Terug naar overzicht
± 0 min

Heeft duur van lijden invloed op hoogte smartengeldbedrag?

Heeft de nabestaande van een slachtoffer dat lang moest lijden recht op een hoger smartengeldbedrag dan de nabestaande van iemand die kort heeft geleden? Ofwel: Heeft duur van lijden invloed op hoogte smartengeldbedrag? 

Om deze vraag te beantwoorden hanteren we een recent smartengeld voorbeeld uit de rechtspraak:

Situatie: Man wordt aangereden en overlijdt drie maanden later
Een mannelijke voetganger wordt op een zebrapad geschept door een auto. Hij loopt bij het ongeval zeer ernstig letsel op: een traumatische hoge dwarslaesie (die niet te opereren is) en een schedelbasisfractuur, met als gevolg dat de man volledig afhankelijk is van beademing. De man verblijft om die reden in een verpleeghuis en ziekenhuis. Uiteindelijk overlijdt de man 3 maanden later. De verzekeraar van de bestuurder erkent volledige aansprakelijkheid.

Verzekeraar pleit in bodemprocedure voor lager smartengeldbedrag
In een deelgeschil wordt 125.000 euro toegekend aan smartengeld aan de nabestaande (de vrouw van de man). In een bodemprocedure wil de verzekeraar van de bestuurder dat het smartengeld lager wordt begroot, vanwege de korte duur van het lijden. De verzekeraar stelt dat het bedrag van € 125.000 niet in overeenstemming is met de uitgangspunten van het Nederlandse rechtstelsel. Beoordelen smartengeldvergoeding in relatie tot lijdensduur Essentieel onderdeel bij het beoordelen van de smartengeldvergoeding, waarbij volgens de verzekeraar van de bestuurder de compensatiefunctie voorop staat, is het feit dat het leed waarmee de man ten gevolge van het ongeval te maken heeft gekregen slechts zeer kortdurend door hem is ondergaan vanwege zijn overlijden drie maanden na het ongeval. De korte duur van het lijden zou een sterk drukkend effect op de omvang van het smartengeld moeten hebben.

Rechtbank houdt zich aan beslissing deelgeschilrechter
De rechtbank is aan de beslissing van de deelgeschilrechter gebonden tenzij deze berust op een onjuiste feitelijke of juridische grondslag. De rechtbank oordeelt dat daarvan geen sprake is. Zoals in de beslissing in het deelgeschil is overwogen, dient de rechter bij de begroting van de schade rekening te houden met alle omstandigheden, in het bijzonder de aard en ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor de betrokkene, zoals de duur en de intensiteit van het verdriet en de gederfde levensvreugde. De rechter dient bij zijn begroting tevens te letten op de maximale bedragen aan smartengeld die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend. De verzekeraar van de bestuurder heeft onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van een feitelijke of juridische misslag.

Deelgeschil in lijn met uitspraak Hoge Raad
De uitspraak in het deelgeschil van de rechtbank is in lijn met de rechtspraak van de Hoge Raad. Dat in het deelgeschil de duur van het leed op andere wijze is gewaardeerd bij de vaststelling van de omvang van het nadeel dan de verzekeraar van de bestuurder voorstaat, maakt dan ook niet dat de rechtbank niet is gebonden aan de uitspraak van de rechtbank Overijsel. In de uitspraak zijn de vorderingen van de verzekeraar afgewezen en is de verzekeraar veroordeeld in de proceskosten.

Bronnen: Rechtbank Noord-Nederland

Gratis hulp en advies
Wij beantwoorden graag uw vragen over smartengeld voorbeelden, het claimen van smartengeld of het inschakelen van een letselschadebureau. Bel onze helpdesk gratis op 0880 - 112 130. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.