Terug naar overzicht
± min

Bijna 10% van de bedrijfsongevallen wordt in België niet erkend.

In België is het anders geregeld dan in Nederland. Indien een werknemer een bedrijfsongeval oploopt stelt hij formeel zijn werkgever aansprakelijk. In België dient een werknemer een verzoek in bij een aansprakelijkheidsverzekeraar om het ongeval dat hem/haar is overkomen te laten erkennen als arbeidsongeval.

Uit cijfers is inmiddels duidelijk geworden dat bij onze zuiderburen er in 2009 127 dodelijke slachtoffers bij een arbeidsongeval waren en er liepen bijna 15.900 werknemers (blijvend) lichamelijk letsel op; dat zijn er 72 per werkdag(!). Hierbij moet wel duidelijk vermeld worden dat het hier niet alleen om directe ongevallen op het werk gaat, maar ook om ongevallen in het verkeer; daar waar het gaat om woon-werkverkeer.

Deze cijfers zijn gepubliceerd een rapport van de Belgische Christelijke Vakbond ACV, naar aanleiding van protestacties op de ‘werelddag voor veilig en gezond werk', die vandaag plaatsvindt.

Zoals ook in Nederland het geval is zou volgens het ACV goed mogelijk zijn om vele arbeidsongevallen te vermijden. In België blijkt de veiligheidsinspectie te kampen met een forse onderbezetting waardoor het zelfs zo is dat een bedrijf het risico loopt gemiddeld slechts één keer in de 7 jaren gecontroleerd te worden. Dat de controles absoluut noodzakelijk zijn blijkt wel uit het gegeven dat in 54% van de 32.000 inspecties (in 2009) er overtredingen van de veiligheidswetgeving werden vastgesteld. Vervolgens is het dan vreemd te moeten constateren dat slechts 79 boetes werden opgelegd; dit op een totaal van 268.000 werkgevers.

Het ACV plaatst nog meer vraagtekens bij de werkwijzen van de arbeidsinspecties. In België is namelijk, in tegenstelling tot hier in Nederland, elk bedrijf verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, terwijl steeds meer verzekeraars een aanvraag tot erkenning van een arbeidsongeval weigeren. Uit de gepubliceerde cijfers komt naar voren dat in het jaar 1985 2,2% van alle aangiftes werd geweigerd. In het jaar 2009 was dat zelfs al opgelopen tot 9,4%.  Dat betekent dat meer dan 17.000 aangiftes werden afgewezen. Voorts blijken er grote verschillen te bestaan in de percentages afwijzingen. Zo is de grootste verzekeraar in België (AXA) de koploper in het afwijzen van verzoeken tot erkenning van een arbeidsongeval. In totaal werd 11,8% van de aangiften door AXA geweigerd; veelal door gebrek aan bewijs van het bedrijfsongeval. In België werd zelfs 14% van de aangiften van uitzendkrachten niet gehonoreerd. Spiegelen wij dit weer op AXA dan blijken de uitzendkrachten daar zelfs in 19,9% van de gevallen afgewezen te worden.

Echter, bij meerdere Belgische verzekeringsmaatschapppijen zoals P&V, Generali en Ethias ligt het weigeringspercentage boven 10%; dat wil zeggen boven het landelijke gemiddelde.

De maatschappijen die het minste dossiers afwijzen, zijn volgens het ACV Fidea (2,9%), KBC en Mercator (elk 4,1%).

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 - 112 112 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.