Terug naar overzicht
± min

Vallen op werkvloer meest voorkomende arbeidsongeval met letsel

Een val op de werkvloer was in 2014 het meest voorkomende ongeval met letselschade. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Van alle arbeidsongevallen die medewerkers in 2014 vier dagen of langer thuishielden, kwamen uitglijden, struikelen of vallen op de werkplek met 30 procent het meest voor.

Arbeidsongevallen als bedreiging, bijten of schoppen werden ook vaak genoemd als oorzaak (22 procent), evenals beknelling of geraakt worden door een voorwerp (16 procent).

In de enquête van het CBS geeft 3,4 procent van de werknemers aan in 2014 één of meer arbeidsongevallen met letsel te hebben gehad. Dat komt neer op zo'n 240 duizend werknemers. Bij bijna 88.000 van deze arbeidsongevallen volgde een verzuim van minimaal vier dagen.

Verzuim door geestelijk letsel

Ook liepen relatief veel werknemers geestelijk letsel op. Bij ruim een kwart van de 88.000 arbeidsongevallen die in 2014 leidden tot een verzuim van minimaal 4 dagen, gaven de ondervraagden aan dat sprake was van geestelijk letsel. Denk aan psychische schade door bedreiging of een shock door een traumatische ervaring. Bij 16 procent ging het om een combinatie van fysiek en psychisch letsel.

Meeste letsel in fabrieken en werkplaatsen
Ongeveer een kwart van de ongevallen (26 procent) deed zich volgens de werknemers voor op locaties als fabrieken en reparatie-werkplaatsen. Bij zorginstellingen en op locaties in de dienstverlenende sector (bijvoorbeeld een kantoor, school of museum) ging het om 15 procent van de arbeidsongevallen. Op bouwterreinen, in woningen en in openbare ruimten vonden volgens de enquêteresultaten minder arbeidsongevallen plaats.

Aansprakelijkheid arbeidsongevallen

Voor letselschade na bedrijfsongevallen geldt dat het slachtoffer een sterke bescherming geniet en de aansprakelijkheid vaak bij de werkgever ligt. Als een werknemer buiten zijn schuld om een bedrijfsongeluk krijgt, kan de werknemer de loonschade en letselschade verhalen op de veroorzaker.

Hebt u onverhoopt letselschade tijdens het werk opgelopen? En wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de schade? Bel onze helpdesk voor gratis advies: 0880 112 129.