Terug naar overzicht
± 4 min

Schade zonder dader?

U wordt aangereden door een motorvoertuig en de bestuurder rijdt door, waardoor u geen gegevens hebt kunnen noteren. U loopt letsel op en tevens materiële schade aan uw auto, fiets of kleding. Kunt u in dit geval ergens de schade verhalen?

Het Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt schade die in Nederland is veroorzaakt door een ander motorvoertuig dat:

  • Doorgereden is en waarvan de identiteit niet te achterhalen is
  • Onverzekerd is ten tijde van het ongeval

Doorrijden na een ongeval – dader onbekend

In artikel 7 van de Wegenverkeerswet wordt bepaald dat het verboden is om de plaats van het ongeval te verlaten, indien er een vermoeden is van letsel en/of schade bij de ander. Als de schade is veroorzaakt door een onbekend gebleven motorvoertuig , dan zult u eerst zelf moeten proberen om de gegevens van het voertuig te achterhalen.

U dient binnen 14 dagen aangifte te doen bij de politie, waarbij u minstens twee getuigenverklaringen nodig heeft om uw claim te kunnen onderbouwen. Wanneer het niet lukt om de gegevens van de wederpartij te achterhalen, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer voor een schadevergoeding.

Er geldt wel een wettelijk eigen risico van € 250,-. Wanneer de schade lager is dan dit bedrag, heeft het weinig zin om de schade bij het Waarborgfonds te verhalen.

Dader bekend maar onverzekerd

Het kan voorkomen dat een dader wel bij u bekend is, maar dat deze niet verzekerd blijkt te zijn ten tijde van het ongeval. Ook dan kunt een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Het is van belang dat u in dat geval de toedracht van het ongeval kunt aantonen om uw claim te onderbouwen.

Advies

Als u een ongeval hebt gehad en de dader heeft geen gegevens achter gelaten, dan adviseren wij u om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • Beeldmateriaal en foto's van de situatie, schade en sporen te verzamelen
  • Aangifte te doen bij de politie
  • Getuigenverklaringen bij omwonenden op te vragen
  • Het plaatsen van advertentie om getuigen op te roepen
Bent u letselschadeslachtoffer en is de dader weggereden? Is de persoon in kwestie inmiddels bekend? 
Wij beantwoorden graag uw vragen over de verhaalmogelijkheden en juridische aansprakelijkheid bij letselschade-ongevallen.  Overigens geheel kosteloos. Neemt contact op met mevrouw Van Burken of één van onze andere letselschadejuristen via het contactformulier hieronder of bel gratis 0880- 112 112. 

Geschreven door: