Terug naar overzicht
± 0 min

ANWB Smartengeldboek 2015 20e druk

Het nieuwe Smartengeldboek 2015, de 20e druk, bevat wederom een richtinggevende verzameling met uitspraken gerubriceerd per letselsoort en voorzien van een omschrijving van de zaak. De smartengeld uitspraken zijn in vijf hoofdgroepen ingedeeld:

  • Smartengeld na ongeval (meer info)
  • Smartengeld na medische fout
  • Smartengeld na mishandeling
  • Smartengeld bij niet-letsel
  • Smartengeld na voeging

Het Smartengeldboek 2015 is in de eerste plaats bedoeld voor deskundigen in de letselschaderegeling en te bestellen op www.smartengeld.nl. Particulieren kunnen het Smartengeldboek uiteraard indicatief gebruiken. Voor het beoordelen en berekenen van de schade adviseren wij om een letselschade deskundige in te schakelen.

Uitspraken die nieuw zijn ten opzichte van het Smartengeldboek 2014, zijn te herkennen aan een * bij het nummer. Per rubriek wordt de zaak met het laagste, naar september 2014 geïndexeerde, bedrag als eerste beschreven. Alle bedragen zijn op hele euro’s naar boven afgerond. Het door de rechter toegewezen bedrag aan smartengeld staat in het Smartengeldboek 2015 vermeld. Het geëiste bedrag staat niet vermeld. Wanneer het oorspronkelijk toegewezen bedrag en het geëiste bedrag hetzelfde zijn, is cfm eis toegevoegd.