Terug naar overzicht
± min

Letselschade door bedrijfsbrand in 2014 volledig verhaalbaar op veroorzaker

Per 1 januari 2014 geldt een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres. Brandverzekeraars kunnen vanaf dat moment een uitgekeerde brandschade volledig op de veroorzaker verhalen. Dit geldt alleen voor de zakelijke markt. Vanaf volgend jaar kunnen ondernemers dus tot in de miljoenen aansprakelijk worden gesteld voor letselschade als gevolg van brand.

Lange tijd maakten (brand)verzekeraars, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, geen gebruik van de bij wet gegeven bevoegdheid, een uitgekeerde brandschade te verhalen op een aansprakelijke derde of diens verzekeraar. Met de invoering van de BBr 2014 kunnen brandverzekeraars voortaan de uitbetaalde schade volledig verhalen op aansprakelijke bedrijven. Hierbij gaat het niet alleen om schade als gevolg van brand of explosie maar ook om bijvoorbeeld waterschade en koelschade. Deze wijziging geldt uitsluitend voor bedrijven. In de BBr 2014 zien de brandverzekeraars nog steeds af van hun regresrecht op particulieren. Verzekeringsmaatschappijen waren ook voor 1 januari 2014 al bevoegd om uitgekeerde brandschade te verhalen op de partij die voor deze schade aansprakelijks is. Behalve in gevallen van opzet of misdrijf werd geen gebruik van deze bevoegdheid gemaakt.

Onbeperkt (letsel)schade verhalen
Voor zakelijke risico’s houdt de BBr 2014 in dat ook schades onder € 2.500 op bedrijven verhaald kunnen worden. Ook is het verhalen van grote (letsel)schades niet langer beperkt tot € 500.000. Dit is voortaan onbeperkt. De huidige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dan mogelijk niet toereikend. Ondernemers lopen een groter risico geconfronteerd  te worden met hogere claims als gevolg van letselschade door brand.

De nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 2014 zal alleen van toepassing zijn op (letsel)schade ontstaan na 31 december 2013. Tot 1 januari 2014 geldt de ‘oude’ Bedrijfsregeling Brandregres 2000.