lassen ongeval

Letselschade na bedrijfsongeval

Dagelijks lopen werknemers letselschade op gedurende werktijd waarvoor zij hun werkgever aansprakelijk (kunnen) stellen. In elke sector lopen werknemers het risico letsel op te lopen na een bedrijfsongeval. Uiteraard zijn er sectoren waar de kans op letsel groter is, zoals de horeca, agrarische sector en bouw.

Ongeacht in welke sector je werkt, bij letsel na een bedrijfsongeval kun je je werkgever altijd aansprakelijk stellen. Alle materiële en immateriële schade kun je verhalen op je werkgever. Door het bedrijfsongeval krijg je bijvoorbeeld te maken met:

 • ziektekosten
 • extra reiskosten
 • schade aan bezittingen
 • loonderving (gemiste inkomsten)

Je hebt recht op een schadevergoeding ter compensatie van de kosten die je maakt en het misgelopen inkomen als gevolg van het bedrijfsongeval. Ook voor immateriële letselschade kun je een schadevergoeding krijgen in de vorm van smartengeld.

Arbowetgeving: werkgeversaansprakelijkheid

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om werknemers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden. Werkgevers moeten alle voorzorgsmaatregelen nemen om een bedrijfsongeval of een beroepsziekte te voorkomen, volgens de zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen voor onder andere:

 • een zorgvuldig ingerichte werkplek, die voldoet aan de arbowetgeving
 • duidelijke instructies
 • deugdelijk materiaal zoals goed gereedschap, veilige machines en beschermingsmiddelen.

Als je toch letselschade oploopt of een beroepsziekte ontwikkelt doordat je werkgever niet aan zijn wettelijke zorgplicht voldoet, dan kun je je werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade.

Ten slotte genieten stagiaires, leerlingen, freelancers en thuiswerkers extra bescherming bij letselschade door een bedrijfsongeval. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij de werkgever aansprakelijk stellen, ook als hun letselschade door eigen toedoen tijdens werktijd is ontstaan.

Uitzonderingen: wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

Je kunt je werkgever niet aansprakelijk stellen voor letselschade als:

 • de werkgever kan aantonen dat er aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan.
 • de werkgever kan aantonen  dat de letselschade niet het gevolg is van een bedrijfsongeval.
 • de werknemer roekeloos gedrag heeft vertoond, of veiligheidsinstructies bewust heeft genegeerd.

De bewijslast ligt hiervoor altijd bij de werkgever. Als je je als werknemer vervolgens verweert tegen je eigen aansprakelijkheid, dan moet je bewijs aanleveren om dit te ontkrachten. Je moet kunnen aantonen dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid.

 

Letselschadevergoeding en smartengeld berekenen

Stappen letselschade claimen na bedrijfsongevallen

Om aanspraak op loonschade en of een letselschadevergoeding te kunnen maken, moet er een aanwijsbare schuldige (aansprakelijke partij) zijn en een aantoonbaar verband zijn tussen het bedrijfsongeval en het letsel, en daarmee de ontstane kosten. Bij een letselschadeclaim worden de volgende stappen doorlopen:

 1. bepalen aansprakelijkheid
 2. aansprakelijk stellen tegenpartij
 3. voorschot op claim bepalen
 4. definitie claim vervaardigen
 5. zaak afwikkelen
 6. nazorg

Voor meer informatie over letselschade claimen of het inschakelen van een belangenbehartiger, kun je contact opnemen met onze helpdesk.

Letselschadekantoor LetselSchade.nl

Gratis rechtsbijstand

Letselschadeslachtoffers kunnen bij het claimen van letselschade een belangenbehartiger zoals een letselschade jurist of letselschade advocaat inschakelen. Zij geven je advies, verhalen de opgelopen schade bij de aansprakelijke partij en nemen alles uit handen tijdens je letselschade zaak.

Als je letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, dan is het in Nederland zo geregeld dat die persoon of dat bedrijf ook alle kosten van de juridische bijstand moet betalen. De juridische dienstverlening van je letselschade jurist of advocaat kost je dan niets.

Bij bedrijfsongevallen met letselschade heeft het behoud van een gezonde arbeidsrelatie tussen jou en je werkgever hoge prioriteit. Je hoeft je niet bezwaard te voelen om je werkgever aansprakelijk te houden voor je schade. Werkgevers zijn vrijwel altijd verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval.

letselschade advocaten lopend

Onze aanpak

1

Ontvang een gratis indicatie

2

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4

Indienen definitieve claim + nazorg

1

Ontvang een gratis indicatie

2

Jouw specialist bepaalt de aansprakelijkheid

3

Voorschot van de schadeclaim bepalen

4

Indienen definitieve claim + nazorg

Direct je letselschade ten gevolge van een bedrijfsongeval claimen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer kan zijn en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Meld jouw schade online

Letselschade.nl: Al ruim 14 jaar dé partij voor benadeelden en letselschadeslachtoffers 

Letselschade.nl is al ruim 14 jaar hét loket waar slachtoffers van een verkeers- of bedrijfsongeval, medische misser of een ander ongeval terecht kunnen met vragen over het persoonlijk opgelopen letsel. Dat kan zijn voor uzelf, maar bijvoorbeeld ook voor een vriend, vriendin, kennis of familielid.

Wij beantwoorden niet alleen de brandende vragen die er zijn vlak na een ongeval, wij adviseren ook over de juridische stappen die genomen kunnen worden om de schade vergoed te krijgen van de verantwoordelijke.

LetselSchade.nl is onderdeel van Jurilex Letselschade
mevrouw beer
"Ontzettend goed geholpen door mevrouw Asma. Een goed luisterend oor en erg vriendelijk. Ik zou echt iedereen aanraden om in zon situatie als mij contact op te nemen met Jurilex."
Wim de Lang
"Na een auto ongeluk professionele bijstand gehad met empathie en kennis van zaken. Alles is prima afgehandeld"
Carl Stoltenhoff
heer Ekkel
"ik ben zeer tevreden over hoe jurilex mijn zaak heeft behandeld en de geweldige samenwerking die ik met jurilex heb ervaren, ben jurilex zeer dankbaar voor alles was ze voor mij hebben gedaan in mijn zaak dank je wel"
heer Bisesar
"Super goeie hulp gehad, duidelijk en helder"
heer Kersten
"Vanaf het begin tot het eind ben ik zeer goed geholpen met mijn letselschade zaak. Prettige en professionele communicatie!"
mevrouw Kenbeek-Janssen
"Super fijn geholpen en goed advies gekregen.Had alleen wel het idee dat meneer altijd haast had. Als wij een telefoongesprek voerden, voelde het wel gehaast. ☺️"
Unal
"Het ging om een letselschade zaak. Een auto ongeval met materiële en immateriële schade. Onze belangenbehartiger van Jurilex (mevrouw Evers), heeft ons hier doorheen geholpen en zijn er zeer tevreden mee. Ze was meelevend, erg vriendelijk, reageerde snel, ervaren en wikkelde de zaken spoedig af. Onze dank aan Jurilex Letselschade!"
Meer reviews

Veelgestelde vragen

 

Is een letselschade advocaat gratis?
Letselongeval op het werk, hoe word ik snel geholpen?
Wanneer verjaart de mogelijkheid voor schadeclaim na werkongeval?
Heb je als zzp'er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?
Is mijn werkgever aansprakelijk voor mijn bedrijfsongeval?
Hoe zorg je voor goede verstandshouding na bedrijfsongeval?

Meer veelgestelde vragen

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Tiziana Tores
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Tiziana Tores
0880 - 112 112 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 - 112 112 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.