Terug naar overzicht
± min

Is mijn werkgever aansprakelijk voor letselschade door meeroken?

Werkplekken in Nederland zijn alweer ruim elf jaar rookvrij. Echter, tot 2004 werd op het werk nog volop gerookt. De kans bestaat dat niet-rokers die jarenlang gewerkt hebben in de rook van een collega, later in zijn leven gezondheidsklachten krijgt. Is de werkgever dan aansprakelijk voor diens letselschade?

#1 Ik heb zelf nooit gerookt, ook mijn naaste familieleden niet. Wel heb ik ruim vijftien jaar gewerkt in de rook van een collega. Nu heb ik longkanker. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?
Jazeker. De werkgever zal zich waarschijnlijk verweren door te stellen dat de gezondheidsklachten niet het bewezen gevolg zijn van de rokende collega. Echter, hij zal zich daarmee nooit helemaal aan aansprakelijkheid kunnen onttrekken.

#2 Zijn er voorbeelden van werkgevers die (in het verleden) hiervoor aansprakelijk zijn gesteld?
Ja. Een werkneemster was in 1999 in dienst getreden als secretaresse van twee medisch specialisten van de Isala kliniek in Zwolle. Beide specialisten waren fervent roker. Er gold nog geen rookverbod op de werkplek dus de secretaresse werd dagelijks blootgesteld aan tabaksrook. De vrouw had vanwege haar astma hierover vanaf het begin van haar dienstverband geklaagd, maar de genomen maatregelen waren onvoldoende om de vrouw volledig tegen de rook te beschermen. In 2001 raakte de werkneemster arbeidsongeschikt. Na twee jaar ziekte werd haar contract opgezegd. De vrouw startte een procedure tegen het ziekenhuis omdat haar arbeidsongeschiktheid direct het gevolg zou zijn geweest van het meeroken op haar werk. Het ziekenhuis zou zijn zorgplicht hebben geschonden omdat zij de artsen niet heeft opgedragen het roken te stoppen. Ook is nagelaten zodanige maatregelen te treffen dat de werkneemster geen hinder meer van het roken ondervond. Daarmee heeft het ziekenhuis gehandeld in strijd met art. 3 lid 1 onder a Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Tabakswet. Door het roken van de artsen zijn haar astmaklachten toegenomen met als gevolg arbeidsongeschiktheid. De rechter stelde de vrouw uiteindelijk in het gelijk: het ziekenhuis was voor 50 procent aansprakelijk voor de letselschade die de vrouw had geleden en nog zou lijden.

#3 Hoe schadelijk is meeroken eigenlijk?
Uit onderzoeken is gebleken dat meeroken schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Meerokers of passief rokers lopen het risico op letselschade, waaronder: longkanker (20 procent meer kans dan niet-meerokers), hart- en vaatziektes, astma-aanvallen, bronchitis. Meeroken vergroot waarschijnlijk ook de kans op borstkanker.
Ook kinderen ondervinden schadelijke gevolgen van meeroken. Zij hebben een verhoogd risico op middenoorontstekingen, luchtwegenaandoeningen en wiegendood. Een moeder die rookt tijdens de zwangerschap loopt kans op vroeggeboorte of een spontane abortus van haar kind.

#4 Kun je overlijden aan de gevolgen van meeroken?
Jaarlijks sterven circa tweehonderd mensen aan de gevolgen van meeroken. Wereldwijd is naar schatting één op de honderd sterfgevallen het gevolg van passief meeroken. Jaarlijks sterven in totaal naar schatting 600.000 niet­rokers aan de gevolgen van passief roken. De sterfte ontstaat vooral door hartziekten, luchtweginfecties, astma en longkanker.

Nederlanders zijn zich relatief weinig bewust van de risico’s van meeroken. Daarom lanceert het Trimbos-instituut nieuwe clips over meeroken voor zowel jongeren als ouders. De clips zijn te vinden op www.rokeninfo.nl/meeroken.