Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Beroepsziekten: hebben bedrijfsartsen een blinde vlek?

Ieder jaar weer overlijden duizenden mensen aan letsel als gevolg van een beroepsziekte. Toch zijn bedrijfsartsen er weinig alert op. Wat houdt hen tegen om beroepsziekten vast te stellen en te melden?

Jaarlijks overlijden meer dan vierduizend werknemers aan letsel dat ze op het werk hebben opgelopen. Vaak zijn de slachtoffers op dat moment al gepensioneerd, waardoor er bij de werkgever geen alarmbellen afgaan. Maar ook bedrijfsartsen zijn al decennialang te weinig alert op beroepsziekten. Onderzoekers van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid deden in 2017 een kwalitatief onderzoek naar belemmeringen en oplossingen bij het vaststellen en melden van beroepsziekten. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 24 bedrijfsartsen. Door middel van 12 interviews en 2 focusgroepen is in beeld gebracht waar zij tegenaan lopen bij het herkennen en melden van beroepsziekten.

Leestip!
8 beroepsziekten met kans op blijvend letsel

Het vaststellen van beroepsziekten
Dat bedrijfsartsen tekort schieten in het vaststellen van beroepsziekten, is naast onwil ook te wijten ook aan onwetendheid. De bedrijfsarts herkent de beroepsziekte simpelweg niet. Uit het onderzoek blijkt dat de volgende factoren een belemmering zijn bij het vaststellen van beroepsziekten:

 • Onzekerheid over het aandeel van het werk bij het letsel.
 • Gebrek aan informatie over blootstelling in het werk (bij gevaarlijke stoffen).
 • De consequenties van het vaststellen van een beroepsziekte, zoals extra gedoe en de mogelijke juridische gevolgen.
 • Gebrek aan motivatie.
 • Twijfel over het nut van registratierichtlijnen.
 • Onduidelijkheid over het verschil tussen beroepsziekten en ongevallen.

Leestip!
Aantal meldingen psychische beroepsziekten neemt toe

Melden van beroepsziekten
De helft van de bedrijfsartsen doet nooit melding van een beroepsziekte, terwijl dit wettelijk wel verplicht is. Sinds 2017 is het mogelijk om bedrijfsartsen die bij een beroepsziekte geen melding doen, te beboeten. Maar dat gebeurt nog niet. Sindsdien is het aantal meldingen zelfs omlaag gegaan. Uit het onderzoek van het Coronel Instituut, komen de volgende belemmeringen naar voren als het gaat om het melden van beroepsziekten:

 • Onzekerheid over de vaststelling.
 • De mogelijke consequenties van het melden.
 • Het ontbreken van een koppeling tussen IT-systemen.
 • Gebrek aan prioriteit.

Leestip!
Nieuwe gedragscode moet leiden tot snellere afhandeling van claims beroepsziekten

Oplossingen
Kennisontwikkeling en meer maatschappelijke aandacht kunnen bijdragen aan het verbeteren van het vaststellen en melden van beroepszieken. Door kennisontwikkeling zouden bedrijfsartsen de bestaande richtlijnen beter kennen en situaties juist kunnen inschatten. Dit zou kunnen helpen om de onzekerheid bij het vaststellen van beroepsziekten te verminderen.

Bedrijfsartsen noemden binnen het onderzoek verder de volgende oplossingen:

 • meer ruimte in het contact met de werkgever
 • toegang tot de werkvloer
 • extra focus
 • externe expertise
 • feedback door intercollegiale toetsing
 • meer inzicht in het nut van melden, waardoor bedrijfsartsen meer gemotiveerd raken
 • meer tijd
 • uitsluiten van juridische consequenties

Het vorige kabinet heeft laten uitzoeken of er draagvlak is voor een expertisecentrum beroepsziekten, maar dit werd tegengehouden door werkgevers.

Leestip!
Te veel werknemers kans op letselschade door onveilige situaties op het werk

Bronnen: Trouw / Beroepsziekten.nl

Gratis hulp en advies
Beroepsziekten vragen speciale aandacht en andere regels. Een werkgever is doorgaans (goed) verzekerd, maar werknemers willen de onderlinge verhoudingen met hun baas niet verpesten met een letselschadeclaim. Voor gratis hulp en advies belt u naar onze helpdesk op 0880 112 129 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30). Wij beantwoorden graag uw vragen en geven u gratis juridisch advies over de schadevergoeding na een (psychische) beroepsziekte en het claimen van uw letselschade.