Terug naar overzicht
± 2 min

Nieuwe Arbowet van kracht: dit kun je doen aan letsel op het werk

Per 1 juli is de nieuwe Arbowet van kracht! De overgangsperiode van een jaar is voorbij en de nieuwe regels gaan in. Wat is er precies veranderd om letselschade op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen?


In de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet, staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is letsel en ongevallen als gevolg van het werk te voorkomen. Per 1 juli 2018 is een nieuwe Arbowet van kracht. Deze ging op 1 juli 2017 al in, maar werkgevers en arbodienstverleners kregen een jaar de tijd om contracten aan te passen en de nieuwe wet in gebruik te nemen. Wat is er veranderd? We zetten de belangrijkste wijzigingen in de Arbowet op een rij:

1. Verplicht basiscontract met werkafspraken

Iedere werkgever moet beschikken over een basiscontract: een overeenkomst tussen de werkgever en een arbodienst of bedrijfsarts. Hierin worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Het staat de werkgever verder vrij om zich bij meer taken te laten ondersteunen door een arbodienst.

2. Vragen om een second opinion

Als een werknemer bij letsel twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan hij of zij vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts. Daarnaast moet iedere bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben, zodat een werknemer een klacht kan indienen.

3. Open spreekuur en vrije toegang tot de werkvloer

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of letsel of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Het doel is klachten en verzuim te voorkomen. De bedrijfsarts heeft verder vrij toegang tot de werkplek om inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk, waardoor de oorzaak van eventueel letsel kan worden achterhaald.

4. Bedrijfsarts krijgt adviesrol

Preventie van letsel op het werk staat nog meer centraal. Zo moet de bedrijfsarts de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is in de nieuwe wet opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimgeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

5. Duidelijkere rol preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, om letsel op het werk tegen te gaan. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden.

6. Grotere medewerkersbetrokkenheid

De bedrijfsarts en andere arbodeskundigen hebben de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of betrokken medewerkers. Werknemers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken zonder letselschade.

7. Toezicht Inspectie SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

Bron: Rijksoverheid (Arboportaal.nl)

Gratis hulp en advies

Heeft u letsel op het werk opgelopen? Bel gratis naar onze helpdesk op 0880 112 129. Wij beantwoorden graag uw vragen en geven u gratis juridisch advies over de schadevergoeding na een bedrijfsongeval en het claimen van uw letselschade.
Telefonisch zijn wij maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar.
Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.