Terug naar overzicht
± min

Is mijn werkgever aansprakelijk voor letselschade door meeroken?

Werkplekken in Nederland zijn alweer ruim elf jaar rookvrij. Echter, tot 2004 werd op het werk nog volop gerookt. De kans bestaat dat niet-rokers die jarenlang gewerkt hebben in de rook van een collega, later in zijn leven gezondheidsklachten krijgt. Is de werkgever dan aansprakelijk voor diens letselschade?

#1 Ik heb zelf nooit gerookt, ook mijn naaste familieleden niet. Wel heb ik ruim vijftien jaar gewerkt in de rook van een collega. Nu heb ik longkanker. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?
Jazeker. De werkgever zal zich waarschijnlijk verweren door te stellen dat de gezondheidsklachten niet het bewezen gevolg zijn van de rokende collega. Echter, hij zal zich daarmee nooit helemaal aan aansprakelijkheid kunnen onttrekken.

#2 Zijn er voorbeelden van werkgevers die (in het verleden) hiervoor aansprakelijk zijn gesteld?
Ja. Een werkneemster was in 1999 in dienst getreden als secretaresse van twee medisch specialisten van de Isala kliniek in Zwolle. Beide specialisten waren fervent roker. Er gold nog geen rookverbod op de werkplek dus de secretaresse werd dagelijks blootgesteld aan tabaksrook. De vrouw had vanwege haar astma hierover vanaf het begin van haar dienstverband geklaagd, maar de genomen maatregelen waren onvoldoende om de vrouw volledig tegen de rook te beschermen. In 2001 raakte de werkneemster arbeidsongeschikt. Na twee jaar ziekte werd haar contract opgezegd. De vrouw startte een procedure tegen het ziekenhuis omdat haar arbeidsongeschiktheid direct het gevolg zou zijn geweest van het meeroken op haar werk. Het ziekenhuis zou zijn zorgplicht hebben geschonden omdat zij de artsen niet heeft opgedragen het roken te stoppen. Ook is nagelaten zodanige maatregelen te treffen dat de werkneemster geen hinder meer van het roken ondervond. Daarmee heeft het ziekenhuis gehandeld in strijd met art. 3 lid 1 onder a Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Tabakswet. Door het roken van de artsen zijn haar astmaklachten toegenomen met als gevolg arbeidsongeschiktheid. De rechter stelde de vrouw uiteindelijk in het gelijk: het ziekenhuis was voor 50 procent aansprakelijk voor de letselschade die de vrouw had geleden en nog zou lijden.

#3 Hoe schadelijk is meeroken eigenlijk?
Uit onderzoeken is gebleken dat meeroken schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Meerokers of passief rokers lopen het risico op letselschade, waaronder: longkanker (20 procent meer kans dan niet-meerokers), hart- en vaatziektes, astma-aanvallen, bronchitis. Meeroken vergroot waarschijnlijk ook de kans op borstkanker.
Ook kinderen ondervinden schadelijke gevolgen van meeroken. Zij hebben een verhoogd risico op middenoorontstekingen, luchtwegenaandoeningen en wiegendood. Een moeder die rookt tijdens de zwangerschap loopt kans op vroeggeboorte of een spontane abortus van haar kind.

#4 Kun je overlijden aan de gevolgen van meeroken?
Jaarlijks sterven circa tweehonderd mensen aan de gevolgen van meeroken. Wereldwijd is naar schatting één op de honderd sterfgevallen het gevolg van passief meeroken. Jaarlijks sterven in totaal naar schatting 600.000 niet­rokers aan de gevolgen van passief roken. De sterfte ontstaat vooral door hartziekten, luchtweginfecties, astma en longkanker.

Nederlanders zijn zich relatief weinig bewust van de risico’s van meeroken. Daarom lanceert het Trimbos-instituut nieuwe clips over meeroken voor zowel jongeren als ouders. De clips zijn te vinden op www.rokeninfo.nl/meeroken.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.