Letselschade door medische misser, wat moet ik doen?

Gepost 20-07-2021

Uit een recent bevolkingsonderzoek dat is uitgevoerd door Fonds Slachtofferhulp, Vrije Universiteit Amsterdam, Tulburg University en door CentERdata, blijkt dat jaarlijks zo ongeveer 185.000 volwassenen slachtoffer worden van (ernstige) medische fouten.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een medische fout en wanneer is er sprake van een complicatie? Wat is het verschil tussen beiden? Hoe bewijs je dat de schade het directe gevolg is van foutief medisch handelen?

Stijging aantal medische fouten

In 2018 stierven er maandelijks gemiddeld 20 ziekenhuispatiënten als gevolg van een medische fout en nog eens 32 mensen liepen iedere maand schade op als gevolg van foutief handelen van een arts. Dit blijkt uit cijfers die RTL Nieuws destijds heeft opgevraagd bij de Inspectie Gezondheidszorg.

Meldingsplicht

Een ziekenhuis is verplicht om binnen drie dagen een melding maken bij de Inspectie voor Gezondheidszorg als zij vermoeden dat door fout medisch handelen een patiënt schade heeft opgelopen of is overleden.

Volgens Nivel, het instituut dat onderzoek doet in de gezondheidszorg, overlijden bijna 3 op de 1000 patiënten als gevolg van een opeenstapeling van medische fouten.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Verschil complicatie en medische fout

In de praktijk kan het gebeuren dat er tijdens een medische ingreep complicaties optreden. Vaak is dit de arts niet aan te rekenen omdat er aan een medisch behandeling risicoloos kleven.

Voorbeelden van complicaties zijn:

Een wondinfectie na een operatie
Letsel als gevolg van bijwerkingen van een medicijn
Tegenvallend resultaat na een ingreep of (cosmetische) behandeling

Als de arts een fout heeft gemaakt dan kan hij wel degelijk aansprakelijk gesteld worden. Van een medische fout is sprake als een arts nalatig is geweest of onzorgvuldig heeft gehandeld.

Enkele praktijkvoorbeelden van medische missers zijn:

Het afzetten van het verkeerde been
Een fout tijdens de operatie
Een verkeerde diagnose
Het toedienen van een verkeerd medicijn

Als er sprake is van letselschade door een beroepsfout of door een medische misser, dan heeft de patiënt recht op een schadevergoeding.

Ben je slachtoffer van een medische fout?

Als je slachtoffer bent van een medische fout en je hebt daarbij letselschade opgelopen, dan kan je de behandelend arts aansprakelijk stellen voor de schade en heb je recht op een schadevergoeding. Dat geldt overigens ook als je nabestaande bent van iemand die is overleden als gevolg van een medische misser.

Wat zijn de vereisten om een arts of het ziekenhuis aansprakelijk te kunnen stellen voor de schade?

De medische fout heeft niet langer dan vijf jaar geleden plaatsgevonden
Dien een klacht in bij de klantenfunctionaris/commissie van de zorginstelling
Schakel na de uitspraak van de klantenfunctionaris/commissie een letselschadebureau om te bespreken onder welke voorwaarden zij de zaak in behandeling kunnen nemen.

Haalbaarheidsonderzoek

Om te beoordelen of het letselongeval, juridisch gezien, kans op slagen heeft kan een letselschade expert worden ingeschakeld. Deze expert zal een medisch adviesbureau inschakelen voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek. Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden die het slachtoffer vooraf dient te voldoen.

Als uit onderzoek blijkt dat de arts verwijtbaar heeft gehandeld, dan kan de schade eventueel verhaald worden op de aansprakelijke arts en diens verzekeraar.

Ben of ken je iemand die door een medische misser of foutief handelen van een arts, letselschade heeft opgelopen?

Neem contact op met onze juristen en krijg direct een gefundeerd advies.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Fietser aangereden door autolast van nek Call Now Button