Terug naar overzicht
± min

Eerder ontslag na melden letselschade / bedrijfsongeval!?

De uit Tilburg afkomstige economen Jan Boone alsmede Jan Ours, samen met een aantal Zwitserse economen, hebben onderzoek gedaan naar de kansen op ontslag bij het melden van een bedrijfsongeval. Uit het door hen gehouden onderzoek is komen vast te staan dat de kans aanmerkelijk groter is om ontslagen te worden als een werknemer (ooit)  en bedrijfsongeval heeft gemeld.

Beide Tilburgers vroegen zich af hoe dat nu zo komt, omdat veel bedrijven toch verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid en het hen dan veelal niets uit de eigen middelen kost. Voorts bleek het opvallend te zijn dat op het moment dat er sprake is van recessie en er sprake is van een hogere werkloosheid, er minder ongelukken op de werkplekken plaatsvinden. Hiertegenover staat dat de ongelukken toenemen in perioden van economische groei.

Al snel zijn we geneigd de conclusie te trekken dat er bij recessie mogelijk minder uren en minder hard wordt gewerkt, waardoor de kansen op incidenten afneemt. De realiteit ligt toch dieper.

Factor ‘Angst’ speelt een duidelijke rol
Uit het gehouden onderzoek van de economen is naar voren gekomen dat medewerkers minder snel aan de bel trekken om een ongeval te melden uit angst om hun baan te verliezen. Het blijkt een feit te zijn dat als de werkloosheid hoger wordt de angst om werkloos te raken na melding van een ongeval ook toeneemt. Bij afname van de werkloosheid geldt een wisselwerking.

Natuurlijk roept dit weer een vraag op, namelijk of de ‘angst’ dan ook terecht is.  Vreemd genoeg blijkt de angst nog eens terecht te zijn. “Als bedrijven werknemers moeten ontslaan wegens marktomstandigheden, blijken werknemers die eerder een bedrijfsongeval meldden, een grotere kans te hebben weggestuurd te worden dan hun collega's die niet eerder bij een ongeluk betrokken waren", verklaart Van Ours.

Preventieve maatregelen
Door werknemers wordt vaak gesteld dat melding van een bedrijfsongeval juist bedoeld is om de werkgever aan te sporen tot het nemen van preventieve maatregelen. Blijkbaar zien werkgevers dit toch vaak (onterecht) anders.

"In tijden van hoogconjunctuur worden meer minder ernstige ongelukken gemeld en dat zal de werkgever ertoe aanzetten meer te investeren in preventie. Dat leidt zelfs tot overinvesteren. In een laagconjunctuur nemen de meldingen van ongelukken af en daardoor zullen de investeringen in veiligheid afnemen en dat leidt tot onderinvesteren", aldus Van Ours. Het onderzoek blijkt te zijn uitgevoerd op basis van gegevens van Oostenrijkse bedrijven. De vraag die ons (red.) dan resteert, is of dat beeld dan wel klopt als wij dit onderzoek projecteren op Nederlandse bedrijven.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.