Kan ik mijn reiskosten voor een medische behandeling vergoed krijgen?

Gepost 11-02-2022

De zorgverzekeraar vergoedt, buiten je eigen risico om, de zorg die je nodig hebt. Alleen is het vervoer naar de medische behandeling standaard wel voor eigen rekening. Als je ver of vaak moet reizen voor een medische behandeling, kunnen deze kosten oplopen. Het is dan zeker mogelijk om bepaalde kosten vergoed te krijgen, zo oordeelde de Rechtbank Rotterdam in december 1970.

In dit blog leggen we uit wat er onder vervoerskosten valt en wat De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding inhoudt.

Vergoeding voor verschillende vervoerskosten

Bepaalde kosten van het vervoer voor een medische behandeling komen in aanmerking voor vergoeding. Dit zijn:

kosten van vervoer met een personenauto
kosten van het openbaar vervoer
taxikosten

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding

De Letselschade Raad heeft voor de transportkosten naar de zorgsector (ook wel curatieve sector genoemd) De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding opgesteld. Hieronder vallen reiskosten voor bezoeken aan artsen, fysiotherapeuten en andere medisch specialisten, maar ook voor bezoeken aan een Bureau Slachtofferhulp en andere belangenbehartigers. Daarnaast vallen onder De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding de reiskosten van gezins- en naaste familieleden voor het bezoeken van het slachtoffer in het ziekenhuis.
De vergoeding bedraagt € 0,26 per gereden kilometer, voor de eerste 2000 kilometer per jaar per claim. Als er sprake is van meer dan 2000 kilometer per schadejaar, dan kan de schade concreet worden vastgesteld. Dit kan op basis van gangbare ANWB-tabellen, waarbij zowel de vaste als variabele kosten als uitgangspunt voor de vergoeding gelden.

Als er gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. Als het openbaar vervoer of eigen vervoer geen passende voorziening blijkt te zijn, worden de taxikosten aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten vergoed.

Overige transportkosten

Naast de reiskosten die op grond van De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding worden vergoed, komen ook andere transportkosten voor vergoeding in aanmerking, zoals:

extra vervoerskosten van huis naar school
vervoerskosten van en naar het revalidatiecentrum voor letselschadeslachtoffers die in het weekend thuis willen verblijven, zo oordeelde het Gerechtshof Amsterdam op 18 mei 2017.
Wil je weten welk gedeelte van jouw reiskosten vergoed kunnen worden? Neem dan contact met ons op, één van onze experts helpt je graag met deze berekening.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Skiër maakt afdaling Call Now Button