✔ Kosteloos juridische hulp                         ✔ Rechtvaardige schadevergoeding               ✔ Altijd in de buurt

Arbowetgeving

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk zonder lichamelijke of geestelijke problemen kunnen uitvoeren. De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) geeft richting aan het beleid en de arbeidsomstandigheden die voldoen aan deze voorwaarde. Zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk voor het realiseren en behouden van een gezonde en veilige werkomgeving. De werkgever moet voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zorgen. Van de werknemer wordt verwacht dat men meewerkt aan het op een veilige manier gebruiken van de arbeidsomstandigheden en dat werkzaaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd.

Meldingsplicht arbeidsongevallen

Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten. Een meldingsplichtig arbeidsongeval is een arbeidsongeval waarbij het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen.

Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, dan kan hij hiervoor een boete krijgen van maximaal € 50.000.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Kortom, overal waar werknemers aan het werk zijn. Verkeersongevallen die tijdens woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet altijd als arbeidsongevallen aangemerkt.

Wat is blijvend letsel?

Onder blijvend letsel wordt onder andere verstaan:

  • amputatie
  • blindheid
  • chronische lichamelijke klachten
  • chronische psychische klachten
  • chronische traumatische klachten

Wat verstaat men onder ziekenhuisopname?

Onder ziekenhuisopname wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Een dagopname valt hier ook onder. Een poliklinische behandeling is dus geen ziekenhuisopname.

Direct uw verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Onderzoek Inspectie SZW bij bedrijfsongevallen

Bij bedrijfsongevallen, zoals een ongeluk op de werkvloer, speelt de Arbowet een belangrijke rol. Zeker als werknemers gewond zijn geraakt en er schade is ontstaan. De inspectie SZW onderzoekt in principe alle meldingsplichtige arbeidsongevallen. Werkgevers zijn verplicht volledig mee te werken aan het onderzoek en de inspecteur alle informatie, hulp en gelegenheid te bieden.

Doel van het onderzoek

De inspecteur onderzoekt:

  • de toedracht en/of oorzaak van het geval
  • of wettelijke bepalingen zijn overtreden en of deze het ongeval hebben veroorzaakt

Wat doen bij schade?

Wanneer u als werknemer schade heeft opgelopen bij een bedrijfsongeval (materieel en immaterieel), dan kan u de schade verhalen op degene die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van het ongeval. Het is verstandig om bij het verhalen van uw schade een deskundige (letselschade expert) in te schakelen. Zij geven u advies, verhalen de opgelopen schade bij de aansprakelijke partij en ontzorgen u gedurende uw letselschade zaak.

Wanneer u letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, dan is het in Nederland zo geregeld dat die persoon of dat bedrijf ook alle kosten van uw juridische bijstand moet betalen. De juridische dienstverlening van uw letselschade expert of advocaat kost u dan niets.

Gratis hulp bij het claimen van letselschade?

Wij beantwoorden graag jouw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.

Hoe kunnen wij je bereiken?

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk de situatie bespreken? Je kan altijd het contactformulier invullen

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:30 uur. Buiten deze tijden kan je gebruik maken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen.