Terug naar overzicht
± min

Metaalsector en bouw ‘kampioenen’ in letsel door bedrijfsongeval

Van alle beroepen kampen medewerkers in de metaalsector en bouwvakkers het meest met letsel als gevolg van een bedrijfsongeval. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO wordt uitgevoerd.

[embed]https://youtu.be/D6VqeHmhp44[/embed]

Gemiddeld blijft 1,4 procent van de werknemers in Nederland wel eens een of meer dagen thuis na letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval. Kijken we naar het verzuim als gevolg van letselschade in de metaalsector, dan blijft maar liefst 5,1 procent van de metaalarbeiders of machinemonteurs wel eens een dag thuis na een bedrijfsongeval. Ook in de bouw ligt het aantal met 4,8 procent van de werknemers flink hoger dan het landelijk gemiddelde in andere beroepen.

Ongelukken met letselschade
Uit de cijfers van CBS en TNO blijkt ook dat werknemers in de bouw en metaal hun collega’s het vaakst aanspreken op onveilig of ongezond werken. Met name elektriciens en elektronicamonteurs waarschuwen elkaar vaak om bedrijfsongevallen met letselschade te voorkomen. Ook kwam naar voren dat mannen gemiddeld vaker een gevaarlijk beroep hebben dan vrouwen. In negen van de tien beroepsgroepen waarin vooral ongevallen met letselschade gebeuren zijn meer mannen dan vrouwen werkzaam. Andere beroepen waarin werknemers bovengemiddeld 'gevaar' lopen zijn onder meer slagers, chauffeurs, bedieners van mobiele machines en tuinders, akkerbouwers en veetelers.

Zijn bedrijfsongevallen te voorkomen?
Vorig jaar berichtten we dat de 200.000 arbeidsongevallen met letselschade die Nederland jaarlijks treft, zijn te voorkomen. Door middel van kennis delen hopen bedrijven het grote aantal incidenten met letselschade tot nul te reduceren.

Hiervoor richtte Nederlandse bedrijven naar Fins voorbeeld het Zero Accidents Netwerk op. Bedrijven binnen het Finse netwerk realiseerden in de periode 2008 – 2012 een reductie van 46 procent van hun ongevallen-frequentie. In de nationale statistieken was die daling slechts 7 procent. Onder leiding van TNO streven ook bedrijven in Nederland het aantal ongevallen te reduceren. De lat ligt hoog: nul bedrijfsongevallen.

Volgens het Zero Accidents Netwerk is dat haalbaar door actief te werken aan verschillende bedrijfsaspecten, zoals het versterken van managementcommitment, een sterke veiligheidscultuur en innovatieve oplossingen en tools, kunnen bedrijven het aantal ongevallen met letselschade aanzienlijk terugdringen. Kennis delen blijkt essentieel.


Letselschade door bedrijfsongeval?

Bel gratis 0880 112 129 voor gratis hulp en advies bij letselschade na bedrijfsongevallen. Wij beantwoorden graag uw vragen en helpen bij het berekenen van de letselschade, het vaststellen van de aansprakelijkheid en het claimen van een letselschadevergoeding. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar.