Wanneer is een letselschade zaak verjaard?

Wij behartigen jouw belangen en regelen de schadevergoeding die recht doet

Verjaring letselschade zaak

Verjaring van een letselschadegeval houdt in dat je na verloop van tijd de tegenpartij niet meer aansprakelijk kunt stellen voor de opgelopen schade. Het is belangrijk om de termijn te weten waarop jouw letselschade verjaart, omdat je daarna geen schadevergoeding meer kunt krijgen voor je letselschade. De verjaringstermijn van letselschade, waarbij de aansprakelijkheid bekend is, is in eerste instantie 3 jaar.

Heb je dus 3 jaar geleden een ongeval gehad met een duidelijk aanwijsbare tegenpartij en heb je je letselschade nog niet geclaimd? Dan heb je geen recht meer op een schadevergoeding. Maar de verjaringstermijn van letselschade ligt nog iets complexer. Onze letselschade specialisten zetten het voor je op een rij.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Mijn ongeval met letselschade

letselschade-meld-nu-bedrijfsongeval
letselschade-meld-nu-verkeersongeval
letselschade-meld-nu-dier-en-letsel
letselschade-meld-nu-direct-contact

Wanneer is letselschade verjaard?

In de wet zijn in art. 3:310 lid 1 verschillende verjaringstermijnen vastgelegd. Dit zijn een relatieve en een absolute verjaringstermijn. Bij letselschade door een verkeersongeval is de relatieve verjaringstermijn drie jaar, na een bedrijfsongeval vijf jaar. Voorwaarde om een letselschadevergoeding te claimen is dat je schade hebt opgelopen en er ook een aansprakelijke verzekeringsmaatschappij aanwezig is waar de schade en kosten op verhaald kunnen worden.

Absolute verjaringstermijn letselschade: 20 jaar

Naast de relatieve verjaringstermijn gold voorheen nog een absolute verjaringstermijn van 20 jaren bij letselschade. Je kon 20 jaar na het letselschade ongeval dus nooit meer letselschade claimen. Behalve bij schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals asbest, waarvan bekend is dat deze pas na meer dan 20 jaar merkbaar wordt bij het slachtoffer. Dit zijn voorbeelden van beroepsziektes, daarvoor geldt een verjaringstermijn van 30 jaar.

Onze experts kunnen helaas niet helpen bij het verhalen van letselschade dat is ontstaan als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Absolute verjaringstermijn letselschade komen te vervallen

Goed nieuws: de absolute verjaringstermijn is in 2004 komen te vervallen. Dit betekent dat je ook 20 jaar na het ongeval als er later pas letselschade ontstaat, alsnog een schadeclaim kunt indienen. Wil je echter een claim indienen voor een ongeval dat voor 1 februari 2004 plaatsvond, dan geldt de oude regeling. Voor deze letselschade zaken geldt dus nog steeds een absolute verjaringstermijn van 20 jaar.

Wanneer start de verjaringstermijn?

Wanneer de letselschade verjaringstermijn gaat lopen, verschilt per geval. Dit kan direct op de dag van het ongeval zijn, als meteen duidelijk is dat je letselschade hebt opgelopen en wie ervoor aansprakelijk is. Bij een bedrijfsongeval is bijvoorbeeld vaak de werkgever aansprakelijk, omdat hij een zorgplicht heeft.

Heb je te maken met een ongeval onder werktijd (zonder eigen roekeloos gedrag) en ben je daardoor gewond geraakt, dan is de werkgever aansprakelijk. Zowel de schade (jouw letsel) als de aansprakelijkheid (de werkgever) zijn in dit geval duidelijk, dus in dit voorbeeld zou de verjaringstermijn ingaan op de dag van het ongeval. Onze letselschade-experts kunnen u deskundig adviseren over wat te doen na uw ongeval.

Uitzonderingen op verjaringstermijn letselschade

Voor letselschade veroorzaakt door ongevallen geldt vaak een verjaringstermijn van vijf jaar. Er zijn echter uitzonderingen, waardoor de verjaringstermijn afwijkt. Voorbeelden van situaties zijn:

 • Als je minderjarig was of bent op het moment van het ongeval. De verjaringstermijn gaat dan pas in op het moment dat je als werknemer meerderjarig bent (geworden). De verjaringstermijn van je letselschade is dan 5 jaar vanaf 18e verjaardag, dus loopt tot aan je 23e
 • Bij beroepsziektes is geen sprake van een bedrijfsongeval, maar je kunt toch recht hebben op een schadevergoeding. In dit geval gelden de standaard regels voor verjaringstermijnen van letselschade.
 • Bij ongevallen met motorvoertuigen kun je de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval tot slechts 3 jaar na het ongeluk aansprakelijk stellen.

Ben je nog op tijd? Letselschade claimen!

Ben je tot de conclusie gekomen dat jouw letselschade zaak nog niet verjaard is? Claim dan zo snel mogelijk alsnog je letselschade!

Belangrijk om te noemen bij bedrijfsongevallen: om aanspraak op loonschade en of een letselschadevergoeding te kunnen maken, moet er een aanwijsbare schuldige zijn en een aantoonbaar verband zijn tussen het bedrijfsongeval en de ontstane kosten. Bij een letselschadeclaim worden de volgende stappen doorlopen:

 • bepalen aansprakelijk
 • aansprakelijk stellen tegenpartij
 • voorschot op claim bepalen
 • definitieve claim vervaardigen
 • zaak afwikkelen
 • nazorg
letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Ik heb pas later letselschade opgelopen; hoe zit dat met verjaring?

Maar het kan ook zo zijn dat je er pas dagen of maanden na een ongeval achter komt dat je letselschade hebt opgelopen (dit kan bijvoorbeeld een whiplash zijn waar je pas later klachten van krijgt). In zo’n geval gaat de verjaringstermijn in op de dag dat de letselschade duidelijk wordt, mits je weet dat het door het ongeval komt en er een aansprakelijke tegenpartij is (bv. de bestuurder van de auto achter je).

Je hebt vanaf dat moment dus 5 jaar om je letselschade zaak aan te kaarten. Als de situatie wat betreft aansprakelijkheid onduidelijk is, dan kun je de letselschade mogelijk niet claimen. Dit kunnen wij als letselschade specialisten voor je uitzoeken: de verjaringstermijn gaat pas in als wij de aansprakelijkheid hebben vastgesteld.

Voorbeeld verjaringstermijn letselschade

Hieronder enkele voorbeelden waarin we laten zien wat de verjaringstermijn is van de letselschade in verschillende gevallen. We gaan er bij de voorbeelden vanuit dat de verjaringstermijn is gaan lopen op de dag van het ongeval (dit hoeft niet altijd zo te zijn).

Je hebt op 2 augustus 2002 een bedrijfsongeval gehad. Je hebt hier in 2020 pas last van gekregen vanwege gevaarlijke stoffen.

Verjaringstermijn: 30 jaar. Je kunt de schade dus nog claimen.

Je hebt op 23 januari 2004 een whiplash opgelopen door een auto-ongeval. Het is nu 5 maart 2024 en de klachten zijn nu 20 jaar later ernstiger geworden.

Verjaringstermijn: 20 jaar. De zaak was van voor 1 februari 2004. Helaas kun je geen schade meer claimen.

Je hebt op 5 juni 2007 een bedrijfsongeval gehad. Je hebt hier nu pas last van gekregen, het is 2020. Het komt niet door gevaarlijke stoffen.

Verjaringstermijn: geen. De letselschade is na 1 februari 2004 opgelopen, daarna geldt geen absolute verjaringstermijn. Je kunt de schade dus nog claimen.

Veelgestelde vragen

Bent u als automobilist altijd aansprakelijk na een fietsongeval met kinderen?

Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder. In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Hoewel kinderen schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, kunnen zij in de praktijk bijna nooit volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij een ander hebben toegebracht. Dat heeft ermee te maken dat een kind onder de veertien jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien.

Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem niets te verwijten valt. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

Collega verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat u een bedrijfsongeval overkomt, omdat een collega een fout maakt en dat u daarbij letselschade oploopt. In dit geval hoeft u niet uw collega aansprakelijk te stellen. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen en een beroep doen op de verzekeraar van uw werkgever voor een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract hebt, of werkzaam bent voor een uitzendbureau.

Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en claimen een maximale letselschadevergoeding. Graag horen wij uw verhaal en ontvangt u direct waar u recht op hebt.

Een naaste heeft letselschade en ligt in ziekenhuis. Wat kunt u doen?

Als een vriend(in) of familielid letsel heeft opgelopen en nog in het ziekenhuis ligt, dan adviseren wij om zo spoedig mogelijk contact met de juristen van Letselschade.nl op te nemen. Wij beoordelen of er op juridisch vlak sprake is van een zaak. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op.

Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.

Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?

Hoe lang een letselschadezaak duurt bij verkeersongevallen verschilt sterk per zaak. Elke letselschadezaak is namelijk anders. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de duur van een letselschadezaak. Daarbij kunt u denken aan:

 • de ernst van het letsel;
 • de impact van het letsel op het dagelijks leven van een slachtoffer;
 • de tijdsduur van het herstel.

Dat betekent dat hoe complexer de zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Daarnaast zal de duur van een letselschadezaak ook afhankelijk zijn van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. De duur van een letselschadezaak kan variëren van enkele maanden tot aan enkele jaren.

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van de omstandigheden. Hoe complexer een zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Wanneer een letselschadeslachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen en een lang behandeltraject moet ondergaan, dan zal een letselschadezaak logischerwijs ook langer duren dan een zaak waarbij het letsel bestaat uit een aantal schaafwonden en kneuzingen.

Hoe lang een letselschadezaak duurt is verder ook afhankelijk van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. Onze letselschadejuristen zorgen voor een voortvarende start van de letselschadezaak, neem vrijblijvend contact op.

Het bedrijfsongeval is uw eigen schuld, wat nu?

Een bedrijfsongeval is alleen uw eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als u bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Het komt trouwens niet vaak voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval? Vertel ons wat er gebeurd is en u ontvangt van ons direct een indicatie van waar u recht op hebt.

Heeft u als zzp’er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Werknemers in loondienst worden beschermd tegen arbeidsongevallen. Zij kunnen namelijk al snel de werkgever aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval. Zzp’ers/zelfstandige ondernemers genieten niet dezelfde bescherming als werknemers in loondienst. U bent als zzp’er/zelfstandige ondernemer verantwoordelijk voor uw eigen inkomsten. Als u niet werkt dan genereert u ook geen inkomsten. Als zzp’er/zelfstandige ondernemer wordt van u verwacht dat u de eigen financiële risico’s draagt in het geval van een arbeidsongeval. Een zzp’er/zelfstandige ondernemer kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarmee hij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Tachtig procent van de zzp’ers/zelfstandige ondernemers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat de premie te hoog is.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button