Terug naar overzicht
± min

Letselschade als gevolg van een arbeidsongeval

Uit een onderzoek van de Inspectie SZW is gebleken dat kleinere bedrijven té weinig maatregelingen nemen naar aanleiding van een arbeidsongeval. De Inspectie bezocht vorig jaar bijna 500 bedrijven, waar eerder één of meer ongevallen plaats vonden. Bijna de helft van de door de inspectie bezochte bedrijven werden niet in orde bevonden. Vaak was wel de plaats waar het ongeval plaatsvond verbeterd, maar was elders de lokatie weer niet op orde en in strijd met de regelgeving voor Veilig en Gezond werken.

Hieruit moge blijken dat het voor de werkgevers niet al te veel prioriteit heeft om hun werknemers veilig en gezond te laten werken. Ruim 25% van de geconstateerde overtredingen had te maken met de veiligheid van machines. Ook al was de onveilige machine de oorzaak van het ontstaan van letselschade bij een werknemer, toch had de werkgever in veel gevallen geen actie ondernomen om de onveilige situatie op te heffen.

Verder hadden de overtredingen vaak betrekking op onvoldoende voorlichting aan het personeel over veilig werken, terwijl de werkgever die plicht wel heeft.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek, beloofde de Inspectie frequinter controles te doen bij risico volle bedrijven.

Note redactie: Indien u letselschade heeft opgelopen bij een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval, is in de meeste gevallen de werkgever aansprakelijk op grond van het schenden van de zorgplicht. Indien u een arbeidsongeval is overkomen, adviseert de redactie van letselschade.nl u uitdrukkelijk om de Letselhelpdesk te bellen en te vragen naar uw mogelijkheden voor het verhalen van uw schade.

Bel nu gratis de Helpdesk: 0800 - 0110.

 

foto: Jeanet Dijkstra