Terug naar overzicht
± min

Slechte werkhouding levert letselschade op waarvoor een werkgever verantwoordelijk is.

Op 18 april jongstleden is een Europees onderzoek gepubliceerd van het Engelse onderzoeksbureau Dynamic Markets in opdracht van een leverancier van kantoorbenodigdheden; Fellows

Veel werkplekken zorgen voor gezondheidsklachten en leiden elk jaar weer tot letselschade bij werknemers. Hierbij moet niet uitsluitend en alleen gedacht worden aan mensen die fysieke werkzaamheden verrichten. Veel kantoorplekken zijn arbotechnisch niet goed ingericht en veroorzaken, in combinatie met intensief computergebruik, veel lichamelijke klachten. Hierbij kan gedacht worden aan rugpijn, gespannen schouders, nekpijn en gevoelige polsen (de veroorzaker van RSI). Deze klachten zijn elk jaar verantwoordelijk voor een kostenpost van minimaal 3,3 miljard euro, welke door het bedrijfsleven moet worden opgehoest.

Circa 66 procent van de werknemers klagen regelmatig over pijn (letselschade) welke direct terug te voeren is tot het werken in een verkeerde werkhouding achter een bureau met computer of iets dergelijks. Hiervan geeft 30 procent aan vrijwel elke dag pijn te ervaren. Nu lijkt het er op dat ons kikkerlandje hiermee de oneervolle hoogste score heeft behaald van alle onderzochte Europese landen, maar dat kan naar onze mening (red.) te maken hebben met onze zorgvuldige wijze van gegevensverzameling.

In het jaar 2012 zou 25 procent van de werknemers zich ziek hebben moeten melden als gevolg van de genoemde gezondheidsklachten; dat lijkt ons (red.) erg buitensporig veel. Naar verluid zouden gemiddeld 20 ziektedagen hiervoor zijn benut; hiermee komen de onderzoekers op een kostenpost voor het bedrijfsleven van 3,3 miljard euro. Helaas zijn ons nog geen gegevens bekend op welke wijze en van wie de Engelse onderzoekers de gegevens in Nederland hebben verzameld.

Dynamic Markets geeft aan dat Nederland zo slecht zou scoren omdat veel Nederlanders het langst achter elkaar aan een bureau werken en achter een computer of iets dergelijks; namelijk gemiddeld 6 uur en 43 minuten per dag. Wij zetten de nodige vraagtekens bij deze conclusie.