Terug naar overzicht
± min

3.000 werknemers kampen jaarlijks met letselschade aan gehoor

Jaarlijks melden zich bijna drieduizend mensen met gehoorklachten bij een bedrijfsarts, omdat ze letselschade hebben opgelopen tijdens hun werk. Gehoorbescherming wordt niet altijd gedragen en dempt niet altijd naar behoren, blijkt uit het rapport Kerncijfers beroepsziekten 2013 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

“De beschermingsmiddelen zijn op zich adequaat”, stelt Bas Sorgdrager beroepsziektenspecialist bij het NCvB. “Maar we missen nog de technische oplossing voor het filteren van schadelijk lawaai en het doorlaten van gewenste geluiden. Dat bepaalt het aantal werkenden at risk.” Volgens de beroepsziektenspecialist is sprake van ‘conflicten van plichten’. Op bijvoorbeeld een bouwplaats zijn werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen, tegelijkertijd moeten ze waarschuwingsgeluid kunnen horen en voldoen aan de eisen die aan communicatie worden gesteld. Met deze tweestrijd kampen ook andere sectoren, zoals de industrie.
De bouw is volgens het rapport verantwoordelijk voor 90 procent van alle gevallen van letselschade, zoals verminderd gehoor, oorsuizen of doofheid. Maar volgens Sorgdrager is dat een vertekend beeld. “De bouwnijverheid is de enige branche waarin actief letselschade aan het gehoor wordt opgespoord door systematisch preventief medisch onderzoek.”

Letselschade aan het gehoor al vlak boven 80 dB
Gehoorschade is een van de meest voorkomende beroepsziekten. Vlak boven de 80 decibel  loop je al risico op letselschade aan het gehoor. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot doofheid. Iedere verhoging van 3 dB(A) betekent een verdubbeling van de intensiteit van het geluid. De tijd dat je er als werknemer verantwoord aan blootstaat, halveert. Bij 83 dB(A) kun je nog maar vier uur per dag zonder risico werken. Bij 86 dB(A) daalt dat naar hooguit twee uur. En bij 90 dB(A) loop je al na drie kwartier kans op een blijvende gehoorbeschadiging. Werkgevers zijn aansprakelijk voor letselschade aan het gehoor als zij niet voldoende ondernemen om gehoorschade te voorkomen.