Terug naar overzicht
± min

Aantal arbeidsongevallen met uitval stabiel boven de 200.000 !

3 mei 2010 - In Nederland vonden in 2008 naar schatting 230.000 arbeidsongevallen plaats met letselschade en verzuim. De kans op een arbeidsongeval was tussen 2005 en 2008 stabiel, terwijl daarvoor nog een daling was waar te nemen. Een derde van de ongevallen met letsel leidt tot verzuim van één maand of langer en bijna 10 procent tot verzuim langer dan een half jaar. Vrouwen hebben minder kans op een ongeluk op het werk dan mannen en jongeren hebben een grotere kans op een bedrijfsongeval dan oudere werknemers. Mensen werkzaam in ambachtelijke en industriële beroepen lopen het grootste risico. Dit staat in de Monitor Arbeidsongevallen 2008 van TNO.

Geslacht

Mannen lopen een grotere kans op een arbeidsongeval dan vrouwen. Jaarlijks overkomt 4% procent van de mannen en 2,5% van de vrouwen een arbeidsongeval met letsel en verzuim. Voor ziekenhuisopnamen en dodelijke ongevallen is het verschil groter; het treft respectievelijk 10x en 20x meer mannen dan vrouwen. Echter, de verschillen tussen mannen en vrouwen worden kleiner. Voor vrouwen stijgt de kans op arbeidsongevallen met letsel en verzuim, terwijl het risico voor mannen stabiel blijft. In 2008 was bij één op de drie arbeidsongevallen met letsel en verzuim een vrouw het slachtoffer.

Leeftijd

Jongere werknemers hebben een grotere kans op een ongeval met letsel en verzuim dan oudere werknemers (4% van alle 20-24 jarigen en 3% van alle 60-64 jarigen overkomt een arbeidsongeval met letsel en verzuim). Oudere werknemers verzuimen wel langer en het risico op ziekenhuisopname en overlijden na een arbeidsongeval is onder oudere werkenden relatief hoog.

Sector en beroep

Wat betreft beroepen lopen werkenden in de ambachtelijke en industriële beroepen het grootste risico om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval. Voor alle ongevaltypen is de kans op een ongeval in de Bouwnijverheid relatief groot. Van de werknemers in deze sector overkomt jaarlijks 6,5% een ongeval met letsel en verzuim. In 2008 werden er 39 doden geteld in de bouw en het aantal ziekenhuisopnamen na een arbeidsongeval wordt geschat op ruim 900. Hoge scores voor ongevallen met letsel en verzuim waren er ook in de sector Horeca (4,4%) en de sector Vervoer, Opslag en Communicatie (5,7%) Het aantal arbeidsongevallen met ziekenhuisopname en dodelijke afloop is eveneens hoog in de sector Landbouw en Visserij. Daar vonden in 2008 bijna 500 ziekenhuisopnamen en 20 dodelijke ongevallen plaats.

Kosten

Van de arbeidsongevallen die hebben geleid tot een behandeling op de Spoedeisende hulp en/of ziekenhuisopname bedroegen de totale geschatte directe medische kosten 88 miljoen euro, gemiddeld circa 950 euro per slachtoffer. In 2008 bedroegen de geschatte totale verzuimkosten (tot één jaar) van deze arbeidsongevallen 220 miljoen euro, gemiddeld circa 4.500 euro per slachtoffer.

Monitor Arbeidsongevallen 2008

De Monitor Arbeidsongevallen 2008 bevat de meest recente schattingen over dodelijke en ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim in Nederland. Op basis van deze gegevens kunnen o.a. risicogroepen, trends en kosten worden vastgesteld. De Monitor Arbeidsongevallen verschijnt sinds 2002 jaarlijks.

De Monitor Arbeidsongevallen 2008 is te downloaden en als boekje te bestellen op www.tno.nl/ongevallen. Op deze site is ook meer informatie over de Monitor Arbeidsongevallen te vinden.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.