verjaringstermijn gaat pas in als wij de aansprakelijkheid hebben vastgesteld.

Voorbeeld verjaringstermijn letselschade

Hieronder enkele voorbeelden waarin we laten zien wat de verjaringstermijn is van de letselschade in verschillende gevallen. We gaan er bij de voorbeelden vanuit dat de verjaringstermijn is gaan lopen op de dag van het ongeval (dit hoeft niet altijd zo te zijn).

Je hebt op 2 augustus 2012 een bedrijfsongeval gehad. Je hebt hier in 2020 pas last van gekregen vanwege gevaarlijke stoffen.

Verjaringstermijn: 5 jaar. Je kunt de schade dus niet meer claimen.

Je hebt op 23 januari 2019 een whiplash opgelopen door een auto-ongeval. Het is nu 5 oktober 2022 en de klachten zijn nu 20 jaar later ernstiger geworden.

Verjaringstermijn: 3 jaar. De zaak was van voor 5 oktober 2019. Helaas kun je geen schade meer claimen.

Je hebt op 5 juni 2021 een bedrijfsongeval gehad. Je hebt hier nu pas last van gekregen, het is 5 juli 2022.

Verjaringstermijn: 5 jaar. De letselschade is 11 maanden geleden opgelopen, je kunt de schade dus nog claimen.

Veelgestelde vragen


 • Wanneer verjaart de mogelijkheid voor schadeclaim na werkongeval?

  De verjaringstermijn van een arbeidsongeval is vijf jaar. U moet als slachtoffer dus binnen vijf jaar nadat u bekend bent geworden met de schade, uw werkgever laten weten dat u een schadevergoeding wenst. Hebt u hulp nodig bij het aansprakelijk stellen van de werkgever en wilt u weten hoe hoog de letselschadevergoeding is die u kunt claimen? Ontvang direct een indicatie voor de letselschadevergoeding van uw bedrijfsongeval.


 • Wanneer is uw letselschadevordering verjaard?

  Een letselschadevordering kan verjaren. Dat houdt in dat u als slachtoffer na een bepaalde periode geen aanspraak meer kunt maken op schadevergoeding. De verjaringstermijnen zijn neergelegd in de wet. Artikel 310 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een vordering tot schadevergoeding verjaart na vijf jaar. Deze termijn begint te lopen op het moment dat u als slachtoffer bekend bent met de schade en de aansprakelijke persoon. Als het een schade betreft die u hebt opgelopen naar aanleiding van een verkeersongeval en u wilt een schadevergoeding claimen via de WAM-verzekering, dan moet dat binnen een termijn van 3 jaar gebeuren. Deze termijn begint te lopen nadat het verkeersongeval heeft plaatsgevonden.


 • Hoe werkt het letselschadetraject?

  Het is prettig om vooraf te weten welke stappen u gedurende een letselschadetraject mag verwachten. Hoewel iedere zaak uniek is, wordt het schaderegelingstraject gekenmerkt door in ieder geval onderstaande stappen: Beoordeling en toetsing letselongeval; Verzamelen juridische en medische bewijsstukken; Inschakelen belangenbehartiger; Versturen formele aansprakelijkstelling; Verzekeraar erkent de aansprakelijkheid; Aanvraag voorschotbetaling; Berekenen van de toekomstschade; Bepalen medische eindsituatie; Hoogte uiteindelijke letselschadevergoeding vaststellen; Eventueel onderhandelen over letselschadebedrag; Ondertekenen van vaststellingsovereenkomst; Uitbetaling schadevergoeding. Het kan zijn dat de wederpartij de aansprakelijkheid niet, of slechts voor een bepaald percentage; erkent. Het claimen van letselschade vereist specialistische kennis, ervaring en verregaande onderhandelingsvaardigheden. Een letselschadeprofessional zoals een jurist kan kosteloos voor u aan de slag gaan. De redelijke kosten voor rechtsbijstand worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button