Terug naar overzicht
± min

Bijna 10% van de bedrijfsongevallen wordt in België niet erkend.

In België is het anders geregeld dan in Nederland. Indien een werknemer een bedrijfsongeval oploopt stelt hij formeel zijn werkgever aansprakelijk. In België dient een werknemer een verzoek in bij een aansprakelijkheidsverzekeraar om het ongeval dat hem/haar is overkomen te laten erkennen als arbeidsongeval.

Uit cijfers is inmiddels duidelijk geworden dat bij onze zuiderburen er in 2009 127 dodelijke slachtoffers bij een arbeidsongeval waren en er liepen bijna 15.900 werknemers (blijvend) lichamelijk letsel op; dat zijn er 72 per werkdag(!). Hierbij moet wel duidelijk vermeld worden dat het hier niet alleen om directe ongevallen op het werk gaat, maar ook om ongevallen in het verkeer; daar waar het gaat om woon-werkverkeer.

Deze cijfers zijn gepubliceerd een rapport van de Belgische Christelijke Vakbond ACV, naar aanleiding van protestacties op de ‘werelddag voor veilig en gezond werk', die vandaag plaatsvindt.

Zoals ook in Nederland het geval is zou volgens het ACV goed mogelijk zijn om vele arbeidsongevallen te vermijden. In België blijkt de veiligheidsinspectie te kampen met een forse onderbezetting waardoor het zelfs zo is dat een bedrijf het risico loopt gemiddeld slechts één keer in de 7 jaren gecontroleerd te worden. Dat de controles absoluut noodzakelijk zijn blijkt wel uit het gegeven dat in 54% van de 32.000 inspecties (in 2009) er overtredingen van de veiligheidswetgeving werden vastgesteld. Vervolgens is het dan vreemd te moeten constateren dat slechts 79 boetes werden opgelegd; dit op een totaal van 268.000 werkgevers.

Het ACV plaatst nog meer vraagtekens bij de werkwijzen van de arbeidsinspecties. In België is namelijk, in tegenstelling tot hier in Nederland, elk bedrijf verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, terwijl steeds meer verzekeraars een aanvraag tot erkenning van een arbeidsongeval weigeren. Uit de gepubliceerde cijfers komt naar voren dat in het jaar 1985 2,2% van alle aangiftes werd geweigerd. In het jaar 2009 was dat zelfs al opgelopen tot 9,4%.  Dat betekent dat meer dan 17.000 aangiftes werden afgewezen. Voorts blijken er grote verschillen te bestaan in de percentages afwijzingen. Zo is de grootste verzekeraar in België (AXA) de koploper in het afwijzen van verzoeken tot erkenning van een arbeidsongeval. In totaal werd 11,8% van de aangiften door AXA geweigerd; veelal door gebrek aan bewijs van het bedrijfsongeval. In België werd zelfs 14% van de aangiften van uitzendkrachten niet gehonoreerd. Spiegelen wij dit weer op AXA dan blijken de uitzendkrachten daar zelfs in 19,9% van de gevallen afgewezen te worden.

Echter, bij meerdere Belgische verzekeringsmaatschapppijen zoals P&V, Generali en Ethias ligt het weigeringspercentage boven 10%; dat wil zeggen boven het landelijke gemiddelde.

De maatschappijen die het minste dossiers afwijzen, zijn volgens het ACV Fidea (2,9%), KBC en Mercator (elk 4,1%).