Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Bedrijfsongevallen in 2012

Volgens de cijfers van het CBS liepen in 2012, 478 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens of op het werk. Het betrof 7 procent van alle werknemers. Dit percentage is sinds 2005 nauwelijks gestegen of afgenomen.

70% alleen lichamelijk letsel

Van de werknemers met een arbeidsongeval liep bijna 70 procent alleen lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Bij ruim 20 procent ging het om geestelijke schade, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag. Bij de overige 10 procent was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade.

Meeste arbeidsongevallen in horeca en bouw

De meeste arbeidsongevallen doen zich voor in de horeca en de bouw. Respectievelijk 11 en 9 procent van de werknemers in deze bedrijfstakken waren in 2012 betrokken bij een ongeluk tijdens het werk. In de horeca leidde het merendeel van de ongevallen echter niet tot ziekteverzuim of duurde het verzuim korter dan één dag. In de bouw daarentegen, was het aandeel ongevallen met één dag of langer verzuim het hoogst.

Mannen zijn vaker betrokken bij een arbeidsongeval met lichamelijk letsel dan vrouwen, terwijl vrouwen juist naar verhouding meer te maken hebben met geestelijke schade. Dit hangt onder meer samen met de sectoren waarin mannen en vrouwen werken. Vrouwen hebben vaker een baan in sectoren waarin relatief veel ongevallen met geestelijke schade plaatsvinden, zoals de zorg en het onderwijs. Mannen werken vaker in de bouw, waarin betrekkelijk veel arbeidsongevallen voorkomen met lichamelijk letsel.

Bron: CBS